Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taroty 4

23. 3. 2007

Denní karta - 3 mečů

Dnešní den musíte chtě nechtě kousnout do kyselého jablka. Mohl by na něj padnout stín zármutku, špatné zprávy nebo bolestného rozhodnutí. Čím poctivěji a vyrovnaněji se postavíte této záležitosti, tím rychleji to budete mít za sebou. Takže vyřiďte to, co je potřeba. Neodkládejte znovu ani ten nepříjemný telefonický rozhovor, ani návštěvu zubaře.

Denní karta - 4 mečů

V nejhorším případě se dnes nic nechce pohnout kupředu a Vy se cítíte odstaveni na vedlejší kolej, nebo jako kdybyste dostali mat v šachu. Možná jen vázne nějaký plán, nebo dáte k ledu něco, čím už se sice dlouho zabýváte, ale momentálně nevíte, jak to uskutečnit. I když se možná k této přestávce nerozhodnete dobrovolně, můžete jí využít ke klidu a načerpání nových sil.

Denní karta - 5 mečů

Dnes byste se měli teple obléknout. Může se stát, že se budete muset bránit zlé nespravedlnosti, zlomyslným pomluvám nebo sprostotě. Prokousejte se tím, jak to půjde a nezapomeňte, že i po černém pátku následuje víkend, doba čerpání nových sil. Když uznáte, že v tom nejste tak úplně nevinně, můžete se možná v budoucnosti vyhnout takovým zkušenostem.

Denní karta - 6 mečů

Mohlo by se stát, že Vám strachem změknou kolena. Přitom se jedná o nějakou změnu, nezvyklý krok, který máte před sebou, nebo vstupujte na neznámou půdu a trápí Vás přitom tréma. Nenechte se tím vyvést z míry a rozhodně od tohoto kroku neustupujte. Postupujte rozhodně i opatrně a dívejte se kolem sebe. Třeba přitom Váš zrak padne na někoho, kdo by Vám mohl pomoci.

Denní karta - 7 mečů

Mějte se na pozoru. Dnes není vyloučeno, že Vás někdo chce ošidit. Ukažte, že jste všemi mastmi mazaní a že si Vás nikdo neomotá kolem prstu. Dávejte pozor, aby Vás neokradli. U smluv a dohod se pekelně soustřeďte a pozorně si přečtěte i všechny drobně tištěné dodatky, aby Vás někdo neošidil. Ale možná Vám chce tato karta říct, že dnes musíte klamat a podvádět, abyste obstáli v nějaké zkoušce, nebo abyste při nějakém rozhovoru nepřišli zkrátka.

Denní karta - 8 mečů

Začnete-li dnes s půstem, pak je to ideální den, protože si v každém případě budete muset utáhnout opasek. Buď budete konfrontováni se zákazy, budete se cítit omezováni, nebo máte jiný důvod se cvičit v odříkání. Vzchopte se a protáhněte se tou úžinou, abyste ji co nejdřív nechali za sebou. Zjistíte-li však, že toto tísnivé období zřejmě potrvá déle, měli byste možná hledat nějaké komplexnější řešení.

Denní karta - 9 mečů

Jestli dnes pochybujete o sobě, nebo Vás dokonce mučí hrůzné představy, měli byste udělat všechno pro to, abyste se co nejrychleji probudili z tohoto zlého snu. Ale pokud se cítíte ohroženi zvenčí, máte dvě možnosti, jak se v takovém případě zachovat: seberte odvahu a doveďte to do konce, jestli musíte jít touto cestou. Ale máte-li nějakou skutečnou alternativu, měli byste v každém případě volik jiné východisko. Možná Vám pomůže projevit v nějaké záležitosti upřímnou lítost.

Denní karta - 10 mečů

Dnes asi za něčím uděláte tečku. Možná Vás to zasáhne zcela nepřipravené, že byste měli něco přerušit nebo odevzdat to, co pro Vás hodně znamená. Ale také může být, že jste spokojeni, že je konečně u konce to, co už Vás dlouho zatěžuje, sužuje nebo trápí. V každém případě se však kontroluje, abyste se nenechali strhnout k bezuzdému vandalismu, nebo něco neuváženě nehodili přes palubu, což by Vás později mohlo mrzet.

Denní karta - Páže mečů

Dnes musíte počítat s protivětrem. Někdo Vás bude kritizovat nebo zpochybňovat Vaše záměry. Buďte na to připraveni a neodrážejte hned tyto útoky. Třeba není tato kritika vůbec tak zcestná a přitažená za vlasy. Jste-li ochotni dobře poslouchat, tak se Vám přitom možná rozsvítí.

Denní karta - Rytíř mečů

Dnes asi bude pořádně zima. Možná Vám do obličeje fouká i dost ledový vítr. Ale nevyhýbejte se tomu sporu. Zachovejte si jasnou hlavu, postupujte s rozmyslem a ovládejte se. Dávejte si pozor, abyste někde neuvízli, nýbrž obratně bojujte a precizně argumentujte. Pak máte i v případě nějakého sporu příznivé vyhlídky z něj vyjít jako vítěz. Ale i kdyby skončil nerozhodně, nebo kdybyste dokonce prohráli, na konci stejně budete moudřejší.

Denní karta - Královna mečů

Dnes by se Vám mohl podařit geniální kousek. Pokud rozpoznáte, co Vás dosud omezovalo a nutilo k předpojatosti, máte dobrou příležitost se od ní jednou provždy osvobodit díky nějakému jednoznačnému rozhodnutí. Ale dbejte na to, abyste ve své snaze zůstali nezávislí, nepostupovali příliš radikálně, protože byste se jinak mohli nasměrovat do autu. Také by mohla sehrát důležitou roli nějaká chytrá žena. Dobře naslouchejte tomu, co Vám říká.

Denní karta - Král mečů

Dnes byste měli dokázat svůj ostrovtip a postupovat takticky chytře a zkušeně. Protože máte přesvědčivější návrhy a lepší argumenty, které navíc přednášíte duchaplně a šarmantně, můžete pro své plány nadchnout i druhé. Využijte tuto duševní preciznost hlavně tam, kde už je tak jako tak delší dobu potřeba se rozhodnout. Jestli Váš už déle trápí nějaký problém, měli byste se dnes obrátit na nějakého odborníka a požádat ho o profesionální radu.

Denní karta - Eso mincí

Dnes se pokuste dosáhnout svého štěstí. Poohlédněte se po nějaké výhodné koupi, výhodném zájezdu či nabídce na burze. Rozpoznejte příležitost, jež se nabízí hlavně v oblasti investic a plánů, které neslibují pouze krátkodobé výhody. Proto dnes položte základní kámen nějakého projektu, při němž Vám leží na srdci hlavně dlouhodobá perspektiva.

Denní karta - 2 mincí

Dnes byste neměli brát svět příliš vážně, ale raději na lehkou váhu. Prožijte hravě dnešní den, ukažte svou přizpůsobivost, vyzkoušejte něco a když se Vám to nepodaří hned napoprvé, zkoušejte to stále znovu až do okamžiku, kdy to buď dokážete, nebo ztratíte chuť se tím dál zabývat. Zítra je také den.

Denní karta - 3 mincí

Dnes byste měli využít příležitosti a uzavřít nebo překonat nějakou starou záležitost, abyste mohli pokračovat na vyšší úrovni. Jestli za tím účelem musíte složit nějakou zkoušku, máte dnes ty nejlepší karty. V zaměstnání by to dokonce mohlo znamenat povýšení. Ale nezáleží na tom, jestli si budujete novou budoucnost, překováváte každodenní problémy, ozdravujete základ svého vztahu, dáváte do pořádku své finanční záležitosti, nebo si zlepšujete kvalifikaci: odstraňte to, co Vám dosud stálo v cestě, překonejte daný stav a vstupte na půdu nových zkušeností.

Denní karta - 4 mincí

Dens jste hrozně opatrní a nechcete nic riskovat, ale nechováte se přitom právě obratně. Upínáte se na nějakou záležitost tak křečovitě, že jí to vůbec neprospívá a že možná nakonec dosáhnete pravého opaku toho, co jste si vlastně představovali. Uvědomte si, že přehnané lpění ochromuje proud života, až se nakonec točí jen kolem vlastní osy. Proto zkoumejte, jestli jednáte z čisté bázlivosti, nebo jestli je skutečně třeba uvést něco důležitého do bezpečí. Pak k tomu určitě využijte dneška.

Denní karta - 5 mincí

Peněženka je prázdná, nebo Vás něco jiného nutí se uskromnit. V každém případě se zdá, že dnes Vaše úsilí neponese žádné plody, nebo že Vám něco nepůjde od ruky. Třeba Vám chybí i náklonnost a bezpečí. Někde máte pocit, že je deka příliš krátká. Nejlepší by bylo, kdybyste se připravili na to, že před sebou máte tísnivé období, nebo byste mohli a měli opatrně, ale odhodlaně, vstoupit na zpuchřelou půdu, která se před Vámi rozkládá.

Denní karta - 6 mincí

Dnes byset měli být velkorysí a podpořit někoho tak, že se postavíte na jeho stranu, finančně mu vypomůžete, nebo mu projevíte svou shovívavost, snášenlivost a pochopení. Ale na druhé straně smíte i Vy počítat s tím, že Vás někdo obdaruje, poskytne Vám pomoc a podporu nebo s radostí a vděčností shledáte, že někdo skutečně hodnotí Vaši práci a zaujetí.

Denní karta - 7 mincí

Dnes platí heslo: "Dočkej času jako husa klasu." I když jste člověk, kterého toto pořekadlo přivádí k šílenství, neměli byste se dát strhnout k nějaké ukvapené a horečné činnosti. Raději se připravte na zkoušku své trpělivosti a uvědomte si, že ukvapeností jen ohrozíte skutečně slibnou záležitost. Vezměte si k srdci čínské pořekadlo: "Chceš-li něco rychle vyřídit, pak si dopřej čas." Jestli nemáte s trpělivostí žádné potíže, pak se s důvěrou spolehněte na to, že čas pracuje pro Vás.

Denní karta - 8 mincí

Dnešek je vhodný k zahájení něčeho nového. Možná nastoupíte v zaměstnání nějakou novou cestu nebo převezmete nový úkol, třeba začnete uskutečňovat to, co si už dlouho přejete. Cokoli dnes začnete, má dobré vyhlídky na dlouhodobý úspěch. Ale nepřeceňte se. Uvědomte si, že v novém oboru zatím nemáte cvik, a proto raději zpočátku pečte malé housky, než si troufnete na velké.

Denní karta - 9 mincí

Připravte se na nějaké příjemné překvapení. Možná přijde poštou, nebo jako nečeká návštěva, třeba na Vás čeká na pracovišti. Ale rozhodně nemůže uškodit, když tomu štěstí trochu pomůžete a sami se chopíte iniciativy. Využijte tento příznivý okamžik a vydejte se hledat poklad. Dělejte něco, čeho jste se zatím neodvažovali, vyzkoušejte něco nového, nebo si aspoň kupte los.

Denní karta - 10 mincí

Nabírejte plnýma rukama. Plody jen čekají na to, až je sklidíte. Uvědomte si, že Vám i všední den nabízí mnoho možností. Rozpoznejte své duchovní a materiální bohatství a dopřejte sobě i druhým něco dobrého. Stojíte-li před uzavřením nějakého obchodu nebo nějakou lukrativní nabídkou vydělat peníze, pak využijte vhodnosti okamžiku. Čehokoli se dnes chopíte, to Vám může připravit trvalou radost.

Denní karta - Páže mincí

Dnes se Vám nabízí nefalšovaná příležitost, které můžete důvěřovat, i když jste s ní možná ani nepočítali. Mějte oči otevřené, abyste nepřehlédli jedinečnou šanci dobře vydělat, nebo nabídku praktické pomoci nebo solidní podpory. Nebo se možná jedná o vhodnou možnost vychutnat si smyslnou stránku života. Popadněte tuto příležitost za pačesy a dopřejte si čas, abyste ji plně vychutnali.

Denní karta - Rytíř mincí

Dnes si Vás těžko někdo omotá kolem prstu. Sázíte na něco spolehlivého a osvědčeného a nenecháte se strhnout k nějaké spekulaci. Proto máte ty nejlepší předpoklady, když jde o plánování důležitých, dlouhodobých kroků, nebo potřebnou výdrž a zdravý smysl pro realitu, potřebné k řešení složitých úkolů. Ale nemáte-li před sebou nic podobného, pak byste se měli zeptat sami sebe, zda nejste trochu moc paličatí a nepohybliví. Třeba musíte jen udělat nějaký nezvyklý krok, abyste dospěli k nějaké zkušenosti plné rozkoše, na kterou budete ještě dlouho a rádi vzpomínat.

Denní karta - Královna mincí

Nenechte se dnes zmást ani utlačovat. Dělejte to, co jste si předsevzali, v pohodě a s rozvážností. Víte, že dobré víno potřebuje pár let, aby dozrálo. Proto nespouštějte z očí svůj dlouhodobý cíl a obdělávejte své pole důkladně a s trpělivostí, aby ve vhodné době přineslo bohatou úrodu. Ale také je možné, že dnes pro Vás sehraje nějakou důležitou úlohu starostlivá žena s přirozeností a smyslným kouzlem osobnosti. Důvěřujte její radě.

Denní karta - Král mincí

Dnes byste měli zhodnotit plody svého úsilí a opájet se úspěchem. Uvědomte si své bohatství a klidně si trochu odpočiňte na vavřínech. Jestli Vás přitom napadne, co chcete uskutečnit jako další, pak je to dobré znamení. Ale právě tak dobré a důležité je v následující době zabezpečit to, čeho bylo dosaženo. Třeba pro Vás bude významné setkání s nějakým mužem, kterého poznáte podle jeho dobrosrdečného, ale v jádru střízlivého, chování. Přijměte jeho radu nebo návrh.

Denní karta - Eso pohárů

Dnes by se Vám mohlo splnit nějaké velké přání. Využijte vhodnost okamžiku a odvažte se něčeho, nebo se oddejte nějakému zážitku, od něhož si slibujete štěstí a spokojenost. To se týká hlavně srdečních záležitostí. Budete-li ke druhým přistupovat nezaujatě a dáte se vést svým vnitřním hlasem, můžete skutečně vběhnout velkému štěstí přímo do náruče. Ale možná dosáhnete míru v duši i tím, že překonáte nějaký starý problém, nebo konečně zakopete válečnou sekyru.

Denní karta - 2 pohárů

Dnes máte srdcový trumf! Dnešní den je zcela ve znamení hluboké sympatie, velké lásky, nějakého důležitého spojení nebo smíření. Nastavte své duševní antény na příjem, třeba se zase zamilujete. Pokud už jste v dobrých rukou, asi na Vás čeká druhé jaro. Ale nečekejte, až Vám někdo to velké štěstí naservíruje přímo pod nos, ale přispějte svým dílem k tomu, aby Vás Fortuna mohla obdarovat a aby Amorovy šípy neminuly cíl.

Denní karta - 3 pohárů

Těšte se na dnešní den, protože Vás bohatě odmění. Vychutnávejte krásné stránky života, nabírejte plnýma rukama a projevte svůj vděk za příjemné věci, které Vám Fortuna nyní nadělila. Nejkrásnější je se podělit o svou radost s druhými. Pozvěte dobré přátele, prožijte příjemné chvíle se svou rodinou, nebo obletujte nějakého milovaného člověka. Tolik důvodů slavit nemá člověk ostatně každý den.

Denní karta - 4 pohárů

Dnes si dávejte pozor na ukazatel své nálady. Mohlo by se lehce stát, že Vám ji něco zkazí a Vy budete uraženi a dopáleni. I když možná máte ke své rozmrzelosti dobrý důvod, neměli byste si nasadit klapky na oči a zírat jen na to, co Vám tak pokazilo náladu. Jinak by se mohlo stát, že bohužel přehlédnete dobrou příležitost, kterou máte na dosah ruky.

Denní karta - 5 pohárů

Dnes musíte počítat s utlumením. Něco, na co jste se už těšili nebo v co jste zcela samozřejmě doufali, nesplní Vaše očekávání. Jestli je to pouze nějaká maličkost, berte to s humorem. Ale jestli se rozbije něco skutečně cenného, neste to statečně a neskrývejte své zklamání. Čím vědoměji a upřímněji si přiznáte své zklamané naděje, tím rychleji zase získáte půdu pod nohama.

Denní karta - 6 pohárů

Dnes je čas na vzpomínky. Rozeberte své dnešní stanovisko - napřed si vzpomeňte na své původní cíle a jakou cestou od té doby kráčíte. Třeba Vám tento pohled zpět dodá novou odvahu realizovat to, co jste si tenkrát předsevzali. Ale také by se mohlo stát,  že se Vám dnes dostane pomoci z minulosti v osobě člověka, kterého jste už dlouho neviděli, nebo znovu najdete něco, co jste už zapomněli, nebo ztratili.

Denní karta - 7 pohárů

Buďte bdělí a ostražití, jinak se vydáváte v nebezpečí, že budete běhat za mýdlovými bublinami, podlehnete klamu, nebo si sami budete něco nalhávat. Dnes se nedejte svádět ani tou nejlákavější nabídkou, mohlo by totiž následovat probuzení ze zlého snu. Proto buďte velmi opatrní i na alkohol a jiné drogy. Mezi Vašimi dnešními přáními a sny by se samozřejmě mohla skrývat i nějaká cenná myšlenka. Ale jestli se vyplatí ji uskutečnit, o tom byste měli raději rozhodnout někdy jindy.

Denní karta - 8 pohárů

Dnes musíte chtě nechtě opustit něco, co Vám dosud bylo důvěrně známé, nebo se dokonce jevilo samozřejmým. Ne, že byste byli vypuzeni, spíš nastal čas vyrazit a začít hledat nové cesty. I když se Vám to zdá těžké, nedejte se zmást a jděte si svou cestou. Už brzy zjistíte, k čemu bylo dobré opustit to staré.

Denní karta - 9 pohárů

Dnes si udělejte pěkný den, zasloužili jste si ho. Všechno jde hladce a vyvíjí se podle Vašich představ, aniž byste se museli nějak namáhat. Klidně lenošte, nebo se nechte hýčkat. Váš pocit blaha se dokonce může ještě vystupňovat, když se o ně podělíte s ostatními. Vychutnejte tento den se svou rodinou, nebo pozvěte přátele, abyste si spolu užili příjemné chvíle.

Denní karta - 10 pohárů

Dnes máte dobrý důvod slavit. Třeba jste něco dovedli do úspěšného konce nebo prožijete pěkný den s nějakými sympatickými lidmi. Třeba je dokonce ve vzduchu nějaká nová láska nebo možná navážete nové přátelství. Pozorujte přesně, kam Vás dnešní den zavede. Můžete najít nebo dorazit - aniž si toho budete vědomi - na místo, které se Vám nadlouho stane domovem.

Denní karta - Páže pohárů

Dnes poteče voda na Váš mlýn. Buď se Vám dostane emocionální podpory, která Vám dělá dobře, nebo se Vám naskytne nějaká dobrá příležitost, s níž jste možná vůbec nepočítali. Buďte přístupni takovým podnětům a nechte se příjemně překvapit, když Vám někdo udělá lichotivou poklonu, vyzná Vám lásku nebo Vám v nějaké nepříjemné záležitosti nabídne nějaké kompromisní řešení či smír.

Denní karta - Rytíř pohárů

Tento den okřídlí Vaši duši. Hlava a srdce jsou v potěšitelném souladu a kromě toho se Vám může dostat takové emocionální vzpruhy, která Vás pozvedne až do sedmého nebe. Využijte této příležitosti a uveďte do pořádku záležitosti, vyžadující si jak Vaši fantazii, tak i rozum. Hlavně v mezilidských vztazích se Vám může podařit vyprostit něco, co zapadlo do bahna.

Denní karta - Královna pohárů

Díky své emocionální otevřenosti jste dnes zvláště přístupni potřebám svého okolí, ale to Vás zároveň činí zranitelnějšími. I přesto přistupujete k druhým s důvěrou, protože Vás dobrá intuice ochrání před možnými těžkostmi. Zvláštní pozornost věnujte svým vnuknutím a snům. Také není vyloučeno, že dnes do Vašeho života vstoupí nějaká mediálně nadaná žena a přiblíží Vám tajemné a záhadné stránky života.

Denní karta - Král pohárů

Dnes byste měli dávat pozor na své pocity a vědomě je dávat najevo. Neskrývejte, co se Vás vnitřně dotýká, jestli Vám na někom nebo na něčem záleží, s čím máte problémy. Tam, kde máte před očima jasný cíl, Vás na cestě k němu spolehlivěji než jindy povedou Vaše city a živá představivost. Také není vyloučeno, že dnes vstoupí do Vašeho života nějaký citlivý, sympatický muž, nebo pro Vás sehraje nějakou důležitou roli. Jeho blízkost Vás obohatí a zapůsobí na Vás blahodárně.

Výklad s kartou BLÁZEN

Tento výklad ukazuje na současné stanovisko a perspektivy nějakého delšího procesu. Odráží jednoduchým pořadím karet chronologický průběh nějaké záležitosti. Zároveň ukazuje, kde je v ní místo tazatele, co už má za sebou, a co před sebou. Proto se hodí lépe než jakákoli jiná metoda ke zkoumání delších procesů.

Výklad: napřed se ze hry vyjme karta "Blázen". Zbývajících 77 karet zamícháme a rozprostřeme do tvaru vějíře. Tazatel vytáhne 12 karet, mezi které pak zamíchá i kartu "Blázna". Celkem 13 karet se pak klade vedle sebe do jedné řady.

Význam: karta "Blázen" označuje tento okamžik v současnosti. Všechny karty, ležící před ním, se vztahují k minulosti, následující karty k budoucnosti. Stojí-li karta "Blázen" na prvním místě, znamená to, že je tazatel na začátku nějakého procesu, případně má něco ještě před sebou. Na posledním místě vyjadřuje ukončení nějakého procesu nebo přinejmenším, že se tazatel dostal ke konci nějakého významného období získávání zkušeností.

Postup při interpretaci: napřed se zaměřte na karty vlevo od "Blázna" (v minulosti ležící zkušenosti). Pak vysvětlete smysl karet, směřujících do budoucna. Přitom se nenechte vyvést z míry domnělými protiklady a nedopusťte se jedné chyby - nesnažte se přiřadit každé kartě stejný časový úsek. Spíše počítejte s tím, že po sobě následující karty také mohou patřit k sobě a tyto zkušenosti mohou být prožívány současně.

Výklad pro každý den - 1.Karta dne


1

Každodenní vytažení karty dne je nejdůležitější a zároveň nejkrásnější cvičení s Tarotem. Kartu dne tahejte ráno a večer, zpravidla bez položení určité otázky. Karta dne má za cíl poskytnout Vám jedno zastavení Tarotu k dennímu tématu a zvlášť zdůraznit jeden motiv z průběhu příslušného dne.
Podívejte se na svou kartu v průběhu dne několikrát. Je též zajímavé podívat se, jak tím narůstá její význam, jak je stále živý a začíná k Vám mluvit.
Jako začátečníci můžete pronikat krok za krokem do světa obrázků Tarotu, a to nikoliv čistě teoreticky, ale vždy v souvislosti se svým osobním a praktickým prožíváním. Avšak skutečně zásadního významu nabývá karta dne teprve u pokročilých. Práce s náhodou a dialog mezi obrázkem a pozorovatelem se skutečně rozvine teprve tehdy, když otázka plná napětí při vyložení karet nebude znít: "Kterou kartu vytáhnu?", ale také: "Jak vidím kartu, kterou vytáhnu?"
Karta dne kromě toho umožňuje kotinuální práci. Každý den několik minut přináší podstatně lepší výsledky než příležitostné vyložení.

Výklad pro každý den - 2.Varianta karty dne


1               2

Karty zamíchejte. Odkryjte vždy vrchní kartu: to je karta dne. Pak odkryjte kartu vespodu: to je pozadí čili základ pro denní kartu.

Výklad pro každý den - 3.Denní karta s vysvětlením


1

             
2                              3

1 - Karta dne.
2 - Momentální situace. Co Vámi hýbe.
3 - Pozadí denního dění.

Význam karet stručně - Velká arkána

0 - Blázen - možnosti, začátek něčeho nového, dětská nevinnost, učení nové zkušenosti, riskování.
Astrolog.asociace - Uran.

1 - Mág - síla dát myšlence formu, tvůrčí energie, čas jednat a využít příležitosti, dovednosti a začátek.
Astrolog.asociace - Merkur.

2 - Velekněžka - odhalení tajemství, okultní učení nebo studie, tajemství, intuice, podvědomí, moudrost, symbol alchymie a bohyně Sofie.
Astrolog.asociace - Měsíc.

3 - Císařovna - předzvěst rozvoje těla, duše i ducha, blahobyt, hojnost, mateřství, zahrada, ženské podnikání, Gaia, nadvláda nad Zemí.
Astrolog.asociace - Venuše.

4 - Císař - vůdčí schopnosti, obchodní úspěchy, mužské podnikání, autorita, vedení, odpovědnost, otcovství, moc a síla.
Astrolog.asociace - Beran.

5 - Velekněz - tradice, potřeba souhlasu druhých, dogmatismus, přizpůsobení se, duchovní vůdce, hledání osvícení.
Astrolog.asociace - Býk.

6 - Zamilovaní - volba, dohoda, láska a touha, pokušení, boj mezi nekonečnou láskou a zamilovaností, usilování o dosažení harmonie.
Astrolog.asociace - Blíženci.

7 - Vůz - rovnováha, vítězství, možná koupě nového vozu nebo oprava starého, úspěch, výsledky, kontrola, sebedisciplína, význam, posun v životě/kariéře, cestování.
Astrolog.asociace - Rak.

8 - Síla - proslov nebo velké činy, vnitřní síla, tichá odhodlanost, uplatnění talentu ve váš prospěch, celistvost, odvaha.
Astrolog.asociace - Lev.

9 - Poustevník - sebeanalýza, hledání pravdy, filozofické úvahy, rozjímání, samota, meditace.
Astrolog.asociace - Panna.

10 - Kolo štěstí - neočekávaná změna osudu k lepšímu, štěstí, nová kapitola ve starých projektech, nové volby, nové okolnosti, obrátit osud ve svůj prospěch, nestávat se jeho obětí.
Astrolog.asociace - Jupiter.

11 - Spravedlnost - spravedlnost, rovnoprávnost, poctivost, soudní líčení nebo procesy, nalezení vhodných řešení problémů, nestranný soud.
Astrolog.asociace - Váhy.

12 - Viselec - náhlá změna myšlení, překvapení ostatních svými činy, odložení plánů, opuštění lidí, míst a věcí, které vám už nic nedávají, pozastavení rozhodnutí.
Astrolog.asociace - Neptun.

13 - Smrt - změna, transformace, komunikace se zesnulými, náhlý konec, ukončení jedné fáze a začátek další, nové myšlenky a příležitosti.
Astrolog.asociace - Štír.

14 - Mírnost - stojí nad vámi anděl strážný, zvládání trpělivosti, důležitá rozhodnutí, práce se skupinou lidí, kompromis, šťastné partnerské vztahy.
Astrolog.asociace - Střelec.

15 - Ďábel - omezení, odsouzení k něčemu dobrému nebo zlému, závislost na drogách/alkoholu, poruchy osobnosti jakéhokoli druhu, neetické chování, nezodpovědnost, pokušení, negace.
Astrolog.asociace - Kozoroh.

16 - Věž - pocit viny, ocitnutí se na špatném místě ve špatný čas, pohroma přinášející osvícení, přehnané plány, ztráta iluzí, naučení se pokoře a skromnosti, zničení dosavadní struktury a stavba nové.
Astrolog.asociace - Mars.

17 - Hvězda - naděje, sny, přání, porozumění, zájem o astrologii, jasnost myšlenek, obnovení víry, harmonie, optimismus, úspěch, dodržení slibů.
Astrolog.asociace - Vodnář.

18 - Měsíc - intuice, podvod, noční práce, skryté nebezpečí, boj o duševní zdraví, změna, možné zmatení, kouzlo, pomluvy, uvíznutí, sebevědomí, soucit.
Astrolog.asociace - Ryby.

19 - Slunce - úspěch, vůle, štěstí, potěšení, dobré partnerské vztahy nebo manželství, pozitivní přístup, tvořivost, činorodost.
Astrolog.asociace - Slunce.

20 - Soud - vrací se staré noční můry a problémy, převzetí odpovědnosti za skutky někoho jiného, duchovní probuzení, odpuštění, postavení se následkům, ponaučení ze zkušenosti, sklizeň toho, co jsme zaseli.
Astrolog.asociace - Pluto.

21 - Svět - dokončení kruhu, úspěch, dokončení projektů, naplnění kouzel, stěhování, cestování, hledání kamene mudrců, studium vědy nebo kvantové fyziky.
Astrolog.asociace - Saturn.

Význam stručně - MINCE

MINCE (peníze, majetek, cenné věci), astrolog.- země, období – zima

Eso mincí – hojnost, bohatství, finanční smlouvy, dosažení cíle, dobré zprávy, nový začátek, zvlášť ve finanční oblasti, zlepšení finanční stránky, nové obchodní nabídky.

Dvojka mincí – žonglování s penězi, vyrovnání dluhů, což si obvykle vyžaduje ztrátu něčeho cenného, soutěž, konkurence, konflikty, naučení se flexibilitě ve finančních záležitostech, možné finanční partnerství, které vyžaduje další odpovědnost a nemusí být úspěšné.

Trojka micní – chození do školy, univerzita nebo školení spojené s kariérou, specializace v něčem, co vám v budoucnu přinese finanční úspěch, dovednosti, umělecké sklony, úspěšný začátek nových projektů nebo ocenění dosavadního úsilí, povýšení, diplom, nebo finanční odměna.

Čtyřka micní – založení zahrady, budování, koupě nemovitosti, oprava a renovace domu, blahobyt, stálost, ambice.

Pětka micní – neočekávané finanční problémy, emocionální problémy, nebezpečí, tíseň, zklamání, problémy kolem rozvodu nebo úmrtí rodinného příslušníka, soudní spory, finanční ztráty.

Šestka mincí – velkorysost, blahobyt, zasloužené ocenění, nalezení sponzora, dárky všeho druhu.

Sedmička mincí – investice do budoucna, úspěch a zisk. Změna štěstí podle typu chování. Úspěch v něčem, čeho si ceníte. Změny v kariéře, pozitivní, pokud jste pracovali tvrdě. Změny směru, co se týče financí, přičemž jakékoli rozhodnutí bude mít dalekosáhlé následky.

Osmička mincí – dokonalé zvládnutí svých dovedností, radost z práce, umění, sklizeň toho, co jste zaseli, obchody, nový směr v kariéře, vydání se správnou cestou bez zaváhání.

Devítka mincí – moudrost, štěstí, význam, ocenění, materiální a finanční zabezpečení, budování dědictví pro své děti a milované, finanční ocenění.

Desítka mincí – materiální naplnění, ocenění úsilí, dokončení práce, projektu nebo budování domova, bezpečnost, jistota, pevné základy.

Páže mincí – posel dobrých zpráv, které se týkají peněz, majetku nebo ocenění. Mladý člověk s novými, tvůrčími myšlenkami.

Rytíř mincí – přísun nebo ztráta spojená s finančními záležitostmi. Vytrvalost a trpělivost. Zasvěcení jistému cíli.

Královna mincí – stabilní žena, finanční bystrost, zahradničení, úspory, přísun financí, využití praktických myšlenek.

Král mincí – zkušenost, úspěšné podnikání, odpovědnost, stabilita, nápaditost. Dobré plány. Osobnost pevně stojící na zemi.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář