Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taroty 2

23. 3. 2007

Význam Malé Arkány - Disky - I.část

Princezna disků / páže pentaklů (mincový kluk)

Silný. Skromný. Krásný. Praktický. Dobrý řečník ve službě druhým.Rozumný mladík.

Všeobecně - Světská, smyslná mladá žena, která má blízký vztah k přírodě a která projevuje své skryté tvůrčí energie - natvrdlý, dobrosrdečný charakter - vytrvalost - začátek důležitého vývoje - těhotenství.
Vztahy - Impuls směrem k novému intimnímu a smyslovému spojení nebo k novému dlouhodobému a potěšujícímu rozvoji již existujícímu vztahu.
Povolání - Náhlá příležitost k pozitivnímu vývoji ve vlastní kariéře - vyhlídky na vítanou pomoc - transformace plánů v činy - smysl pro realitu.
Astrologie - Země Mantický význam - student, studium, zprávy, pracovitost, soustředěnost Obrácená karta - Špatné zprávy, unáhlenost, tvrdohlavost

Princ disků / rytíř pentaklů

Pevný. Metodický. Vytrvalý a spolehlivý. Pracuj s tím, co máš po ruce, a uspěješ. Přímý mladý muž.

Všeobecně - Silný a houževnatý mladý muž s těsným vztahem k zemi - smyslnost - spolehlivost - smysl pro realitu - ale též autoritativní, materialistický, žárlivý a dogmatický.
Vztahy - Těšení se z pozemských radostí spolu s druhým člověkem - uvědomovat si vlastní smyslnost a učit se ji lépe vyjadřovat a prožívat.
Povolání - Dosahování cíle s houževnatostí, energií a neomylnými instinkty dobrého obchodníka - pracovitost a spolehlivost - dosažení hmatatelného a trvalého úspěchu.
Astrologie - Oheň+Země Mantický význam - Cizinec, trpělivost, příchod, pevnost, spolehlivost, obchodní schopnosti, léčitel Obrácená karta - Lenost, konzervativnost, zbabělost

Královna disků / královna pentaklů

Zosobněná láska. Velikost srdce. Tvrdá práce. Vyživuj svou tvořivost. Citlivá, dobročinná žena.

Všeobecně - Zralá žena se " dvěma nohama zasazenýma pevně k zemi", rozsáhlá životní zkušenost a schopnost jít vlastní cestou a bránit své hranice - kreativita - trpělivost - životní energie - smyslná potěšení - spojení s přírodou - plodnost - ale též chamtivost, tvrdohlavost, nedostatek citu.
Vztahy - Radost ze života a smyslnosti - rovnocenný partner ve vztahu - láska, která obstála ve zkouškách - soucit a přijetí slabostí druhého člověka - důvěryhodnost - založení rodiny.
Povolání - Praktické schopnosti - píle - trpělivost - tvořivost - spolehlivost - postupný vzestup po žebříčku vlastní kariéry.
Astrologie - Voda+Země Mantický význam - Žena dávající jistotu, přítelkyně, volnost, jistota, radost, zámožnost Obrácená karta - Nedůvěra, napjaté vztahy, chudoba.

Rytíř disků / král pentaklů

Trpělivý. Něžný. Sklízení úrody, kterou člověk zasel. Bohatství na všech úrovních. Praktický, úspěšný muž.

Všeobecně - Spolehlivý, realistický, benevolentní zralý muž - praktické schopnosti - pragmatické uvažování - přátelský - dobrý - poradce a léčitel - ale též neochvějný materialista - nenapravitelný - nepružný.
Vztahy - Plně rozvinutý, zralý vztah - stálost, důvěryhodnost, hřejivá intimita - odstraňování překážek v zájmu trvalého a stabilního svazku - díky hluboké smyslnosti se dříve nepružný život dává do pohybu.
Povolání - Sklízet plody své práce, bezpečně je uložit a  pak se věnovat novým úkolům - zdravý smysl pro obchod - jistá ruka ve finančních záležitostech - "všechny dobré věci chtějí svůj čas".
Astrologie - Vzduch+země Mantický význam - Přítel, zkušený muž, smyslnost, pragmatismus, dosažení cíle, vůle Obrácená karta - Neřestnost, uzavřenost, chamtivost

Význam Malé Arkány - Disky - II.část

Eso disků

Nové usilování. Vnější úspěch, vnitřní harmonie. Ve spojení a v harmonii s Matkou Zemí. Bohatství.

Všeobecně - Velké štěstí v lásce a penězích - zdraví a životní energie - hluboké zadostiučinění - rostoucí vědomí vlastní hodnoty - šance dospět k rozsáhlému poznání a vyřešení vlastních problémů.
Vztahy - Možnost dát pevný vnější a vnitřní rámec již existujícímu vztahu - znamená trvalý vztah - velmi rozvinutá smyslnost.
Povolání - Dobré vyhlídky na uskutečnění přání v pracovní oblasti - bezpečí - dobrý plat - osobní uznání - významný úkol poskytuje pocit vnitřního zadostiučinění - ale též pocit, že je člověk přitahován penězi.
Astrologie - Síla země Mantický význam - Vnitřní i vnější bohatství, dar, štěstí, dokonalost, dědictví, spokojenost Obrácená karta- Chamtivost, bohatství bez štěstí, promrhané peníze
Tělo - Kolena, svaly, kůže

Dvojka disků - Změna

Harmonická změna. Zvažování protikladů. Radostnost. Porozumění zákonu příčiny a následku. Cesta za bohatstvím je přerušena

Všeobecně - Změna člověka vyburcuje ze zimního spánku - probíhá proces transformace - různorodost - pochopení, že všechno má dvě stránky - flexibilita.
Vztahy - Změna nebo různorodost ve vztahu - nové podněty, čerstvý závan nebo neobvyklé zážitky znovuoživý všední den (cestování, sdílené projekty).
Povolání - Změny, jakoby se děly samovolně, ale pokud budou pochyby, myšlenky na bezpečí a nerozhodnost nahrazeny přiměřenou dávkou bezstarostnosti, mohou být tyto změny zažívány jako radostné.
Astrologie - Jupiter v Kozorohu. Mantický význam- Změna, kompromis, transformace, nerozhodnost, střet zájmů, rozkolísanost Obrácená karta-Předstíraná radost, literární schopnosti,
Tělo -Kolena, svaly, kůže

Trojka disků - Dílo

Hmotný úspěch. Nápaditost. Tvořivost. Vytrvalost. Správná práce vede k osobnímu rozvoji. Úspěch v práci.

