Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taroty

23. 3. 2007

Význam Velké Arkány - I.část

0 - Blázen

Je klíčovým číslem Arkány, zahrnuje všechna ostatní čísla a je zároveň jejich negací. Blázen často ukazuje ušlechtilého člověka potácejícího se ve zmatku , může však být i moudrým bláznem, člověkem kterého všichni mají za blázna. Dostal do vínku svobodnou vůli a může tak jako každý z nás rozhodovat o svém osudu a měnit svůj život. Je poutníkem ve světě hmoty a hledá jeho duchovní podstatu. Je velkorysý, vznešený, ale také pošetilý a nevyrovnaný. Bývá zahleděn sám do sebe.

Začátek cesty - Vykročení na cestu. Rozhodnutí zvolit si a důvěřovat procesu. Léčení hlubokých problémů. Možnost dosažení cílů. Tato karta zastupuje tazatele, protože blázni jsme všichni. Věčné dítě v nás. Můžeme být klamáni. Blázen naznačuje zmatek v mysli anebo v citech. Blázen naznačuje osobu bezstarostnou a srdečnou, někdy postrádá kázeň. Obrácená karta značí neschopnost učinit pevné rozhodnutí nebo špatnou volbu. Ukazuje nám možné řešení či reakci, kterou okolí nečeká či neakceptuje. Je důležité vycítit, nese-li uvolnění, radost, nebo opravdu neuváženou, nezodpovědnou reakci.

Probuzený blázen. Schopnost vidět novým způsobem. Vykroč ze stínu minulosti, mnohému ses již naučil. Student se stává učitelem, učitel studentem. Blázen je postava mnoha pohádek. Neví kam jde, ani co dělá, přesto se vydává do světa hledat své štěstí. Dříve se předpokládalo, že celá Velká Arkána či dokonce celý balíček je Bláznovou poutí. Jeho srdce je čisté jako jeho bílá růže, a jestliže překročí okraj skály, anděl ho "může" zachytit. Zamyslete se nad "začátečníkovou myslí" v Zenu nebo "svatou nevinností" svatého Františka.

všeobecně
 - Touha po ztraceném ráji - spontaneita - bezstarostnost a nespolehlivost - nový začátek - vstup do nových oblastí života s údivem a bez pevného záměru - žízeň po dobrodružsví.
vztahy - Nekomplikovaný, živý a srdečný vztah bez norem a omezení - vnímat druhého člověka bez předsudků a objevovat na něm stále něco nového - nechat se řídit hlasem vlastního srdce, ale též zbrklost a povrchnost.

povolání - Nové, oživující zkušenosti, které někdy vypadají chaoticky, avšak neznamenají žádné skutečné nebezpečí - velká připravenost učit se - radost z nových úkolů - ale též nezodpovědnost a nevypočitatelná náladovost

1 - Mág

Vyjadřuje vůli k činu, ukazuje sílu, která táhne vpřed k akci. Chtít znamená tvořit a nic nám neodolá, pokud usilujeme o dobro a spravedlnost. Zručnost Kejklíře nezná hranic, je talentovaný manipulátor, umělec, diplomat, manažer i učitel. Používá své schopnosti na dosažení žádaného účinku.Všichni jsme k tomuto kejklíři přitahováni magickou silou i když víme, že za jeho triky se skrývá jen jeho zručnost, přesto něco v nás očekává zázrak.

Spojit se s kreativní energií. Konec zpochybňování sebe samého, začátek nalézání vlastní hodnoty. Vize toho, co by mohlo být, a možnost jejího uskutečňování. Velký potenciál a schopnost jeho využití. Má se za to, že Mág odráží umělecké snahy. Tato karta naznačuje moc, schopnosti a tajemství. Když se při vykládání tarotu objeví Kejklíř, měl by tazatel dokončit to, do čeho se pustil. Pokud je karta obrácená, znamená zneužití moci nebo síly.  Před mágem vidíte symboly země, vzduchu, vody a ohně, mince, meče, poháru a hole. Může jim velet svou vůlí. Nad hlavou mu visí symbol nekonečna (který v některých Tarotech přímo žhne silou). Mág vládne symboly živlů (oheň - hůl, voda - pohár, vzduch - meč, země - mince) i živly samotnými. Umí zařídit, aby ostatní viděli to, co on jim ukazuje. Pravda se zdvojí, promění, obrátí vzhůru nohama a vzápětí zmizí v Mágově rukávu. Vychází tehdy, je-li připravenost zvládnout situaci. Snažme se sil využívat ne zneužívat. Intriky nebo silný protivník je druhá tvář karty.

všeobecně - Seberealizace - touha po moci - nápady a vědění - komunikace s ostatními plná humoru - silou vůle a činorodostí mistrně zvládat úkoly a prožívat nové zkušenosti - ale též šarlatán, podvodník, namyšlenost a podvod.
vztahy - Magicky přitahujete lidi - zvládnutí těžkostí a problémů, tudíž je možný otevřený a upřímný vztah - hravá výměna a víra ve vlastní sílu.
povolání - Zvládání úkolů a problémů - přebírání iniciativy a ovlivňování průběhu událostí, např. při jednání, při uzavírání obchodu, při pochvale nebo pokárání spolupracovníků - radost a uspokojení z všedního dne.

2 - Velekněžka

Karta představuje pasivitu, tajemství, záhadu, vědu, intuici a mysticismus. Kněžka symbolizuje dokonalou ženu a podstatu všeho ženského, ale zde se jedná o vyšší duchovní princip. Představuje znalost, která není získána rozumem, ale inspirací, a intuicí. Je schopná přijímat a udržet rozsáhlé vědomosti, ale je pro ni těžké promítnout tuto vědomost do praktického života. Je třeba sestoupit do svého nitra a najít pravdu, která se v něm skrývá.

Intuice a vědomí. Komunikace myšlenek a hlubokých citů. Vnitřní klid. Vnáší moudrost minulosti do přítomných situací. Skryté hloubky. Tato karta znamená velkou znalost, bystrost a vnímavost. Je to symbol intuice a psychotronických schopností. Signalizuje, že má být odhaleno nějaké tajemství. Tato karta naznačuje klid v nitru tazatele. Velekněžka ukazuje, že tazatel se skrývá před citovými vztahy. Obrácená znamená neznalost a odráží špatný úsudek. Kněžka sedí zahalena, Knihu tajemství na klíně. Její je skrytá moudrost, intuice, tajemství. Důstojná a tajemná Velekněžka (často označována jako Papežka) s Knihou Tajemství na klíně, je symbolem paranormálních sil.  Spojení duchovní jemnosti a zkušenosti ženské energie. Vyplnění se tušení, snů. Pasivita, netečnost a nepraktičnost jsou zápory.

všeobecně - Jednat podle intuice a vnímat srdcem - s porozuměním a trpělivostí působit jako pomocnice, vizionářka a léčitelka - sloužit společnosti - ale též snový stav, bláznovství, strach ze života, náladovost a nerozhodnost.
vztahy - Hluboký pocit spojení ( též při sporech) - citlivost - osvobození se od závislostí a vášní - poslouchat svůj vnitřní hlas a nenechat se nikam tlačit.
povolání - Vykonávat práci pomocnice, léčitelky - při rozhodování poslouchat svůj vnitřní hlas - instinktivně, s trpělivostí a vytrvalostí se blížit k cíli.

Význam Velké Arkány - II.část

3 - Císařovna

je obrazem matky, ve smyslu země, přírody. S matkou je na jedné straně spojena láska, na druhé pak výchovná omezení. Síla, která umožňuje spojovat pozemské a nebeské principy, každodenní život s duchovními ideály. Reprezentuje aktivní ženský princip, je to manželka, matka, rádkyně, sestra. Císařovna je ztělesněním přírody, její silou je intelekt a znalost, je symbolem sexuálního spojení, touhy srdce po ztraceném ráji.

Láska a hojnost. Změna a nové začátky. Léčení sebe samého optimismem a vírou. Završení kruhu. Zemská matka. Karta "ženská" a nese ideály domova a zdraví. Když se při vyložení tarotu objeví Císařovna, signalizuje manželství, děti, vývoj a péči o tvůrčí záměry. Pokud je karta obrácená, může to naznačovat starosti doma a s dětmi anebo plýtvání tvůrčí energií.  Císařovna miluje, vychovává, stará se. Císařovna je kartou plodnosti a péče. Bývá zobrazována na trůně, u jejích nohou spočívá srpek Měsíce, symbol ženského principu. Tvůrčí a aktivní ženský princip. Bývá dokladem práce jemné či umělecké.Značí vždy ženu, matku, milenku. Pýcha a marnivost jsou stranou druhou.

všeobecně - Prasíla přírody, která způsobuje vývoj a rozklad - opětovná zrození nového, překonání bolestí tohoto narození - žití jako neustálá změna - nárůst poznání - bohatost myšlenek - harmonie - senzitivita - vstoupit na úrodnou půdu.
vztahy
- Přírůstek do rodiny nebo pozitivní změna ve vztahu, které mohla předcházet i bolestná zkušenost - schopnost odevzdat se a být něžná - mateřská láska a schopnost empatie.
povolání
- Být aktivní a tvůrčí s množstvím energie - s vůlí ke změně svižně realizovat nové myšlenky - cítit se jako žena uznávaná a silná - možné též těhotenství.

4 - Císař

Reprezentuje aktivní - mužský - princip. Je symbolem státnosti, moci, udržované velkou stálostí a vytrvalostí. Vládne inteligencí, rozumem a citem. Je vlídný, ochotný vést ostatní a radit jim. Je to vládce, který tvoří, inspiruje. Stálost, vytrvalost, namáhavá práce, pevnost. Abychom dosáhli vědění, musíme mít čisté srdce, sloužit dobru, to umožňuje zvítězit nad sebou samým, nad hmotou.

Vládnutí. Čas pohlédnout na to, co člověk zná. Porozumění. Znalost sebe sama. Císaři je vlastní disciplína, moc a síla. Ti, kdo vládnou, musí v první řadě zvládat sami sebe. Karta "mužská"; Císař naznačuje úspěch, moc a ovládání. Tyto kvality se projevují i v ženách. Karta Císaře naznačuje touhu po síle a rozumu, které by ovládaly city a lásku. Pokud je karta obrácená, naznačuje to nedostatek síly, vlády, moci nebo dospělosti. Císař je archetypální vládce. Až si vyložíte tuto kartu, zeptáte se: "Čemu vládnu? Jak vládnu?" V nejlepším případě je Císař dokonalým organizátorem a správcem. V nejhorším nemilosrdným manipulátorem. Znamená hmotný úspěch, dosažení mety. Jistotu, klid. Otec, muž, který má dobré postavení v životě. Záporem může být despotismus a vůdcovství.

všeobecně - Síla, která přináší řád, upevňuje struktury a stabilitu - realistické myšlení a činorodá vůle - myšlení a sebeovládání určované rozumem - ale též vyžadovat železnou disciplínu - strnulost - neschopnost nebo neochota vzít v úvahu pocity.
vztahy
- Dávat přátelskému vztahu jistý rámec, kde panují jasnost a pořádek - uskutečňovat sny a přání - ale též rigidní struktury ve vztazích - lpět na důležitosti zavedených rolí, aby byla zamaskována citlivost, slabosti a potřeba podpory.
povolání
- S rozhodností a zodpovědností navrhovat jasné koncepce pro plány a projekty, které mohou být realizovány při dodržování disciplíny- ale též perfekcionismus, nepružné názory a fixní myšlenky.

5 - Velekněz

Velekněz představuje moudrost a duchovní sílu , znázorňuje vládu na třech úrovních: fyzické, intelektuální a duchovní a učí nás co je potřebné. V této kartě se nachází veškerá možná moudrost a zkušenost. Ochrana, oddanost, štědrost, upřímnost, úcta k tradicím, vítězství díky morálnímu povznesení. Posouvá nás nenásilně směrem vzhůru a kupředu, řídí a radí bez přikazování. Dává rozumové vlastnosti moudrost, vnímání, inspiraci.

Odstup a sebeovládání. Intelektuální vedení. Představitel duchovních hodnot. Schopnost směřovat k vytyčeným cílům přes všechny nástrahy.Duchovní karta; tento symbol tarotu vypovídá o síle rituálů. Karta naznačuje laskavého vůdce, je v ní ale poslání, že se může projevovat nechuť ke změně. Obrácená karta naznačuje požitek ze všeho, co není konvenční, který je zastíněn sklonem k naivitě. Ukazuje ve výkladu ochranu. Určité vedení. Moudrost projevenou nebo skrytou. Přílišná horlivost až fanatismus je záporem.

všeobecně - Hledání smyslu a pravdy - "To přece nemůže být všechno!"- nacházet radost a poznání (v knihách, filmech, rozhovorech) - důvěra - přezkoušení názorů - ale též troufalost a netolerance - pokrytectví a netolerance.
vztahy
- Nárůst důvěry a duševní spřízněnosti - za zamilovaností a vášnivostí zažívat hlubší smysl lásky - ale též rigidní názory na morálku a přehnaně zbožné ideály.
povolání
- Hledání toho pravého povolání a hlubšího smyslu vlastní činnosti - s čistým svědomím zůstat věrný vlastním předsevzetím - reputace a loajalita.

Význam Velké Arkány - III.část

6 - Milenci /Zamilovaní/

Karta znamená zkoušku, svobodnou vůli, kolísavost mezi svědomím a vášní, mezi ctností a hříchem, mezi bezpečím a nezávislostí. Člověk často zůstává v životě stát, aby přetrpěl napětí těchto rozporuplných tužeb. Váhání, pochybnosti, nedostatek důvěry, nejistota. Je třeba se kontrolovat, zvítězit sám nad sebou. Nerozhodnost se může stát osudnou, stejně jako špatné rozhodnutí. Musíte jít vpřed, nebo nazpět, ale nezůstávejte nehybní, nebo rozpolcení.

Volba mezi duchovním a fyzickým/materiálním. Vztahuje se k lásce a sexualitě, k oddělení a sjednocení. Možnost naplnění na všech úrovních. Čas k rozhodnutí. Když se objeví Milenci, odpověď na dotaz tazatele bude směřovat k citovému rozhodování, není nutné spojovat ji s milostnými záležitostmi. Pozor na konflikt mezi city a rozumem, láskou a smyslností. Obrácená karta obsahuje poselství, že se vyskytne překážka. Vychází tehdy, je-li před člověkem nutnost volby, rozhodnutí. Křižovatka, na které když se dobře rozhodneme budeme ušetřeni spousty komplikací. Nerozhodnost, nebo naopak rychlé změny a nestálost jsou druhou stranou karty.

všeobecně - Láska jako původní síla života, růstu a reprodukce - vymanění se ze závislosti - převzetí zodpovědnosti vůči sama sobě - přehodnocení a případné opuštění starých norem (rodiče, škola) a stanovisek - v hloubi srdce přijmout rozhodnutí, které povede k hlubší spokojenosti a obšťastňující zkušenosti lásky - přitahování protikladů a tím překonání polarity.
vztahy
- Velká a hluboká láska - rovnost partnerů bez vlastnických nároků - pravá vnitřní připravenost vstoupit do svazku a schopnost vytvořit vztah - svatba - ale též podléhání vlastním vytouženým představám a iluzím - žárlivost - sebepopření.
povolání
- Srdcem a rozumem přijmout jasné rozhodnutí, které vychází zevnitř - rozloučit se s megalomantickými fantaziemi - s láskou se věnovat vyvstávajícím úkolům - dobré, čestné mezilidské vztahy.

7 - Vůz

Hnací silou je především touha po svobodě, ctižádost, cílevědomost, touha dojít cíle, vůle k moci, bojovnost, hlad po zkušenostech. Znamená i přehnanou sebedůvěru, vzpouru, je to karta akční, plná pohybu. Může reprezentovat různé protiklady rozum a cit, váhavost a rozhodnost. Kočár naznačuje vydání se na cestu s plnou důvěrou a radostí, s ochotou vzít na sebe riziko. Smyslem je vítězství nad sebou samým.

Být ve středu vlastního bytí. Soustředěním vůle můžeme lépe určovat směr. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si dáváme my sami. Hovoří o změně, pohybu a přeměně. Naznačuje chaos, ale také, že potíže budou překonány a vše bude korunováno úspěchem. Vůz naznačuje cestu. Obrácená karta projevuje tendenci k porážce.  V Rider-Waitově Tarot (i ve spoustě jiných), je na kartě mladý válečník korunovaný hvězdami, kterak řídí svůj vůz tažený dvěma sfingami. Pozitivní význam této karty značí překonání všech překážek tvrdou sebedisciplínou. Osedlané sfingy symbolizují pro vítězství ovládnuté emoce a talent. Díky disciplíně vypadá vítězství jako čin osudu, opět označený černou a bílou sfingou (jin-jangový symbolismus). Vůz také někdy znamená citově se obrnit. Válečník nosí zbroj, náramenní pláty vypadají jako masky řeckých múz.. Když v souvislosti s Vozem nejde o boj, zní další otázka: "Jakou zbroj nosím? Proč?" Takže: kdo vyhraje každou bitvu zdánlivě bez námahy a jen zřídka dává najevo své pocity?

všeobecně - Osvobození se od myšlenek a názorů přejatých od jiných, např. od rodičů nebo učitelů - jít po vlastní cestě s plnou důvěrou - poznání a důvěra v sebe sama rostou s překonáváním těžkostí, strachů a vnitřních protikladů - ale též přeceňování vlastních sil, chvástání se, lehkovážnost a netrpělivost.
vztahy
- Blíží se nový vztah nebo oživující fáze již existujícího vztahu - hledání vnitřního souznění se sebou a s partnerem - ale též lehkovážný, na sebe orientovaný postoj ve vztahu.
povolání
- Snaha o úspěch - síla prosadit se - radost z rizika - nový začátek, který znamená krok blíž k vnitřní spokojenosti (např. samostatnost, studium, nové pracovní místo) - ale též nebezpečí bezohlednosti.

8 - Spravedlnost /Vyrovnání/

Duchovní významy této karty jsou spjaty s rovnováhou jako nejvyšším řádem Universa. Dříve než začnete jednat, zaposlouchejte se do hlasu svého svědomí a vyvažte síly, neboť každá akce vzbuzuje reakci, proto buďte připraveni na následky. Tato karta je výrazem přírodních zákonů, symbolem rovnováhy a vyváženosti. Učí nás, abychom nesoudili a neodsuzovali ostatní, toto právo nám nepatří, protože máme omezené zkušenosti a skutečná spravedlnost vyžaduje vysoké vědomosti.

Rozlišování a důvěra. Tajemství leží v srdci - v místě rovnováhy. Moudrost a směřování. Každá akce vyvolává reakci. Buď poctivý sám k sobě. Označuje rovnováhu, pravdu a rovnost. Pokušení, pokud snad existuje, tazatele vůbec neláká. V převrácené pozici znamená sklon k zneužívání moci, diskriminaci a netolerantnost.Spravedlnost s korunou na hlavě (jako symbol moci ), v rukou meč a váhy. Někdy bývá zobrazována s mečem v pochvě a otevřeným měšcem a znamení, že raději odměňuje než trestá. Tarotová Spravedlnost není slepá, nemá zavázané oči. Je kartou rozvahy, morální a duševní síly, odhodlání, ale i tvrdosti zákona.

všeobecně - Být si vědom svých vnitřních motivů - převzít zodpovědnost za vlastní činy, jak v dobrém, tak ve špatném - přijímat rozhodnutí za pomoci otevřené mysli a intuice - harmonie a rovnováha sil (může znamenat i rovnováhu zbraní) - ale též poctivost vůči sama sobě a předsudky.
vztahy
- Vyrovnané rovnocenné partnerství - vyjasnění nejistot, napětí a zajetých kolejí - kontrola pravidel hry, aby se zjistilo, zdali jsou platná pro danou situaci - vzdání se starých zvyklostí.

povolání - Konfrontovat se s následky vlastních činů a ujasnit si vlastní pracovní cíle - princip poctivosti a otevřenosti - dobré posuzování, schopnost přijímat kompromisy a životní moudrost v přijímání rozhodnutí - ale též přijít si na své na účet druhého

Význam Velké Arkány - IV.část

9 - Poustevník

Je člověk hledající pravdu a smysl svého života, pochopil, že úspěch a přízeň jsou věci pomíjivé. Kráčí po své individuální cestě daleko od davu. Někdy dává přednost temnotě jeskyně a samoty, aby mohl spatřit světlo svého vlastního srdce a uslyšet tichý hlas svého nitra. Je-li moudrý, vyvaruje se nebezpečí přehnané askeze. Pochopil, že ubližovat sobě, je totéž jako ubližovat druhým. Tato karta - zároveň i životní cesta - dává vyniknout novým postojům, především prostřednictvím samoty, kdy je člověk schopen vnímat vnitřní impulsy.

Obrácení se dovnitř dává čas k nalezení vlastní pravdy. Zprostředkovatel univerzální pravdy. Emocionální a duchovní růst. Nech se vést světlem. Tato karta odhaluje moudrost, vědomosti a duchovnost. Naznačuje potřebu získávat vědomosti v osamění. Obrácená pozice naznačuje naivní, nezralý pohled na život, osobu, která jedná bezmyšlenkovitě. Poustevník stojí v pentagramu, nese hůl se sedmi mystickými uzly, v druhé ruce svírá lucernu - symbol světla vědění. Značí prozíravost, vědomosti, meditaci, zároveň odlišnost a odloučenost.

všeobecně - Soustředění se na podstatné životní cíle, poznat pomíjivost - stáhnutí se, překonání strachu ze samoty a prožití cenné, osvobozující zkušenosti, kdy je člověk sám se sebou - nárůst zralosti, životní moudrosti, lehkosti, spokojenosti, odvahy a síly.
vztahy
- Při hledání pravdy dojde ke sporům sama se sebou a s partnerem. Buď se tento vztah dostane do mnohem větší hloubky, nebo se zjistí, že už neodpovídá požadavkům, a rozpadne se - klidně být sám - ale též strach z osamělosti - velká nejistota.
povolání
- Na cestě do sebe poznat skutečné vlastní potřeby - nalezení vlastního pravého povolání - změna pracovního místa - přehodnocení významu úspěchu, využití času, peněz, prestiže a uznání.

10 - Kolo stěstí

Tato tarotová karta sebou nese střídavé a osudové změny, jimž půjde těžko se vyhnout. Je třeba s důvěrou přijmout určité okolnosti nenechat se jimi zmítat sem a tam, přijmout jejich skutečný vnitřní význam. Tím bude současně dán šťastný směr a vývoj. Někdy je Kolo štěstí ovládané instinktem a cítěním, někdy rozumem. Kolo se otáčí v souladu s činy člověka. Symbolizuje rytmus, střídá dobro se zlem, den s nocí, smrt se životem. Symbolizuje náš osud jako vyvažování - jednou jsme dole, jednou nahoře.

Časové cykly, zákony Karmy, příčiny a následku. Nový začátek na všech úrovních. Buď připraven ke změně. Potenciál pro velké štěstí. Ukazuje na neočekávanou prosperitu. Prosperita však neznamená jen peníze; ale i bohatství v lásce a zkušenostech. Naznačuje také přeměnu. Pokud se Kolo štěstěny objeví v obrácené pozici, měla by se daná osoba držet zpátky. Kolo štěstěny může znamenat hru šancí. Kolo často znamená obrat štěstěny či neočekávaný úspěch.

všeobecně - Neočekávaná šťastná událost - pocit, že se věci nedají ovlivnit - doba pulzujícího života, která s sebou přináší změny - nový začátek - další rozvoj na základě vědomého přijetí osudu - "Každý svého štěstí strůjcem!" - ale též neštěstí a rezignace - cítit se bezmocně a vlečen událostmi.
vztahy
- šťastný obrat v již existujícím vztahu - nalezení nového, velkého štěstí v lásce - vhled do vrtkavosti štěstí vede k moudrosti a klidu - ale též rána osudu - být zdrcen vahou nezadržitelných událostí - setkání s životním druhem.
povolání
- Otevřené oči umožní objevit vhodné pracovní možnosti, které vedou k potěšitelným změnám - najít svůj životní úkol - ale též nezdary (kolo točící se opačně) jako příležitost poznat své vlastní skutečné schopnosti a pustit se novým směrem.

11 - Síla /Chtíč/

Zdůrazňuje odvahu, energii, nadšení a užití vnitřních a magických sil. Podstatou karty je spojení protikladných pólů. Odvážit se, znamená zvítězit, strach je pouze lenost vůle. Věřit si, to je také umět jednat. Rozum, láska se spojují, aby přeměnily instinkt v ušlechtilou sílu. Tato karta upozorňuje na lidskou energii, léčení pomocí energie, získávání energie.

Důvěra a spolehnutí. Nalezení skutečné síly vychází z lásky k sobě samému. Odvaha a statečnost, důvěra ve vlastní schopnosti. Přijímáním sebe přijímáme ostatní. Je to karta silná a příznivá a naznačuje, že pomocí odvahy a přesvědčení zvítězí dobro nad zlem; vyhraje láska. V obrácené pozici Síla naznačuje, že tazatel často ztrácí naději a snadno upadá do negativních myšlenek.   Dívka na kartě krotí lva; ne však brutální silou, nýbrž láskou.Na této kartě bývá zobrazována dívka, jak krotí lva. Znamená důvěru, hrdost, sílu k překonávání překážek, ale i hrubé násilí.

všeobecně - Obrat k temným hlubinám a skrytým tužbám, jejich přijetí a tím překonání starých strachů, omezujících představ a všeho, co bylo potlačeno - zažít "zvíře" v sobě a ochočit si ho - přijetí vnitřních protikladů - radost ze života - vitalita - vášnivost - upřímnost sama k sobě.
vztahy
- Smyslnost, sexualita a vášnivost - vitální vztah s množstvím temperamentu, který je prožíván se silou a odvahou - ale též zklamání, ničivý střet názorů a nenávist vůči druhému člověku(Když člověk řekne: "Ty potvoro!", myslí tím vlastně sám sebe).
povolání
- S radostí, silou a odvahou se vypořádat s úkoly a vášnivě se zasadit za zdárný konec - s velkou schopností empatie poznávat těžkosti a rozdílnosti a šikovně a s nasazením je překonávat.

Význam Velké Arkány - V.část

12 - Viselec

Je symbolem oběti, ukazuje člověka který se musí vzdát minulých hodnot, aniž by bylo jasné proč. To znamená vykročit do života bez jistoty úspěchu, přinést dobrovolnou oběť. Jeho síla působí na duchovní úrovni, je sebezřeknutím. Tato karta symbolizuje oběť a překážky, ale také inspiraci a vnitřní vývoj.

Vidění - nazírání věcí jiným způsobem. Bez oběti není služby. Prohlédnout skrze současné okolnosti, být otevřen neočekávanému. Je třeba učinit rozhodnutí. Přestože tato karta vypadá jako smrt, znamená pouze blízkost změny. Zastaví jednosměrnou činnost. Viselec je šťastná karta, protože naznačuje znovuzrození a velké zlepšení. Pokud se karta objeví ve své obrácené pozici, znamená potřebu nalézt snadnou cestu, "jak z toho ven", než vytrvalost. Viselec se vykládá jako smírná oběť nebo odpykání viny. Karta ukazuje muže pověšeného za nohu hlavou dolů, s rukama spoutanýma za zády. Přes téměř hmatatelnou přítomnost smrti, jakou scéna vyzařuje, je za ní skryt i jiný výklad. Viselcovy nohy tvoří čtyřku, číslo značící cestu utrpením k vykoupení. Trámy šibenice jsou tři - magické číslo značící zároveň tři ctnosti: víru, naději a lásku. Kolem trámů se pnou rostliny, symbol obnovy, trvání a síly života, popírající marnost oběti.

všeobecně - Oddych, aby bylo možno osvobodit se od starých povinností a objevit nové perspektivy a úhly pohledu - nemoc - pocit, že člověk pevně sedí a nemůže se pohnout z místa - krize v důležitém úseku života jako výzva nenechat se dál věšet, nýbrž poznat a růst.
vztahy
- Být lapen v neúnosné krizi vztahu nebo neúspěch při hledání partnera - každá námaha a hledání, jak se z toho dostat, je bezúčelná, neboť vše se urovná jen prostřednictvím nového pohledu a schopnosti nechat věcem volný průběh.
povolání
- Tíživý a nudný pracovní den - žádné potěšující změny nebo pokroky - zničující nezaměstnanost nebo neschopnost získat uspokojivý úkol - slepá ulička v zaměstnání, což vybízí ke změně myšlení.

13 - Smrt

Poukazuje na znovuzrození a transformaci, poukazuje na potřebu rozlišovat minulé od přítomného, je připomenutím pomíjivosti hmotných věcí, jejich marnosti a prázdnoty. Označuje smrt v duchovním slova smyslu a tato je spojena s znovuzrozením. Vše co nesplnilo svůj účel je podrobeno její akci. Změny nebývají vždy harmonické a někdy jsou i bolestivé. Karta také značí změnu, která je logickým vyústěním situace, jíž se možná bráníme Vliv změny na náš život záleží na nás samotných.

Změny. Smrt a znovuzrození na mnoha úrovních. Nech odejít to, co už není užitečné. Odpusť. Postav se k budoucnosti s novou vírou. Tato karta ukazuje neočekávané změny, často přerušené, často napínavé a zcela jistě rozmanité. Ačkoli obrázek na kartě nevěští nic dobrého, je to karta dobrá. Znamená pokrok. Vysvětluje nové začátky a přeměnu. Obrácená Smrt naznačuje, že čas pro změnu nenastal, snad nenastal ani pro nějaké nové riskantní podniky. Smrt je karta hluboké změny. Mnohokrát ve vašem životě něco zdánlivě zemře. Smrt je příležitost, což je zdůrazněno faktem, že obrácená Smrt znamená stagnaci.Smrt znamená především změnu. Kostlivec na kartě stíná svou kosou korunované hlavy - znamení, že nic netrvá věčně a všeho do času. Něco končí, ale něco nového začíná.  

všeobecně - Velká vnější změna - rozloučení, které může být pociťováno jako bolestné nebo osvobozující - konec jedné etapy, který v sobě obsahuje připravenost ponechat věci tak, jak jsou, aby se mohlo vytvořit místo pro něco nového - vzdání se, ztráta - ale též paralyzující strach - mrtvý bod - pln pochybností a s vědomím, že to nikam nevede, na něčem ulpívat.
vztahy
- Konec nějakého vztahu nebo jeho etapy - osvobozující a oživující konec, pokud se podaří druhou osobu uvolnit - ale též cítit se jako mrtvý a nevidět žádné východisko.
povolání
- Konec dosavadní pracovní činnosti nebo úkolu - nové naděje a přání - přijmout konečnou platnost a rozloučit se - ale též hořkost možného selhání, rezignace.

14 - Mírnost  /Umění/

Tato karta ukazuje tělo a duši, rozum a cit, oheň a vodu, vzduch a zemi - vždy jako jeden celek. Ve vztazích dává harmonii, v praktických záležitostech úspěch díky pečlivému plánování. Transformaci na vyšší úrovni a dosažení poznání. Pokud chce kdokoliv dosáhnout duchovního cíle, musí zpracovat vše, svůj život, všechny podmínky, které kolem sebe má. Rovnováha musí být dokonalá.

Spolupráce. Víra, důvěra a porozumění. Nalezení svobody prostřednictvím moudrosti. Naučit se chápat představuje potenciál růstu. Skloubení různých aspektů osobnosti. Jedna z nejšťastnějších karet tarotu; vypovídá o potěšení z trpělivosti a skromnosti. Při vyložení znamená poselství, že si máme osvojovat duchovní ideje a prostřednictvím činu a lásky hledat harmonii. V obrácené pozici znamená nedostatek harmonie, nedostatek rovnováhy, rozepře a negativní.  emoce. Podívejme se na Střídmost. Jednou nohou na zemi, druhou ve vodě, mísí Anděl obsahy dvou nádob. V Tarotu Svaté růže je jedna nádoba stříbrná a druhá zlatá. Střídmost je kartou klidu a vyrovnanosti.

všeobecně - Umění zlepšit svou životní situaci - harmonie - klidná rovnováha sil - uvědom si protiklady a najdi rovnováhu mezi nimi - životní naplnění - ale též náladovost, nerovnováha a přílišná aktivita.
vztahy
- Harmonické spojení skrze smysly - protiklady jsou udržovány v živém napětí a rovnováze - hluboké sdílení a spojení - léčení starých ran.
povolání
- Prožívání každodenního života v zaměstnání se smyslem pro lehkost a vnitřní rovnováhu - plnění úkolů v klidu a s jasným cílem - být schopen vhledů, které vedou k zodpovědnějším úkolům a zlepšení pracovní atmosféry.

Význam Velké Arkány - VI.část

15 - Ďábel

Je představitelem hmoty a jejího pokušení ve všech možných projevech od peněz a úspěchu až po smyslnost a poživačnost. Tato karta vyznačuje též nezničitelnou životní sílu. Úkolem je - nenechat se zaslepit. Znamená i svobodnou vůli, možnost vlastního rozhodnutí, může být i odrazovým můstkem dobra a tak znamenat i zdroj síly a energie.

Výběr směru. Začátek porozumění. Z nevědomosti povstává moudrost, ze tmy přichází světlo. Příležitost vymanit se z omezení, která jsme sami vytvořili. "Věci nejsou takové, jaké se zdají být."Strašlivá karta, Ďábel odhaluje špatné vlivy, které tazatele obklopují. Je to varování. Pokud se tazatel nerozhodne, že současné okolnosti změní, může nastat nehoda. Ďábel v obrácené pozici naznačuje uvolnění z pout minulosti a příležitost ke svobodě.   Ďábel není vyloženě zlá karta. Až si vyložíte Ďábla, všimněte si, že ty dvě osoby přikované k jeho trůnu si mohou kdykoli přetáhnout řetěz přes hlavu a tak se osvobodit.Ďábel je karta impulsivnosti, nezvladatelnosti a osudovosti, nepoctivosti a vyhýbání se pravidlům. Zároveň značí silného nepřítele.

všeobecně - Uvěznění v pasti vášní a závislostí, neschopnost prosadit svou vůli - neschopnost rozhodnout se nebo jednání proti vlastnímu přesvědčení - pokrytectví - lačnost po materiálním bohatství, moci, sexu - manžel paroháč - narkomanie, alkoholismus a černá magie - ale též větší vhled, vyrovnanost a moudrost - prožívat vlastní pudy jako tvůrčí energii.
vztahy
- Subtilní, nevědomé sítě moci a závislosti - pociťovat vinu za spory ("Všechno je to moje vina!") - projektování vlastních potlačených slabostí na partnera - divoká vášeň - pokušení a svádění.
povolání
- špinavý obchod nebo ne zcela upřímné chování za účelem získání peněz nebo moci -pocit agresivity nebo bezmoci tváří v tvář nepříjemným maličkostem pracovního dne - jako by nic nevycházelo - ale též rozpoznání machinací a návrat k vlastním zásadám.

16 - Věž

Tato karta je varování a zároveň nezbytný předpoklad k probuzení nových směrů v životě. Toto číslo je také nabádá, abychom neustrnuli na určitém stupni vývoje v bludném kruhu. V této situaci je nutný zásah osudu, někdy i bolestivý. Jeho účelem je prohlédnutí falešných iluzí a zároveň nás nutí k tomu, přestat si stavět vzdušné zámky. Pokud se neutopíme v nekonstruktivním sebelitování otevře se nám cesta k velké pozitivní změně.

Rozpuštění, osvětlení. Neočekávané změny vedoucí k novým směrům, novým příležitostem. Necháme-li věcem volný průběh, umožňujeme vznik nové, lepší budoucnosti.Naznačuje náhlé přerušení, nečekanou změnu. V obrácené pozici znamená, že dosavadní život bude pokračovat. Může naznačovat nudu a uvěznění.

všeobecně - Náhlé události, násilná a bolestná změna (způsobená nevědomě) nabízí šanci k osvobození a realizaci - něco je odstraněno "jako trám z vlastního oka" - záblesk vhledu - nehoda, ztráta, katastrofa, prožívané jako úder osudu, mají za cíl otřást rutinou zaběhaného každodenního života a donutit člověka, aby se přeorientoval - zlomený člověk - ale též pocit znovuzrození, vykoupení a osvobození.
vztahy
- šokující změna - vztah se stal příliš spoutaným a musí explodovat - odloučení může být bolestné, ale může též poskytnout šanci na svobodnější prožívání života nebo na reorganizaci a revitalizaci starého vztahu na troskách minulosti.
povolání
- Ohrožení vlastní bezpečné existence (např. selhání v obchodě, ztráta zaměstnání, bankrot) je příčinou obrovského strachu - ale též nalezení nových cest a neočekávaných energií.) bankrot je příčinou obrovského strachu - ale též nalezení nových cest a neočekávaných energií.

17 - Hvězda

Je kartou snění v dobrém i špatném smyslu. Ukazuje na proudění energie a informace bez zábran, spojení sebe a hlubinných zdrojů poznání. Štěstí, které tato karta reprezentuje je ochranného druhu, ruší všechny zlé vlivy, je harmonizujícím prvkem všech nesnází a protivenství. Je návratem k pramenům, k prvopočátkům života, je prosycena úspěchem, reprezentuje harmonii, konec utrpení, šťastný osud.Znamená idealismus, smělé plány, okultní ochranu.

Poselství naděje, světlo, které vede. Z pochybností přichází inspirace. Důvěřuj pravé cestě (tomu, co je pravda). Následuj hvězdu, abys naplnil svůj osud.Pokud někdo očekává zářivé příležitosti, je dost pravděpodobné, že se tyto možnosti uskuteční. Tato karta naznačuje opravdový úspěch, jehož bude dosaženo tvrdou prací a vytrvalostí, nové příležitosti a tvůrčí cesty vedoucí k získání vědomostí. Karta v obrácené pozici - je zde možnost zklamání a možný nezdar. Obrácená Hvězda může představovat marnivost a snahu poutat pozornost. Hvězda je krásná, jemná a něžná karta, značící vzdálené, ale jasné cíle, víru a naději. Bývá kreslena jako dívka s bílou volavkou (symbol dlouhé cesty) po boku, jak klečí u jezera.

všeobecně - Hluboké tužby, přání a naděje - pevná víra v sebe a v osud - dostatek energie k uskutečnění vlastních snů, pocit štěstí na cestě k nim - všechno se daří "bez zvláštního snažení" - šťastná hvězda - nádherná chvíle - láska k životu - ale též snílek, který žije v budoucnosti.
vztahy
- Již existující nebo nový vztah je "pod vlivem šťastné hvězdy" - naděje jsou splněny, nové perspektivy otevřeny a tyto perspektivy sahají daleko do budoucnosti - snadné vítězství - vlastní hluboká touha splynout s partnerem je konečně naplněna - ale též uvnitř vztahu odklon od reality ke snění a tvorba iluzí.
povolání
- Počátek nadějného úkolu, který bude mít dalekosáhlé následky nejen pro toho, kdo jej vykonává, ale i pro ostatní - hluboké vhledy rozšiřují člověku obzory a probouzejí v něm víru ve vlastní schopnosti - naděje, že se zlepší pracovní prostředí, jsou splněny.

Význam Velké Arkány - VII.část

18 - Měsíc /Luna/

Představuje to, co je skryté nebo odvrácené, základy života, základy existence i poznání. Zavádí nás do tajemných oblastí temna a noci, do světa obrazů a inspiruje předtuchy, touhy a sny. Světlá tvář Luny znamená romantické snění, vcítění se do druhého, symbolizuje ale také temnou tvář, propast duše, strach, nejistotu, zlé sny, předtuchy.

Intuice. Iluze. Nevědomé. Důvěřuj svému cítění. Pamatuj, že každá situace má dvě strany - jednu zjevnou, jednu skrytou. Poselství této karty varuje, aby nebyl tazatel oklamán, zvláště aby se nestal obětí podvodu. Pozor na falešné přátele. Zdání klame. Když se tato karta objeví opačně, udílí tazateli radu, že problémy a záměry nejsou významné, ačkoli nyní to vidí právě opačně. Pozitivními aspekty Měsíce jsou intuice, astrální plán a moudrost snů. Na temné straně je podvod, iluze a sebeklam.

všeobecně - Následuj nekonečnou cestu do hlubin duše, abys našel svou pravdu - propast - nevysvětlitelné hluboké úzkosti a jejich překonání - nejistota a zmatení - iluze, pohádky, živá představivost, snový stav - hluboké city - sentimentalita - ale též deptající noční můry a noci beze spánku - fobie - zakrývat si oči.
vztahy
- Nestálost a náladovost - touhy které není možno nasytit - cítit se magneticky přitahován k jednomu partnerovi a poté se cítit být jím odmítnut - milující porozumění je zvikláno zraňujícím, pomstychtivým chováním - snový stav - hrát hry - žárlivost - klamání sebe a partnera.
povolání
- Nejistá pozice - strach z prohry - neschopnost se rozhodnout - honba za fantaziemi - ale též použití citlivosti a tvořivosti k učení se z vlastních strachů.

19 - Slunce

Představuje pozemské štěstí, je také nositelem tvořivé energie, znamením úspěchu v podnikání, někdy až upoutání pozornosti. Vášně a instinkt jsou pod kontrolou. Slunce je opakem Luny, vyjevuje hluboké pravdy, vznikají nové vynálezy, nové objevy. Luna je symbolem duše, Slunce symbolem ducha, odráží neustálé tvoření, vítězství nad hmotou, radost ze života, harmonii.

Světlo vědomí, harmonie, síly a entuziasmu. Dovol světlu zářit, šířit lásku, osvobození z temnoty. Příležitost dávat a dostávat lásku. Karta Slunce obsahuje zprávy, že úspěch je na cestě, lásku, snad i manželské štěstí anebo spokojenost a potěšení z malých životních událostí. Slunce v obrácené pozici však může znamenat rozčarování, nezdar, rozbité příbuzenské nebo jiné vztahy. Hadači tazatelům říkají, že to vůbec neznamená, že milostný vztah skončí, když se Slunce objeví obráceně. Slunce. Radost, zdraví, štěstí, úspěch.

všeobecně - Velký příliv životodárné energie - objevení vlastní podstaty a získání sebejistoty - radost, svěžest, energie k činům - smířlivá velkomyslnost a přívětivost - cítit se mladě a "na sluneční straně života" - radovat se z úspěchu - ale též klamat sám sebe - vidět svět růžovými brýlemi, které zastiňují realitu.
vztahy
- Vynesení nejasností a starostí na světlo, a tím se od nich osvobodit - říci "Ano" životu a vztahu a schopnost těšit se z obou - rozmazlovatpartnera přílišnou velkomyslností - otevřenost, usmíření a hluboká víra - touha začínat nové projekty.
povolání
 - úspěch, dobré vyhlídky, šťastné nové začátky - cítit se sto vykonat úkoly, jiní do vás vkládají svou víru - energie pracovat a tvořit, dobré nápady - sebejistota a smířlivý přístup pomohou ukončit staré neshody.

20 - Soud /AEON/

Symbolizuje rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti, úspěšný proces proměny. Člověk posuzuje sama sebe, hodnotí, uvažuje o změně. Jsou dány základní prvky, s nimiž bude nutno dále pracovat. Úkolem tedy je seznámit se s nimi, i s vlastními možnostmi jak s nimi zacházet. Karta doporučuje aktivitu, zbavení se toho, co již není platné, pravdivé.

Změna, osobní růst. Popustit uzdu inspiraci a iniciativě. Vnímej život realisticky, bude ti dáno vedení. Spoléhej na svůj vlastní úsudek. "Jak zaseješ, tak sklidíš". Tato karta zastupuje vrchol duchovního růstu. Naznačuje, že tazatel se přiblížil pochopení svého života. Ale je to provázeno varováním: člověk musí prožít své minulé zkušenosti a uvést je do pořádku, aby se mohl pohnout dopředu. Pokud je karta obrácená, naznačuje to, že se může vyskytnout nějaká překážka, možná období nerozhodnosti.

všeobecně - Dočasná změna a evoluce - mlhavé předtuchy se stávají skutečností - duchovní zážitky a nalezení smyslu - vhled do širších souvislostí a schopnost vynášet správná hodnocení - objevení a rozvoj skrytých schopností - víra v budoucnost - nové začátky.
vztahy
- Hluboká jistota, že jste našli toho pravého partnera - být spolu v lásce a klidu - upřímně prožívat vlastní pocity - akceptování slabostí místo jejich posuzování a odmítání.
povolání
- Vítaná změna a nový vývoj - schopnost vytušit nadcházející události dřív, než se uskuteční - přesměrování myšlení spolu s vyjasněním souvislostí.

Význam Velké Arkány - VIII.část

21 - Svět /Universum/

Dává člověku neomezený prostor, ale nechává na jeho vůli, zda tento prostor pro sebe využije. Je to číslo reprezentující jednotu člověka, přírody, vesmíru. Je výrazem radosti, harmonie, pořádku. Učí nás komplexnímu pohledu na svět a potřebě vnímat jej se všemi souvislostmi, učí nás zodpovědnosti každého jedince, za svůj osud i spoluzodpovědnosti za celý svět.

Osvobození. Možnost nových začátků. Boj skončil, závazek byl naplněn. Kruh se uzavřel. Jasnost při hledání vlastního směru. Sklízej odměny za předchozí úsilí.Ohniskem Světa je změna. Člověk se musí snažit, aby se změnil a tím dosáhl úspěchu; takto je úspěch možný. Mnozí hadači mají za to, že je to jedna z nejšťastnějších karet. Pokud se Svět objeví v obrácené pozici, naznačuje to možnost nezdaru nebo neschopnost uskutečnit záměry anebo využít příležitostí.

všeobecně - Mít mír ve vlastním středu, cítit se tam doma - cítit se v harmonii se sebou - nalezení vlastního místa v životě a jistota, že toto místo je pro danou chvíli to pravé - mistrné zvládání každodenního života - konec (cíl) a začátek vývoje na cestě vedoucí vzhůru po spirále života - dát se na vnitřní (a též vnější) cestu.
vztahy
- být v harmonii se sebou a s druhými - mít pocit štěstí a schopnosti milovat bez výhrad - sdílené plány a projekty korunovány vnitřním a vnějším úspěchem.
povolání
- Jistota, že je člověk na správném místě - činy a úkoly jsou úměrné schopnostem a v souladu s vlastními vnitřními cíli - úspěch v práci - věnovat se expanzivním obchodním kontaktům.

Význam Malé Arkány - Meče - I.část

ŘADA MEČŮ: Odráží živel vzduchu. Vyjadřuje logické volby, hledání pravdy a potřebu rozhodných činů. Souvisí také s boji a výzvami

 

Rytíř mečů / mečový král

Brilantní a racionální myslitel. Zručný. Jemný. Chytrý. Odvážný. Neztrácej spojení s vlastní duchovností. Tmavý impozantní, pánovitý muž.

Všeobecně - Chytrý, objektivní, rozumný mladý muž s myšlením ostrým jako břitva a s analytickou myslí - bohatství myšlenek, intelektuální konfrontace a analýzy - realizace a moudrost - mistr slova - ale též proradnost, emocionální chlad, přílišný důraz na rozum, nestálost a obracení slov druhých lidí proti nim.
Vztahy - S pomocí rozumu může člověk získat odstup od starých závislostí a komplikací, ale vzdání se jich může být bolestné - nápadný zevnějšek, změna scén a vzrušení může být přitažlivější než hloubka citů.
Povolání - Chytré vycházení s druhými lidmi a zvládání úkolů, radost z navazování kontaktů, ostrá pozorovací schopnost a analytické schopnosti - verbální schopnosti a inteligentní šarm jsou ceněny - pozor na podvádění a bezohlednost.  
Astrologie - Vzduch+Vzduch Mantický význam - Právník, autorita, politik, profesionalita, osvobození se, rozetnutí zápletek , Obrácená karta - Krutost, perverzita, zlý úmysl

Princ mečů / rytíř mečů

Jasnost. Praktická moudrost. Obranné postavení. Možná je chladný a namyšlený. Drž se vlastních přesvědčení. Rozpoznání vnitřní pravdy. Chytrý, bystrý mladík.

Všeobecně - Mladý muž s myšlením jako břitva, ale cynický a s nedostatkem emocí - chlad a rezervovanost - překonávání překážek a hledání realizace - ponižovat lidi lepšími, ale často nepatřičnými verbálními útoky - spor - chytrost - odvaha.
Vztahy - Touha po osobní svobodě a nezávislosti dává vzniknout novým pravidlům hry, ale city nejsou v těchto nových pravidlech hry patřičně zastoupeny - čerstvé povětří může odvát "prach" ze vztahu, ale též vést k rozdělení.
Povolání - Mrazivá atmosféra na pracovišti - osvojení si kritického přístupu, který nahradil původní nadšení a iluze - selhání plánů nebo projektů - znevažování obchodních pravidel.
Astrologie - Oheň+Země Mantický význam - Aktivita, ochlazení vztahu, ctižádost, jízlivost, akceschopnost , Obrácená karta - Cholerik, hádky, intelektuální chlad

Princezna mečů / páže mečů

Všeobecně - Energická, zvědavá mladá žena, která ví, jak používat ostří své mysli i ostří svého jazyka - logika - touha hádat se - šance vyjasnit konflikty a dosáhnout náhlé jasnosti.
Vztahy - Doutnající konflikt přechází v akutní krizi - vyjasňující výměna názorů se stává možnou - ale též starý nesmyslný spor, který se znovu objeví.
Povolání  - Soutěživost a rivalita mohou způsobit konec činnosti, ale mohou též pomoci vyjasnit situaci v práci (jako bouře, která pročistí vzduch).
Astrologie - Země+Vzduch Mantický význam - Schopnost porozumět, připravenost, vzpoura, aktivita, překonané nálady , Obrácená karta - Nemoc, odhalení, nemoc

Královna mečů / mečová královna

Sebejistý. Milosrdný a spravedlivý. Klíčem k úspěchu je emocionální rovnováha. Chytrá tmavá žena, možná vdova.

Všeobecně - Kultivovaná, intelektuální, výřečná zralá žena - logické chování, city jsou zatlačeny stranou - používání síly vlastního rozumu, aby se člověk osvobodil z pout a závislostí - chytrost - ostražitost - dar rychlého chápání - bohatství myšlenek - ale též dominantní chování a odmítání - hloupé pomluvy a intriky.
Vztahy - Obvykle svazek založený na logice a nutnosti - osvobození se od závislostí a od lidí, kteří se nám snaží vnutit vlastní vůli - nezávislá žena, která je schopná stát na vlastních nohou - ale též neochota nechat promluvit druhé, otáčí se zády, chová se tvrdě nebo ironicky.
Povolání - Velká touha učit se a schopnost rychlého chápání - schopnost snadno opustit úkol nebo pracovní pozici, aby bylo možno věnovat pozornost lepšímu projektu - touha po intelektuální a finanční nezávislosti - ženy v tzv. "mužských profesích".
Astrologie - Voda+Vzduch Mantický význam - Vdova, samota, smutek, racionalita,objektivita, nezávislost , Obrácená karta - Nepřítelkyně, chlad, prudkost, pomstychtivost

Význam Malé Arkány - Meče - II.část

Eso mečů

Nové myšlenky, nové ideje. Upevni se. Hledání pravdy. Člověk s obrovským potenciálem. Úspěch, uskutečnění plánů.

Všeobecně - Zrození intelektu - žízeň po vědění - síla poznání vede k jasnosti, rozhodnosti a ukončení dvojsmyslnosti - dobrá příležitost vyřešit problémy za pomocí rozumu.
Vztahy - Velká příležitost vidět hluboko zakořeněné problémy, vyjádřit je slovy a vyjasnit je - bolestná zkušenost deziluze.
Povolání - Osvobození se od komplikací za pomoci jasného, analytického rozumu - jednoznačné rozhodování a nalézání řešení komplexních problémů.
Astrologie - Síla vzduchu Mantický význam - Intelektuální inspirace, úspěch, síla myšlení, sebevědomí, soutěž, plodnost, vítězství vůle , Obrácená karta - Začátek nepřátelství, nemoc, vítězství nenávisti, násilí, zbytečná agrese , Tělo - Bedra, ledviny, děloha

Dvojka mečů - Mír

Dualita. Volby a následky. Asimilace vědomostí a možnost nového směru. Mimořádné štěstí.

Všeobecně - Urovnání zdánlivě neslučitelných rozdílů - nalezení vyrovnaného řešení - spravedlnost - rozhodnutí.
Vztahy - Klid pocházející ze vnitř se dostává ven a proniká celým vztahem - použití vnitřní síly a intuice k vyjasnění nevyřešených otázek a uvolnění napětí.
Povolání - Vyřešení konfliktu - chytré a poctivé strategie a srozumitelné plánování na pracovišti.
Astrologie - Měsíc ve Vahách Mantický význam - Vnitřní mír, rozhodnutí ve vztazích, vyrovnaná síla, dohoda, stabilizace vztahu , Obrácená karta - Pochybnosti ve vztahu, zrada, lež, poškozená pověst, nerovnováha ve vztahu , Tělo - Bedra, ledviny, děloha

Trojka mečů - Žal

Pokora. Abys něčeho dosáhl, musíš přinést oběť. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Všechno zlé má v sobě potenciál dobrého. Překážky jsou odstraněny.

Všeobecně - Deziluze jako součást vývojového procesu - bolestné poznání vlastních slabostí a chyb - apatie, ochromení - deprese.
Vztahy - Rozčarování - též pocit ublížení třetí osobou, která brání vztahu - neštěstí v lásce - konec partnerství.
Povolání - Bolestná depresivní zkušenost, způsobená neúspěchem (ztráta zaměstnání, neúspěšné jednání, nesložená zkouška apod.) - intelektuální mysl je ostrá jako skalpel, ale jaksi příliš kalkulující - neúspěch při snaze vzít city adekvátně v úvahu.
Astrologie - Saturn ve Vahách Mantický význam-Žal, odcizeni, deprese, bolest srdce, odloučení, nedorozumění , Obrácená karta-Zmatky a chyby ve vztahu, neslučitelnost, ztráta Tělo-Bedra, ledviny, děloha

Čtyřka mečů - Příměří

Svatyně, klid po bouři. Dopřej si čas pro sebe. Odpočívej a zotav se, než budeš pokračovat v cestě. Klid, odpočinek.

Všeobecně - Bolest provází realizaci, ale následuje zotavení - učit se tak, že člověk trpí - nedobrovolná přestávka pro duchovní očistu - klid zbraní, ale ne skutečný mír, neboť trvalý mír vyžaduje vědomé přijetí a vyjasnění potlačených impulsů.
Vztahy - Příměří ve vztahu - na povrchu všechno klidné, ale pod povrchem tiká načasovaná bomba - odchod do sebe, aby se vrátila jasnost a pořádek do emocionálního a milostného života.
Povolání - Těžkosti a konflikty minulosti se teď neprojevují, ale mohou kdykoliv znovu vybuchnout - pouze zcela nové strategie mohou nabídnout vyhlídky na skutečný mír.
Astrologie - Jupiter ve Vahách Mantický význam-Příměří, klid a soustředění, samota, vynucený klid, duchovní očista , Obrácená karta-Opatrnost ve vztahu, lakota, neschopnost soustředění Tělo-Bedra, ledviny, děloha

Význam Malé Arkány - Meče - III.část

Pětka mečů - Porážka

Roztržka. Porážka pro nedostatek přesvědčení. Pohlédni dovnitř, abys uviděl, co je třeba změnit. Buduj mosty, ne zdi. Boj, možný neúspěch.

Všeobecně - Starý obraz světa musí padnout, aby mohlo být dosaženo nového pochopení - porážka způsobená přehnanými pokusy zabránit konfliktu - strach z neznáma se objevuje s obnovenou silou - potřeba ochrany - proradnost a podlost
Vztahy - Nešťastné partnerství, obvykle též konec takového vztahu - strach z konfliktu se projevuje jako nenávist, hořkost a pocit nesmyslnosti - "bít kolem sebe" ze strachu ztráty kontroly nad situací.
Povolání - Obchodní politika bez skrupulí, jejíž součástí je bezohledné používání pomlouvačné, proradné a pokořující taktiky - strach ze selhání v projektu nebo úkolech.
Astrologie - Venuše ve Vodnáři Mantický význam - Strach ze ztráty nebo porážky, porážka, ponížení, podlost, nespolehlivost, nevýhodnost, nerozvážnost , Obrácená karta - Totéž, ale s pohřebními obřady , Tělo - Holeně, lýtka.

 Šestka mečů - Věda

Změna ve způsobu myšlení. Nová rovnováha. Jasnost myšlení. Správný úhel pohledu. Cestování, příznivé zprávy.

Všeobecně - Tvořivá inteligence - porozumění ostatním - umožňovat druhým, aby člověka pochopili - opuštění starého a odchod k novým břehům.
Vztahy - Optimální rovnováha mezi citem a rozumem - možnost výměny nápadů, aby si partneři lépe porozuměli a hlouběji se poznali.
Povolání - Komunikační talent pomáhá odstranit konflikty - holistický pohled na věci umožňuje nové věci - nalezení nekonvenčních řešení problémů se spolupracovníky nebo projekty.
Astrologie - Merkur ve Vodnáři Mantický význam- Věda, objektivita, jasný cíl, cesta, překonané potíže, zasloužený úspěch , Obrácená karta-Návrh, veřejná zpověď, nerozhodnost Tělo-Holeně, lýtka

Sedmička mečů - Marnost

Touha po kompromisu. Ze strachu ze selhání nedělá nic. Zbav se starých zlozvyků, přišel čas změny. Citlivá duše. Potřeba být opatrný a odvážný.

Všeobecně - Něco předstírat, obelhávat sám sebe - vybrat si iluzorní řešení místo obtížného, ale upřímného rozhodnutí - sebelítost - povrchní chápání. 
Vztahy - Vyčerpávající proces čekání a doufání v uznání - destruktivní energie ohrožuje vztah - malé podvody a nepravdy - snaha vyhnout se konkrétnímu stanovisku.
Povolání - Nebezpečí, že se člověk zaplete do špinavého, nezákonného obchodu nebo se přímo takových obchodů zúčastní - triky a podvodná manipulace - intriky mezi spolupracovníky.
Astrologie - Měsíc ve Vodnáři Mantický význam-Marnost, sklíčenost, nejasné úsilí, pokusy, negativní očekáváni, kolísavé plány , Obrácená karta - Pomluvy, plýtvání silami, nejisté rady Tělo-Holeně, lýtka

Osmička mečů - Vměšování

Nerozhodnost. Získej svobodu osvobozením se od starých zvyků. Odevzdej se lásce a objev svou vlastní sílu. Trpělivost.

Všeobecně - Znovu a znovu dovolovat druhým, aby vás odváděli od vašich skutečných záměrů - omezení a zákazy překážejí citům a tvůrčím impulsům.
Vztahy - Přílišné zdůrazňování rozumu - neustálé "Ano, ale..." brání v rozhodování - neústupné vnitřní pochyby zatěžují vztah - jen ticho, vnitřní jasnost a otevřené srdce mohou zlepšit situaci.
Povolání - Stát si v cestě - ostatní se všemožně snaží vás podrazit - rozptylování, vměšování se a neočekávané neúspěchy brání uskutečnění plánů a obchodních aktivit.
Astrologie - Jupiter v Blížencích Mantický význam- Vměšování, těžká volba, vnitřní konflikt špatná kritika, uvěznění ve vlastních myšlenkách , Obrácená karta-Neshoda, nesnáze, konflikty s okolím Tělo-Ramena, ruce, plíce, nervy

Význam Malé Arkány - Meče - IV.část

 

Devítka mečů - Krutost

Příliš mnoho myšlenek. Strach. Člověk tvoří svou vlastní realitu. Přijmi lásku a objev svobodu. Při katastrofě zůstaň pevný, neochvějný.

Všeobecně - Trápit se sebeobviňováním - trestat sám sebe (snaha o vykoupení určením oběti) - obavy dočasně potlačené rozumem znovu vyplouvají na povrch - agresivní chování vůči druhým - starosti a deprese.
Vztahy - Strach z odloučení a samoty - pocit bezútěšnosti a beznaděje - podvědomá tendence působit bolest sobě a druhým popichováním a sekýrováním - nenávist a pochybnosti vůči sobě.
Povolání - Trápení, existenční starosti - být zavalen obtížnými úkoly nebo depresivní atmosférou na pracovišti - strach ze zkoušek nebo tréma.
Astrologie - Mars v Blížencích Mantický význam - Krutost vůči sobě i druhým, utrpení, špatné svědomí, nemoc , Obrácená karta - Strach, sebepoškození, hanba , Tělo - Ramena, ruce, plíce, nervy

Desítka mečů - Zkáza

Zničení starého umožňuje příchod nového. Oběť. Přijetí neočekávaného. Nové horizonty. Situace se brzy vyjasní.

Všeobecně - Svévolný, násilný konec, obvykle provázený rozumem - udělat konec nežádoucí situaci, ale takový konec může též znamenat vzdání se obohacující zkušenosti.
vztahy  - Bolestný konec vztahu - vzdání se iluze pravého partnerství - učinit konec na způsob " nouzové brzdy", ale člověk by měl vzít v úvahu i důsledky - možnost totálního přeorientování.
Povolání - Svévolný konec projektu nebo situace - ztráta zaměstnání může být bolestná, ale i osvobozující.
Astrologie - Slunce a Měsíc v Blížencích Mantický význam - Zkáza, zlomené srdce, starosti, destruktivní energie, problémy, negativní myšlení, vnitřní utrpení , Obrácená karta - Přechodné úspěchy, výhody , Tělo - Ramena, ruce, plíce, nervy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(lenka Repaská, 5. 5. 2011 19:09)

dobrý večer,chtěla bych se zeptat kdy porvádíte kurzy výkladu tarotových na Vašich stránkách.Doporučila mi Vás jedna kartářka. Děkuji Lenka

Malá a Velká Arkána a její popis

(JirinaSzturckova, 9. 12. 2007 11:02)