Všeobecně - Postupný růst - pokrok - důkladná práce je korunována úspěchem na všech úrovních (fyzické, mentální nebo duchovní) - aktualizace myšlenek, přání a záměrů.
Vztahy - Vytváření expanze nových struktur ve vztahu - úsilí o nastolení jasnosti v každodenních záležitostech - starosti - konec potíží.
Povolání - Schopnost dělat správné věci ve správný okamžik - dělat znatelný pokrok ve vlastní práci - dobré podmínky pro nový začátek.
Astrologie - Mars v Kozorohu. Mantický význam - Dílo, zakončení období, úspěch, nové tvůrčí období, pracovitost, sebedůvěra, zisk, postavení Obrácená karta - Průměrnost, malá sebedůvěra, nešikovnost
Tělo- Kolena, svaly, kůže

Čtyřka disků - Moc

Lakomství. Moc a vliv. Příležitosti tu jsou, vyber si. Dosažení úspěchu.

Všeobecně - Viditelné hranice a rigidní vnitřní normy - jasnost - rigidní povaha - spolehlivost - 6ivot v souladu s vlastními ideály - ale též nátlak - tvrdohlavost - byrokratické trvání na malicherných principech - předstíraná zdvořilost.
Vztahy - Osobní stabilita zpevňuje vztah nebo vyjasňuje rozporné záležitosti a názory - přezkoumejte mocenské struktury uvnitř svazku (síly a slabosti, vlastnění a peníze).
Povolání - Aktualizace plánů - nekompromisní dřina - zachování toho, čeho již bylo dosaženo - ale též dopuštění toho, aby materiální záležitosti způsobily ignorování pocitů, tepla, živosti a přátelství.
Astrologie - Slunce v Kozorohu. Mantický význam - Moc, nutnost upevnění charakteru, potřeba jistoty, sobectví, lakota, strach ze změny, síla. Obrácená karta - napětí, nejistota, necharakternost
Tělo - Kolena, svaly, kůže

Význam Malé Arkány - Disky - III.část

Pětka disků - Soužení

Starosti. Napětí. Vyhladovělá duše. Důvěra v budoucnost. Pohlédni dovnitř a nalezneš odpovědi. Zhroucení.

Všeobecně - Pocity deprese - pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné - strachy a obavy - pesimismus.
Vztahy - Cítit se nešťastný z vlastních vztahů s lidmi - neplodná komunikace a nesmyslná sebetrýzeň - ale též vhledy a změny vzhledem k neúnosnosti dané situace.
Povolání - Přístup k úkolům s pesimismem a strachem - situace se protahuje, špatně se vyvíjí či se ukazuje, že bude obtížnější, než se očekávalo.
Astrologie - Merkur v Býku. Mantický význam - Soužení, starosti, pesimismus, hmotné problémy, nevěra, krize, úzkost, potíže, nepořádek Obrácená karta - Nový vztah, možná změna k lepšímu, východisko z nouze.
Tělo - Krk, šíje, hlasivky

Šestka disků - Úspěch

Velkodušnost. Úspěch. Rovnováha a harmonie. Říkej svou vlastní pravdu a nalezneš ty, kteří říkají totéž. Bezpečí a vyrovnanost.

Všeobecně - Tolerance - šlechetnost - úspěch - zachovávat si optimistický přístup k životu i přes snahu zajistit materiální bezpečí - zachovej rovnováhu protikladů, jinak se harmonická struktura naruší a vývoj bude přerušen.
Vztahy - Harmonické časy v souznění s vlastními pocity - podporovat jeden druhého, dodávat jeden druhému odvahu - společné podnikání slibuje úspěch.
Povolání - Dobrá příležitost pro nový začátek - vlastní projekty budou podpořeny a mohou být uskutečněny - výzva ke šlechetnému jednání se sebou i s ostatními.
Astrologie - Měsíc v Býku Mantický význam - Úspěch, dar, zisk, velkorysost, úspěch v podnikání, humanita Obrácená karta - Dluhy, žárlivost, půjčky
Tělo - Krk, šíje, hlasivky

Sedmička disků - Neúspěch

Pasivita. Pohlédni do nitra, aby ses mohl rozhodnout. Zhodnoť všechny možnosti. Největší odměna může vzejít z nejtěžších situací. Pokrok, ale také varování, že je nutno být obezřetný.

Všeobecně - Zabývání se otázkami, které jsou hrozbou životu (smrtelnost, destrukce, nemoc, strach) - síla negativního myšlení může vést ke skutečné materializaci událostí, kterých se člověk bojí.
Vztahy - Olověná bezmocnost způsobuje, že se vytrácí naděje a láska - výzva k přijetí bolestného vývoje událostí, aby se mohly věci začít ubírat pozitivním směrem.
Povolání - Opatrné přezkoumání všech plánů - hrozí omyly - ber ohled na to, jaký budou mít tvé činy vliv na životní prostředí.
Astrologie - Saturn v Býku Mantický význam - Neúspěch, pozvolný nárůst financí, těžká práce, zdržení financí, spekulace Obrácená karta - Ztráta půjčených peněz, netrpělivost, obavy
Tělo - Krk, šíje, hlasivky

Osmička disků - Prozíravost

Vytrvalost. Oddanost. Zasaď semínko. Pokračuj vytrvale, krok za krokem. Odměny, oslavy

Všeobecně - Harmonie - evoluce - péče - disciplína sama nad sebou - sebekritika - rozpoznání všudypřítomného vyššího řádu.
Vztahy - Po bolestných zkušenostech se člověk začíná opět otvírat jinému člověku - něžný, láskyplný cit - uznání a pozornost v každodenním životě (malé dárečky, laskavé slovo atd.).
Povolání - Citlivý, talentovaný přístup k dosažení cílů - pečlivě připravené a srozumitelně naplánované obchodní záležitosti se realizují.
Astrologie - Slunce v Panně Mantický význam - Částečný úspěch, skromnost, motivace, moudrost, pečlivost, snaha, prozíravost, radost z výsledku Obrácená karta - Lakota, zklamání, pýcha, intriky
Tělo - Břicho, vnitřnosti

Význam Malé Arkány - Disky - IV.část

Devítka disků - Zisk

Radost. Vyzařování. Hojnost. Popularita. Úspěch na všech úrovních. Odložení ega přináší bohatství duše. Cílů bylo dosaženo.

Všeobecně - Překvapivý objev vlastních schopností často způsobený neobvyklými situacemi ("Kdo by si byl pomyslel, že je to vůbec možné?") - schopnost užívat si nadbytku - chytrost a lstivost - finanční úspěch.
Vztahy - "Dobrá partie" - možnost hlubokého přátelství s jinými lidmi, které bude plodné a přínosné pro všechny.
Povolání - Označuje úspěšný podnik s dobrým ziskem, nečekaný úspěch v žádosti o místo nebo úspěšné složení zkoušky či testu - růst a rostoucí prosperita.
Astrologie - Venuše v Panně. Mantický význam - Soudnost, opatrnost, finanční úspěch, prosperita, jistota, tvořivost, nutnost dávat i přijímat, zisk v lásce. Obrácená karta - Nejistota, ohrožení, nebezpečí, neopatrnost
Tělo - Břicho, vnitřnosti

Desítka disků - Bohatství

Bezpečí. Štěstí. Rozvinutá nadání. Uvědomění si odměny, kterou člověk získal. Přišel čas sdělovat své znalosti. Bohatství.

Všeobecně - Stavění na dobrých základech - bezpečí vlastní rodiny a peněžních prostředků - blahobyt - velkorysost - ale též zlatá klec - pocit, že je člověk vehnán do úzkých závistí a zlobou, což je způsobeno lpěním na cenných věcech.
Vztahy - Příjemná doba a přátelská atmosféra, v níž si člověk může užívat jak každodenního života, tak i zvláštních událostí a akcí - pocit bezpečí a míru v kruhu rodiny nebo blízkých přátel.
Povolání - Jisté pracovní místo - dobrý plat - bohatství myšlenek a akcí rozšiřuje obzory a umožňuje dosáhnout důležitého bodu.
Astrologie - Merkur v Panně. Mantický význam - Bohatství vnitřní i vnější, dědictví, schopnost sdílení, rodina, domov, výhodné obchody, bezpečí Obrácená karta-Krádež
Tělo - Břicho, vnitřnostiVýznam Malé Arkány - Poháry - I.část

Princezna pohárů /  páže kalichů

Jemný, laskavý a citlivý. Snílek. Vztah k jednotlivým živlům. Možná má sklony manipulovat. Přichází poselství.Osoba v pubertě ochotná pomoci.

Všeobecně - Citlivá, emocionální, jemná mladá žena (též i ženský muž nebo dítě), zářivá osobnost - smíření - soucit - porozumění - krása - správné intuitivní hodnocení.
Vztahy - Znovu objevování a oživení lásky - intimita a víra jsou znovu nastoleny díky citlivým, smířlivým gestům.
Povolání - Vnímavé pozorování a zaznamenávání změn a nových perspektiv může pomoci podpořit další rozvoj - moudrá rada.
Astrologie - Země+Voda. Mantický význam - Milostná nabídka, nabídka k sňatku, dítě, pomoc, meditace, soucit, smír. Obrácená karta - Svádění, lichocení

Princ pohárů / kalichový rytíř

Moudrost k léčení sebe sama. Romantický. Smyslný. Tvořivý. Snílek. Jemný. Mnoho se má naučit, o mnohé se může podělit.Milenec.

Všeobecně - Hluboký, citlivý, romantický mladý muž - dobrosrdečný a jemný - ochraňující a starostlivý - vášnivá hnací síla pudů - ale též faleš, nespolehlivost a zrádné pokušení.
Vztahy - Transformace vášní a pudové sexuality v lásku k sobě a k druhým - sklon k přemrštěnosti. 
Povolání - Věnovat se sociálním aktivitám - intuitivní zjištění nových možností na pracovišti, které mohou být uskutečněny s použitím vědomostí a talentu. 
Astrologie - Oheň+Voda. Mantický význam-Milenec, láskyplný vztah, Šťastná změna, příchod, pozvání, soulad. 0brácená karta-Falešný člověk, podvod, lest.

Královna pohárů / kalichová královna

Rozlišování. Mír. Důstojnost. Půvab. Tolerance. Dávání a přijímání lásky. Často velmi populární. Kreativní blondýna.

Všeobecně - Milující, dobrosrdečná žena - léčitelka - umělkyně - stálý zdroj inspirace - citlivost - připravenost obětovat se - hledání a nalézání uvnitř sebe  - otevření se vlastním touhám, předtuchám, strachům a nočním můrám - zdokonalování vlastní duchovní citlivosti - ale též zmatení, slabost, perverze a podvod.
Vztahy - Láskyplná intimita - něžná odevzdanost - potřeba opírat se o někoho - touha rozplynout se v jiném člověku může skončit zklamáním.
Povolání - Povolání, kde se pomáhá a léčí - umělecká tvorba - introspekce klestí cestu k dalšímu postupu v zaměstnání.
Astrologie - Voda+Voda. Mantický význam - Milenka, matka, moudrost, citlivost, cit pro krásu, intuice, úspěch. Obrácená karta - Neřest, nestálost, hřích

Rytíř pohárů / kalichový král

Dobročinný. Jemný. Schopný opustit staré emocionální vzorce. Dobrý komunikátor. Služba. Důvěřuj a udrž si sebedůvěru. Výřečný muž, možná světák.

Všeobecně - Dobrý, moudrý poradce - léčitel (doktor, terapeut, duchovní) - zralý, jemný, šlechetný muž - umělecký talent - ale též divoké nápady jakoby z jiného světa - šarlatán - nespolehlivý, neupřímný, zlý.
Vztahy  - Partnerství charakterizované oboustranným porozuměním - umět se vcítit do pocitu jiných lidí, jejich strachu, tužeb a přání - intenzívně se zabývat rodinnými záležitostmi (záležitostmi přátel).
Povolání - City, spontánní nápady a přání jsou vnášeny do pracovního procesu - s radostí přistupovat ke stávajícím úkolům - dobře využít vlastní intuici.
Astrologie - Vzduch+Voda. Mantický význam - Milenec a přítel, spolehlivý vztah,víra, laskavost, překonání chtíče. Obrácená karta - Nepoctivost, hanba, nezvládnuté emoce

Význam Malé Arkány - Poháry - II.část

Eso pohárů

Vciťování se. Soucit. Nadšení. Radost. Plodnost. Dostaneme jedině tehdy, když budeme otevření. Láska. Je základní, ještě zcela neprojevenou ideou lásky a citu, ať už se jedná o lásku mileneckou, či lásku k bližnímu. Značí, že podvědomě vnímaná idea už je na světě, ale ještě nedostala reálnou podobu. Buď se blíží nějaká nová citová zkušenost, nebo už začala, jen si ji člověk, jehož se týká, ještě stále neuvědomuje.

Všeobecně - Šťastná karta - šance najít hluboké vnitřní naplnění - láska jako sebeláska, bratrská láska, partnerská láska, smyslově erotická láska a jako láska k Bohu - hluboká a pevná víra - radost - snadné dávání a braní.
Vztahy - Láska se může plně a beze zbytku rozvinout - milující otevřenost - příležitost objevit nové dimenze srdce vedoucí k hlubokému naplnění.
Povolání - Šance objevit a naplňovat pravé životní poslání - hluboké zadostiučinění v pracovní oblasti.
Astrologie- Síla vody. Mantický význam - Mystérium lásky,začátek lásky, naplnění touhy, dobré okolnosti, nová příležitost. Obrácená karta - Nestálá láska, začátek neopětované lásky, změny v lásce
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

Dvojka pohárů - Láska

Harmonie. Silná pouta. Jednotící síla lásky. Splývání protikladů. Spojení.Láska, srdečné styky. Prvotně projevená idea citu. Je to výbuch lásky, která ještě nemá směr ani výsledky. Je to moment zamilování nebo uvědomění si citu v sobě či existence nového vztahu. Ten je na svém začátku a není ještě ničím zakalen.

Všeobecně - Šťastné setkání (v každodenním životě, na cestě, v milostném životě) - láska - přátelství.
Vztahy - Láskyplné jednání s partnerem - usmíření po hádce - flirt - zamilovat se do nového člověka.
Povolání - Přátelská, otevřená atmosféra na pracovišti - dobrá spolupráce - změna funkce vede k pozitivnímu setkání s dobře smýšlejícím člověkem.
Astrologie -Venuše v Raku. Mantický význam - Láska, vášeň, zasnoubení, partnerský vztah, možná spolupráce, porozumění. Obrácená karta -Nedorozumění, hádky ve vztahu, nenaplněná láska
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

Trojka pohárů - Hojnost

Hojnost lásky. Blaženost. Zamilovaný do všeho, co je. Dopřej si čas na to, abys spatřil věci jasně. Potěšení z lásky, uspokojení. Vztah dostal reálnou podobu a nyní jsou sklízeny první výsledky. Jedná se o radost a štěstí z naplněné lásky. Vztah je harmonický a lidé v něm zainteresovaní si dopřávají hojnost krásných pocitů.

Všeobecně - Zdraví a bohatství (radost a hojnost) - potěšení - žádné problémy, žádné starosti - vděčnost - zdraví - radostná oslava po úspěšném vývoji. 
Vztahy - Početí - růst vnitřního pocitu lásky a štěstí - prožívání nádherných chvil v partnerství s pocitem vděčnosti a radosti.
Povolání - To hlavní je hotovo - dobrý obchod - zkouška byla úspěšně složena - existuje důvod k oslavě.
Astrologie - Venuše v Raku. Mantický význam - Pomoc v problémech, hojnost, konec nemoci, dobrý výsledek věcí. Obrácená karta - Špatný výsledek věcí, stagnace problémů, ztráta dobré pověsti
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

Čtyřka pohárů - Nadbytek

Čas pro změnu. Nové možnosti. Přemítání. Neboj se změnit sám sebe, abys dosáhl rovnováhy. Citová spokojenost. Tato karta naznačuje vytvoření řádu z idei lásky. Prožívá ji vztah, v němž zainteresovaní lidé si "přikáží" nehádat se a dělat si jen dobře, dávat a projevovat si lásku i ve chvílích, kdy po tom vůbec netouží. Tak sice vztah vypadá jako velmi harmonický a krásný, ale protože to vše neplyne z vnitřního pocitu, brzy v něm nastává znechucení a únava.

Všeobecně - Starostlivá péče o druhé, též tendence přivlastňovat si - emocionální jistota - vášeň budící strach.
Vztahy - Stabilní partnerství, vyznačující se hojností, může být omezeno přílišnou péčí - pohodlí a bezpečí domova.
Povolání - Nejvyššího bodu už bylo dosaženo - spaní na vlastních vavřínech může vést k nudě a nepříjemnému stereotypu.
Astrologie - Měsíc v Raku. Mantický význam - Útlum lásky, únava, zklamání, nestálost citů, strach z nejistoty, nespokojenost uprostřed hojnosti. Obrácená karta - Možnosti nového vztahu, nová zkušenost
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

Význam Malé Arkány - Poháry - III.část

Pětka pohárů - Zklamání

Je sklenice zpola plná či zpola prázdná? Zklamání. Možnosti. Začátek uzdravovacího procesu. Potěšení přejde ve smutek. Je buď revolucí následující po znechucení čtyřky nebo problémem, který přišel jako narušení radosti a štěstí, pokud mají zainteresovaní lidé v sobě rozpory a nejsou si jistí tím, co opravdu chtějí. V pětce se objevují veškeré problémy vztahu. Je to bolestné procitnutí z předchozího štěstí. Člověk jde do hloubky a zjišťuje, že to, co se na povrchu lesklo, je uvnitř plné bahna.

Všeobecně - Smutek, bolest způsobená ukvapeným chováním - probouzí se pocit neštěstí a destrukce - " vyschlé" city - zklamání, které má původ v procesu poznání - fermentace a rozklad vede ke transformaci a metamorfóze.
Vztahy - Pochyby a beznaděj, ale též nová naděje prýštící z nevědomí - znovuotevření starých ran - staré příčiny utrpení a staré způsoby jednání se probouzejí, mohou být teď přezkoumány a popř. odstraněny.
Povolání - Bolest a zklamání z nevydařeného projektu - hořká zkušenost se spolupracovníky - přezkoumání vlastních možností a cílů.
Astrologie-Mars ve Štíru. Mantický význam-Manželství bez lásky nebo přes překážky, ztráta ve vztahu, nedokonalost vztahu, síla překovat překážky a bolest. Obrácená karta-Nové pokračování vztahu, naděje, návrat partnera
Tělo - Pohlavní ústrojí, močový měchýř

Šestka pohárů - Rozkoš

Harmonie. Uspokojení. Víra. Dětinská nevinnost - jakoby člověk viděl vše poprvé. Čas milovat sám sebe. Vzpomínky. Zde je vztah naprosto vyvážený. Člověk dostává, kolik dává. Dává a dostává přesně tolik, kolik je potřeba, aby mu bylo dobře. Není to výbuch citu, na ten už člověk může jenom vzpomínat, ale vztah je schopen na reálné úrovni fungovat

Všeobecně - Radost ze života - rozkoš - duchovní síla - "Cítím se jako znovuzrozený!" - vzpomínky - všechny věci nabraly přirozený směr.
Vztahy - Hluboký pocit bezpečí, vnitřní radosti a vděčnosti - s rozkoší prožívat vlastní erotický a sexuální život.
Povolání - Hluboké zadostiučinění a radost z plnění stávajících úkolů - radostná práce.
Astrologie - Slunce ve Štíru. Mantický význam - Sex, touha, vzpomínky, pohled do minulosti, vlivy z minulosti. Obrácená karta - Klamné možnosti, chybné kroky, chybné plány
Tělo - Pohlavní ústrojí, močový měchýř

Sedmička pohárů - Zkaženost (smilství)

Představivost. Iluzorní úspěch. Zvaž všechny možnosti. Nové příležitosti. Ambice, sny. Téměř všechna láska a energie se vytratila. Člověk se snaží získat za každou cenu zpět krásné pocity, a tak využívá zbytek energie k pokusům je znovu získat. Tyto pokusy však vedou zcela špatnými cestami a navíc energie není využita synchronizovaně, ale je jí plýtváno na všech stranách. Zde se objevují různé zástupné elementy přinášející příjemné pocity, jako jsou drogy nebo nevázaná sexualita. I ta trocha lásky, která zbývá, se tím zakaluje a vytrácí.

Všeobecně - Iluze, vize, fantazie z propastných hlubin duše - překrucování skutečné pravdy - touha po simbióze (jako dítě toužící po nespoutané radosti v matčině náruči) - opilost jako útěk od života a světa - zhýralý život vedoucí k zahnívání.
Vztahy - Snová doba - pokus naplnit neuskutečněné tužby vášnivým rozplynutím se v partnerovi může vést k vystřízlivění a bolestnému probuzení (simbiotické Vztahy).
Povolání - Stavění vzdušných zámků - snění za dne, kdy by měl člověk pracovat - nebezpečná náchylnost k pokušení - výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné.
Astrologie - Venuše ve Štíru. Mantický význam -Skepse ve vztahu, zdánlivé štěstí, očekáváni neodpovídající realitě, velké iluze, fantasie. Obrácená karta-Vůle, vyřešení problémů ve vztahu, pochopení, uvědomění si reality.
Tělo -Pohlavní ústrojí, močový měchýř

Osmička pohárů - Netečnost

Konec cyklu. Nový úhel pohledu. Dopřej si čas na přemýšlení. Obnov své vlastní zdroje.  Rozčarování, znovuzrození. Je opačnou chybou, než sedmička. Zde je také málo energie, ale narozdíl od sedmičky je schraňována a nevydávána. Jedná se o kartu citového chladu a neschopnosti obnovy vztahu, z něhož vyčpěla veškerá láska. Člověk se nepokouší o nápravu, je skeptický a unavený.

Všeobecně - Deprese - bolestné rozčarování - pocit vyprahlosti - samolibá lenost - sektářství - pocit, jako byste zapadli do bahna - výzva ke změně směru, k pokoře a opuštění starých zvyků a priorit.
Vztahy - Netečné, bezbarvé soužití - ochromující každodenní stereotyp - sexuální apatie - odloučení -dát sbohem iluzorním představám o partnerovi (pohádkový princ, žena jeho snů apod.).
Povolání - Otrávená atmosféra na pracovišti - cítit se na mrtvém bodě vlastní kariéry - každý pokus oživit obchod jakoby selhával - rozlučka s pracovním místem nebo nadějnými úkoly.
Astrologie - Saturn v Rybách. Mantický význam - Přerušení vztahů, možný rozchod, smutná změna, zklamání ve vztahu a plánech. Obrácená karta - Úspěšný vztah, úspěšná snaha, štěstí
Tělo - Chodidla

Význam Malé Arkány - Poháry - IV.část

Devítka pohárů - Radost

Štěstí. Silný pocit sebeúcty. Přijetí sebe sama. Potřeba citlivosti. Přání se skutečně plní. Klid a uskutečnění. Vyjádření dokonalosti citu na hmotné úrovni. Vztah i se všemi okolními aspekty je v rovnováze a šťastný.

Všeobecně - Důvěra -hluboká radost a naplnění - zdraví - osvobození od starostí - schopnost radovat se ze života - radost z krásných věcí.
Vztahy - Radosti doma - vlna štěstí zalévá a oživuje vztah - smyslové a intelektuální zadostiučinění.
Povolání - Velké zadostiučinění - šikovnost co do obchodu a kariéry - týmový duch v okruhu spolupracovníků - srdečná, upřímná spolupráce.
Astrologie - Jupiter v Rybách. Mantický význam -Radost, rozkoš, možnost početí, zisk, dobré zdraví, přetékající láska. Obrácená karta - Smutek, hádky, neradostný vztah, podezírání
Tělo - Chodidla

Desítka pohárů - Nasycenost

Bohatství ve všech podobách. Úspěch. Uspokojení. Toužebná přemítání. Zaplavený fontánou lásky. Klid a spokojenost. Je ukončením cesty k fungujícímu vztahu. Idea se stala naprosto reálnou skutečností. Láska byla stažena na úroveň každodenní reality. 10 pohárů je karta naplněného vztahu, manželství a rodinného krbu.

Všeobecně - Naplnění - zadostiučinění - smysl pro intelektuální hodnoty - důležité přátelství - velkomyslnost.
Vztahy - Autentické city bez klamání nebo iluzí - plánování manželství - zčeřená hladina se uklidnila - mít pocit domova a dobrého zacházení - prožívání přátelství uvnitř i mimo vztah s vděčností.
Povolání - Získání odměny odpovídající snaze - nejvyšší bod už minul - vyhlídky na nové, zajímavé pole působnosti a na potěšující kontakty - přátelská spolupráce.
Astrologie - Mars v Rybách. Mantický význam - Naplnění lásky, domácí zázemí, dobrá pověst, uspokojení, soulad. Obrácená karta - Nejistota lásky, ztráta vztahu, zklamaná důvěra
Tělo - Chodidla

Význam Malé Arkány - Hole - I.část

Řada holí: Odráží živel ohně. Vyjadřuje podstatu sebezlepšování, tvořivost, energii a intenzitu.

 

Rytíř holí / žezlový král

Král je energie ohně. Schopnost dávat a dostávat lásku. Otevřenost měnícím se myšlenkám. Nová perspektiva. Mocná osoba schopná překonávat překážky. Mocný, sebejistý muž.

Všeobecně - Ušlechtilý a chytrý zralý muž se silnou vůlí a autoritou - dobrodružný duch - uvědomit si a přijmout vlastní slabosti a nedokonalosti - pocit důstojnosti a hrdosti - temperamentní a dobrosrdečný - ale též přeceňování se, dominantní a netolerantní povaha.
Vztahy - Dobrý, velkorysý a věrný partner - hledání sobě rovného partnera - dobrodruh, honí se za štěstím.'
Povolání - Muž s loajálním způsobem vedení a práce - organizační talent - hnací energie a umění přesvědčit může někdy vést i k nedbalosti a chybám v plánování.
Astrologie - Vzduch+Oheň Mantický význam - Ženatý muž, vůle, poctivý člověk, sebedůvěra, úsilí, zisky, dědictví,, Obrácená karta - Sobectví, namyšlenost, vyvyšování se nad ostatní

Princ holí / žezlový rytíř

Vášnivý, impulsivní, energický a tvořivý. Hravý a milující humor. Může být povrchní. Může znamenat dramatickou změnu. Tmavý zábavný mladík.

Všeobecně - Nadšený mladý muž, který je často prchlivý - optimismus - sebejistota - hlad po nových zážitcích - netrpělivost -" bouře a stres" - objevování nové oblasti života - víra ve vlastní vnímání - teplo.
Vztahy - Vášnivá láska - temperamentní výměna názorů, ale též nepředvídatelnost a náladovost, které mohou být příčinou pocitu nejistoty - princ může být cenným pomocníkem v boji proti společnému nepříteli.
Povolání - Rád na sebe bere riziko - snadno se nechá přesvědčit - dobrodružný duch, ale nedostatek vytrvalosti a trpělivosti - hektické a agresivní, ale též tvůrčí a dobrosrdečné ovzduší.
Astrologie - Oheň+Oheň Mantický význam - Opuštění, stěhování, nepřítomnost, cesta, útěk, vášnivé jednání,, Obrácená karta - Rozchod, hádka, náhlá změna

Princezna holí / žezlový kluk (páže holí)

Všeobecně - Vášnivá, nepokojná, bezstarostná mladá žena - touha po dobrodružství - bezprostřednost, která nakazí ostatní a ti se jí nechají unést - radost ze života - navenek zář, uvnitř však nejistota - osvobození se od strachů.
Vztahy - Volání pudů může být lákavé - potěšení ze sexuality - neschopnost přimět se k trvalému partnerství - vášnivé dvoření se - podvádět partnera.
Povolání - Určitá nespokojenost - dobrá příležitost převzít nové úkoly - zajímavý a rušný každodenní život.
Astrologie - Země+Oheň Mantický význam - Milenec, milenka, přítel, dítě, dobrá nabídka, Obrácená karta - Špatný přítel, pomluvy, nestabilita, krutost

Královna holí / žezlová královna

Celistvost a objevování sebe sama. Pomoc druhým, aby dokázali milovat sami sebe. Přináší harmonii a mír. Úctyhodnost. Má sklony zveličovat radosti i strasti. Panovačná, praktická žena.

Všeobecně - Sebejistá a temperamentní zralá žena milující život - pyšná - se silnou vůlí - vášnivě impulzivní emocionální život a aktivní milostný život - žízeň po životě - ale též egoismus a nedostatek ohledu na druhé.
Vztahy - Milující přijetí partnera, ale zároveň schopnost dosáhnout naplnění svých potřeb - zralá láska - vášnivé soužití plné smyslnosti.
Povolání - Schopnost a zralost k plnění rozsáhlejších úkolů - touha po větší nezávislosti.
Astrologie - Voda+Oheň Mantický význam - Milující žena, manželka, milá osoba, humanita, sympatie, úspěch, Obrácená karta - Nevěrnost, hýření, podvod, malá sebekritičnost

Význam Malé Arkány - Hole - II.část

Eso holí

Nový začátek. Zrození dosud nepoznané tvořivosti. Síla, kterou je zapotřebí uchopit. Připrav se na nové příležitosti a pozvání. Nové, svěží začátky. Začíná se rodit nová idea, podnik, filosofie, či cokoliv jiného. Přichází příliv ohromné energie, která však zatím nemá směr. Člověk cítí, že stávající svět kolem něj se svými zaběhanými konstrukcemi není dokonalý a je potřeba ho nějak změnit. Zatím ještě neví, jak, ale už cítí ve svém nitru přetlak, který ho nutí expandovat do světa.

Všeobecně - Odvaha - energie - podnikavý duch - šance na vlastní rozvoj - silná vůle - ale též nebezpečí z přestřelení vlastních cílů - přeceňování se.
Vztahy - Ohnivý, vášnivý vztah - sexualita plná života - šance oživit vztah.
Povolání - Odvaha a odhodlanost umožňují využít příležitost pro další rozvoj v pracovní oblasti.
Astrologie - Oheň Mantický význam - Počátek věcí, energie, početí, vášeň,narození dítěte, dobrodružství, úspěch, odvaha, Obrácená karta - Nedobrý začátek, málo energie, vznětlivost, zklamání, neúspěch , Tělo - hlava, mozek, obličej

Dvojka holí - Nadvláda

Sebeuspokojení, kladné či záporné. Chápání protikladů. Talenty a dary lze použít pro dobro všech. Zkoumej motivace. Zasloužený úspěch.Ohromná energie esa dostala směr. Idea se zrodila a musí si vybojovat své místo ve světě. Není vůbec jisté, kam bude člověk osudem zaveden, ale teď bojuje za svoji filosofii, či začíná odvážný podnik. Důležitá je přítomnost, obavy z budoucnosti by mohly brzdit onu ohromnou energii, která nyní musí překonávat překážky starých společenských systémů. Pohled do budoucnosti je zcela optimistický a plný naděje, často iluzí

Všeobecně - Dominantní vůle - "jít hlavou proti zdi" - násilí - tvůrčí konfrontace - vyhledávání boje.
Vztahy - Bezohledně trvat na vlastní cestě - touha po vítězství a nadvládě.
Povolání - Zdolávání svých konkurentů - aktivní, energické podnikání - " kde je kouř, je i oheň".
Astrologie - Mars v Beranu Mantický význam - Překážky, nadvláda, nerovnost, útlak, těžké zvládání situace, Obrácená karta - Nečekané překvapení, problémy , Tělo - Hlava, mozek, obličej

Trojka holí - Ctnost

Jaro, začátek života. Nalezení nových příležitostí. Otevření srdce. Vše kolem je krásné a harmonické. Prospěch z výzev.Idea si vybojovala své místo ve světě. Odvážný podnik byl úspěšný, nová filosofie získala své první příznivce a konzervativní společnost s ní minimálně musí počítat. Nyní je však potřeba to, čeho bylo dosaženo, udržet.

Všeobecně - Evoluce - harmonie těla, mysli a ducha - energie k akci - sebejistota - nové začátky - úspěch.
Vztahy - Živé, harmonické partnerství - víra v sebe a v partnera - šťastné chvíle - nový a slibný vztah.
Povolání - Byl vytvořen základ, na němž se mohou rozvíjet nové kontakty a začínat nové, slibné projekty.
Astrologie - Slunce v Beranu Mantický význam - Ctnost, sebejistota, síla, praktické a obchodní znalosti, nekompromisnost, možnost bohatství, Obrácená karta - Konec nesnází , Tělo -Hlava, mozek

Čtyřka holí - Uskutečnění

Radost ze života. Začíná chápat celý proces. Vidí jasně. Pevný, spolehlivý, stabilní. Úspěch, souhlas. Na minulém stupni (3 žezel) si idea vybojovala své místo. Nyní je však potřeba upevnit základy filosofie či podniku a udržovat je, aby neupadly v zapomnění. Jedná se o jakési uzemnění ohnivé energie žezel. Expanze skončila. Udržovat ovšem není vlastnost ohně. Energie se proto v tomto období klidu začíná vytrácet. Jestliže nyní nepřijde na pomoc jiná, stálejší energie (například zemská- mincové karty), je třeba dalšího boje, protože jen tak se dokáže ohnivý podnik udržet.

Všeobecně - Stabilita - hluboké poznání -vnější řád - zvětšující radost ze života.
Vztahy - Dokonalá harmonie a pocit duchovního naplnění s partnerem - konstruktivní řešení dosud nevyjasněných otázek v partnerství - snadné navazování nových kontaktů.
Povolání - Viditelná odměna za dokončenou práci - nové úkoly - nový pokrok.
Astrologie - Venuše v Beranu Mantický význam - Venkov, dovolená, klid, ukončení problémů, jednota, možná nestabilita, Obrácená karta - Změny, neklid, neuskutečnění věcí, ztráta jistoty , Tělo - Hlava, mozek, obličej

Význam Malé Arkány - Hole - III.část

Pětka holí - Spor

Vnitřní bitva. Život není vždy jednoduchý. Každému může přinést užitek kooperace a konfrontace. Výzvy, neúspěchy, zvraty. Expandující energie byla kartou 4 žezel oslabena. Ohnivá energie nemůže být uzemněna a potřebuje neustále nové aktivity a nového boje. V období klidu čtyřky se objevilo množství překážek a lidí, kteří by rádi odvážnou ideu odstranili ze světla světa. Nastává tedy boj. Je třeba znovu zaútočit a expandovat. Jestliže se tak stane, je úspěch zaručen, protože zemská společnost nemůže odolat ohni.

Všeobecně - Zkouška sil - spor - pubertální rivalita - zápas - ambice - usilovné snažení - uvědomit si vlastní schopnosti.
Vztahy - Stálé neshody, které mohou vést buď ke krizi, nebo ke konstruktivnímu řešení - utlačování jednoho partnera může vést k jeho odchodu.
Povolání - Očekávej odpor - sportovní a hravý přístup je nejlepší cesta, jak se s výzvou vyrovnat.
Astrologie - Saturn ve Lvu Mantický význam - Spor, konflikt, vznětlivost, boj, nebezpečná situace, Obrácená karta - Podvody, právní spory, hádky , Tělo - Srdce, záda, cévy, mícha

Šestka holí - Vítězství

Harmonie. Rovnováha na mnoha úrovních. Poznání pravdy. Úzkostlivost. Přijímá a roznáší dobré zprávy. Moudrost pravdy.  Povzbudivá informace. Poslední nepřátelé byli poraženi, poslední překážky odstraněny. Filosofie byla celou společností uznána a podnik nemá konkurenci. Společnost se musela sklonit před ohromnou silou, která se ukázala v boji 5 žezel.

Všeobecně - Férové vítězství - dobré zprávy nebo inovace - tvořivá energie - životodárná energie - jistota - vlastní snahy se vyplatily.
Vztahy - Naplňující vztah zrozený z konfliktů a bojů - vyhlídky na nádherné partnerství.
Povolání - Triumf - veřejné uznání - pochvala - neobyčejné úspěchy, které se nestávají každý den.
Astrologie - Jupiter ve Lvu Mantický význam - Vítězství, výhra, průlom, úspěch, překonání překážek, Obrácená karta - Strach, zdržení, divný zisk , Tělo - Srdce, záda, cévy

Sedmička holí - Odvaha

Síla odhodlání. Tvořivost. Síla a energie ke splnění přání. Vytrvat a zvítězit. Dobrý vyjednávač. Dilema nebo krize, ale naděje. Energie se vytratila. Počáteční idea, ač byla dlouho úspěšná, nyní ztrácí na své síle. Její tvůrce se snaží ji za každou cenu znovu posílit, a tak zbrkle plýtvá zbytky energie v marných pokusech o novou expanzi. Snahy vedou špatnými směry a jsou příliš roztříštěné, aby mohly mít nějaký účinek.

Všeobecně - Hrdinsky a odvážně se bránit proti tíživému osudu - připravenost podstoupit riziko - vážné potíže (např. závist a zlomyslnost jiných lidí), které však budou úspěšně zvládnuty - upřímnost - sebejistota.
Vztahy - Hrozící konflikty (často kvůli sokům) mohou být nejlépe zažehnány klidem a chytrostí - spor - zastávat jasné stanovisko.
Povolání - Těžká bitva s konkurenty - útoky na vaše postavení a dobré jméno, čelte těmto útokům s odvahou a vytrvalostí.
Astrologie - Mars ve Lvu Mantický význam - Odvaha, schopnost riskovat, schopnost bránit se, úspěch v lásce i obchodě, Obrácená karta - Zbabělost, nerozhodnost, varování před nebezpečnou situací , Tělo - Srdce, záda

Osmička holí - Rychlost

Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Reformátor a ochránce. Odvaha přináší odměnu.Pokrok, sebedůvěra.Zde je málo energie, jako u sedmičky, ale narozdíl od ní tvůrce idejí energií neplýtvá. Nevydává ji totiž vůbec. Snaží se ji schraňovat, aby ji mohl později využít o to drtivěji. To však s ohnivou energií není úplně možné udělat, protože oheň je rychlý a nestálý a pokud není v pohybu, vyprchává. Člověk si brzy uvědomuje, jak se kolem něj všechno řítí vpřed, zatímco on stojí na místě a vyčkává.

Všeobecně - Spontánnost - náhle mít ve věcech jasno ("Teď už vidím světlo!") - pokrok - dobrá zpráva - spontánní změna rigidních postojů nebo situací, které člověka držely ve vyjetých kolejích.
Vztahy - Zažehnut plamínek lásky - nová láska - brzy začne doba vášně - náhlý a vítaný vývoj pomůže překonat navyklé vzorce chování.
Povolání - Zvládat úkoly tvořivě a překypovat nápady, neočekávaný úspěch a následné uznání.
Astrologie - Merkur ve Střelci Mantický význam - Rychlost, jasnost, přímost, spěch, přiblížení se cíli, rychlá komunikace, Obrácená karta - Hádky, nestálost, žárlivost, unáhlenost, výčitky svědomí , Tělo - Kyčle, stehna

Význam Malé Arkány - Hole - IV.část

Devítka holí - Síla

Jemná pevnost ženskosti. Odporující síla. Potřeba a schopnost zasadit se sám/a za sebe. Důvěra v sebe sama. Odpor, ale neochvějnost. Objevuje se těžká zkouška, která vypadá, že už člověka a jeho ideu definitivně zdrtí. Lidské nitro je však silné a člověk v sobě může v nejtěžších chvílích objevit obrovské množství energie. Oheň zde vyvstává z nejméně tušených hloubek, aby zajistil konečné triumfální vítězství.

Všeobecně - Vědomá vůle spojená s nevědomou touhou - síla - dosud spící energie se probouzejí - nejistota.
Vztahy - Mužské a ženské energie se spojují a posilují partnerství - nové setkání.
Povolání - Přesvědčivá vyjadřovací síla a stabilita vedou k hlubokým změnám v pracovní situaci - žádné vážné konflikty.
Astrologie - Slunce ve Střelci Mantický význam - Síla, strach z vlastní síly, očekávání těžkostí, zpoždění, schopnost obrany, Obrácená karta - Problémy se zdravím, odvolaný projekt, slabost , Tělo - Kyčle, stehna

 

Desítka holí - Útlak

Mužská energie podporovaná ženskou radostí. Těžké břemeno bylo zdviženo, zodpovědnost je dovršena. Odhodlání. Splnění přání. Sklony nabírat na sebe problémy. Překážky, výzvy, svár. Z idejí se stal systém. Ve chvíli, kdy je neotřesitelná, začíná omezovat lidi, na něž má vliv, popřípadě i svého stvořitele. Ten už nemá onu mladistvou energii nutnou ke změně. Idea, která se dostala do fáze 10 žezel, začala svými zákony tlačit a omezovat zúčastněné lidi. Nyní by bylo třeba, aby přišel někdo s novou ideou a energií Esa žezel, aby starý nedokonalý systém změnil. Ovšem ve chvíli, kdy si vybojuje své místo na slunci, je možné, že se stane "jediným správným" a opět se dostane do fáze útlaku, tedy 10 žezel

Všeobecně - Strach ze života - lpění na nepružných zásadách a představách o morálce - útoky - deprese - nemoc - problémy s pudy, jejichž kořeny leží v potlačování agresivních impulsů - odloučení - zákon a řád. 
Vztahy - Nepružný vztah bez života - zdrcující osamělost - místo toho, aby byla agresivita prožita, stahuje se každý partner do svého "revíru".
Povolání - Pocit, že člověk nestačí na úkoly, které před ním leží - stres - chybí perspektiva - strach ze zkoušek.
Astrologie - Saturn ve Střelci Mantický význam - Útlak, potlačované pocity, odloučení, agrese, sobectví, přehnané nároky, Obrácená karta - Zrada, lest, závist, pomluvy , Tělo - Kyčle, stehna

Denní karta - Blázen

Dnes byste měli být všemu přístupni. Prožívejte dnešní den pokud možno nezaujatě, nic neberte příliš vážně a i zarážející události sledujte s hravou zvědavostí. Čím méně lpíte na důvěrně známých představách a vyzkoušených hodnotách zkušeností, tím živější a neobvyklejší bude tento den. Pokud zjistíte, že v nějaké věci musíte začít zase od nuly, pak byste se měli odvážit co možná nejbezstarostněji nějakého neobvyklého startu. Klidně si dovolte být jednou trochu blázniví.

Denní karta - Kouzelník

"Kdo, když ne Vy, a kdy, když ne teď" je heslo dneška. Neváhejte a chopte se iniciativy. Máte zdravé sebevědomí, víte, co chcete a s potřebnou koncentrací můžete šikovně dosáhnout svých cílů. Lehce zvládáte své povinnosti. Kde je potřeba uvést do pohybu nějaký kámen, kde chcete dokázat své schopnosti, dnes je k tomu den jako stvořený. Ukažte, co umíte, zůstaňte v rozhovorech a při jednáních obratní a nezávislí a pak se Vám podaří lehce získat druhé pro sebe i svou věc.

Denní karta - Velekněžka

Klidně dejte volný průběh tomu, jak se bude dnešní den vyvíjet, a pozorujte bezděčně a bez jakéhokoli očekávání, co se bude dít. Zasahujte pouze tehdy, když Vás k tomu vyzve Váš vnitřní hlas. Pokud se to dá sjednotit s Vašimi povinnostmi, pozorujte s radostnou pozorností, co děláte, když nic neděláte. O čem přemýšlíte? Kam Vás to náhle táhne? Nenuťte se ke klidnému sezení, nýbrž následujte své vnitřní podněty. Budete překvapeni, jak zajímavý a uspokojivý bude tento domněle odpočinkový den. Snažte se něco zachytit ze svých snů, protože Vám mohou zprostředkovat cenné poznatky.

Denní karta - Císařovna

Těšte se na dnešní den, který by mohl být velmi živý. Možná Vás to potáhne někam do přírody, kde duch a duše načerpá novou sílu. Ale i všedním dnem může zavanout povzbudivý vítr, přinášející tvůrčí nápady a plodné podněty. Něco, co Vás už dlší dobu trápí, dnes může spatřit světlo světa, a co zatím stagnovalo, se pohne o notný kus vpřed. Cokoli dnes začnete, to má dobré vyhlídky na velkolepý úspěch, protože Váš vyhraněný smysl pro přirozené vývojové procesy Vám umožní instinktivně dělat to, co je správné.

Denní karta - Císař

Dnes byste měli dělat něco správného. Ať je třeba udělat cokoli, i co už třeba delší dobu odkládáte, rozhodně se do toho pusťte právě dnes. Máte totiž dostatek energie, potřebnou obratnost a nutnou důslednost, abyste uvedli věci do pořádku, vyjasnili nejasnosti a dodělali rozdělanou práci. A jestli Vás nic jiného nenapadne, tak stačí důkladně uklidit byt, spravit kolo nebo zaplatit staré účty. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář