Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramidy

23. 3. 2007

Pyramida

Zvláštním druhem tělesa je pyramida. Pyramidy mohou mít velké množství tvarů, ale nám jsou nejznámější tvary jehlanovité a to jak jehlany celé nebo komolé.

Pyramidy lze nalézt na různých místech po celém povrchu Země, např. v Mexiku, Guatemale, Peru, Číně, Himalájích/"Bílá pyramida"/, Kambodži, ve Středosibiřské vysočině severně od Oljekminska, ale zejména jako nejznámější pro nás je celá řada pyramid v Egyptě. Ty byly - zdá se - nejvíce prozkoumány a popsány.

Cheopsova pyramida

Nejznámější egyptskou pyramidou je největší z nich a to pyramida Cheopsova /Chuferova/, které je věnována jak vědci, tak i parapsychology největší pozornost. Velmi známá je i "Egyptská sfinga" postavená hned v úzké blízkosti tří hlavních pyramid a i ta je obestřena velkou řadou tajemství.

Egyptská sfinga

Komplex pyramid v Gíze

Nejvíce známé jsou 3 největší pyramidy a sfinga. Nejznámější z nich je Cheopsova někdy psaná jako Chuferova pyramida, dále pak Chefrénova /Chafreova/, která je menší než pyramida Cheopsova a leží jihozápadně od Cheopsovy pyramidy na její prodloužené úhlopříčce. Nejmenší z těchto tří nejznámějších pyramid je pyramida Menkauerova /Mikerénova nebo Mikeriova/.

Všeobecné informace o pyramidách v Gíze

Cheopsova pyramida leží asi 8km západně od Kahiry. V její blízkosti jsou dvě další důležité pyramidy a to Chefrénova a Menkauerova. Tyto pyramidy jsou blízko Luxoru v Údolí králů. Měly být postaveny ve 4.dynastii egyptských králů jako hrobky pro jejich balzamovaná těla po jejich smrti, avšak nikdy v nich nebyla těla uložena, ale byla pohřbena v Údolí králů, aby nemohla být znesvěcena vykradači hrobů. Podle novějších pramenů jsou pyramidy mnohem starší /10-12.tisíc let/ a i sfynga je přibližně z té doby, čemuž nasvědčují i korozní pruhy po délce těla sfingy, když postupně klesala hladina moře, které kdysi zaplavovalo pouštní oblasti Egypta.

Základny jsou čtvercové a jejich hrany jsou orientovány severojižním směrem. Odchylka hrany základny od dnešního severojižního směru je v rozsahu úhlu 1´57´´ až 5´30´´ západněji, což může být zapříčiněno jak pohybem zemské kůry od doby stavby pyramid v důsledku rozpínání mořského dna např. mezi Afrikou a Amerikou, tak i rotací zemské osy.

Na prodloužené úhlopříčce základny Cheopsovy pyramidy jihozápadním směrem leží nejprve Chefrénova pyramida a dále Menkauerova. To může souviset s vodorovným vyzařováním energie z pyramid zejména jihozápadním směrem a zachycováním této energie další pyramidou. Menkauerova pyramida je umístěna od úhlopříčky mírně k východu, takže není přesně na úhlopříčce Cheopsovy pyramidy, ale obě úhlopříčky jsou rovnoběžné. Toto odchýlení si lze vysvětlit např. tím, že měla být původně větší s přistavováním na jih a západ až by se úhlopříčky kryly nebo měla zachycovat škodlivé vodorovné vyzařování energie z jižní strany Cheopsovy pyramidy.

Cheopsova pyramida

 • největší a nejtajemnější komplex pyramid v Gíze
 • její základna je 53 tis.m čtverečních
 • výška od základny k vrcholu pyramidy je cca 146m /chybí jí vrchol/ a tak i s vrcholem by byla vysoká 149m.
 • základna je čtvercová o straně v průměru 230,3m
 • úhel, který svírá stěna pyramidy/západ/ je 51°51´
 • stěna je postavena z 203 vrstev kamenných bloků vážících od 2,5 až po 15tun, ale bloky u základny jsou těžké až i 50tun

Cheopsova pyramida. Egypt.

Pyramidologové ji řadí do období 4.dynastie egyptských králů. Pravděpodobnější je ale tvrzení, že pyramida byla postavena utečenci z Atlantidy, když se tento kontinent postupně rozpadl na ostrovy, které se však i dále postupně potápěly, až zcela zmizely pod hladinou moře a to v období cca 12 až 13 tisíc let před n.l.. Za vlády faraona Cheopse by nemohla být pyramida postavena, čemuž nasvědčuje i řada propočtů o možnostech stavby a jejich přípravných pracích a počtech dělníků. Velká pyramida byla přičítána Cheopsovi, neboť jeho jméno je na některých místech uvnitř zapsáno. Je však pravděpodobné, že Cheops pyramidu opravoval a z ješitnosti si dal své jménno v pyramidě zaznamenat. Podle amerického jasnovidce E.Cayceho trvala stavba cca 100let a spadá do období 10.490 až 10.390 let před n.l.. Chodba do hrobky pyramidy ukazuje na obloze bod, kde stála Polárka v době stavby pyramid a odpovídá to těmto rokům. Podle počítačem zrekonstruovaného obrazu oblohy odpovídá postavení tří pyramid Cheopsova, Chuferova a Menkauerova, rozložení hvězd v souhvězdí Orionu a Sirii v době 10.500 let před n.l.. Orion byl spojován s Osirisem a Sirius s Izidou. Ti by měli v Královské komoře počít boha Heruse. V té době žil přibližně i podle E.Cayceho Hermés a nejvyšší kněz Ra.

Zajímavosti:

 • průměrná výška pyramidy cca 150m, přičemž průměrná vzdálenost Země od Slunce je 150.mil.km
 • obvod základny dělený její dvojnásobnou výškou dává číslo pí /3,14/. To znamená, že součet dvou stran základny pyramidy dělený výškou pyramidy dává číslo "pí".
 • pyramidy byly stavěny podle tzv.pyramidálního metru, který odpovídá cca délce 63,5cm. Tento pyramidální metr je jednou desetimiliontinou zemského poloměru
 • délka strany základny měří 365,242mps, a to je počet dnů v roce
 • Země na rovníku je 12.756,326km. Den na Zemi trvá 86.400 sekund. Když dělíme délku rovníku Země v metrech sekundami, dostaneme výšku pyramidy 147,64m.

Pyramidové působení a kyvadlo - POKUSY

Těžký kovový předmět /např. ložisko, těžká matice apod./ zavěste na niti dlouhé cca 25 až 28cm. Předmět na niti by měl být hodně těžký, ale co nejmenší. Kyvadlo zavěste asi 2,5cm vysoko nad vrcholem pyramidy a asi 30cm napravo nebo nalevo od svislé osy pyramidy. Kyvadlem pomalu pohybujte směrem k pyramidě. Jak se kyvadlo bude pohybovat....přibližovat....k vrcholu nebo rohu pyramidy a bude se nacházet asi 15 až 16cm od vrcholu, bude něčím nevysvětlitelně zadržováno od toho, aby dosáhlo vrcholu, i když budete mít ruku s nití přímo nad vrcholem nebo až i kousek za ním.

Zavěste závaží asi 8 až 9mm přímo nad vrcholem pyramidy a snažte se je pak udržovat bez pohybu. Asi zjistíte, že je to ve skutečnosti nemožné, pravděpodobně se bude kyvadlo odklánět nebo se pohybovat v kruhové dráze kolem vrcholu pyramidy.

Použití modelu pyramidy léčivým způsobem

Cheopsova pyramida i její modely mají na organismus léčivé účinky. Vysokofrekvenční pyramidální energie je schopna aktivně působit léčivé procesy a urychlovat je. K terapeutickým účelům se používají nejčastěji tyto způsoby:

 • pobyt uvnitř modelu pyramidy vysokého cca do 180cm
 • zavěšení modelu pyramidy vysokého 30 až 40cm nad postel
 • umístění modelu pyramidy vysokého 15cm nad hlavu nebo přímo na hlavu
 • léčení končetin v částečně otevřené pyramidě 30cm vysoké
 • léčení pomocí "generátoru" nebo "baterií" modelu pyramid
 • sedění v modelu pyramidy /i pod/ velikosti 30 až 50cm vysokém

Aplikací léčby pomocí modelu pyramid nevznikají žádné problémy ani ve vztahu k lidem, ale k jednotlivým druhům onemocnění ano....pomáhají. Využívejte vlivu pyramid s mírou. Terapie pod pyramidou by měla probíhat příjemně, bez vyrušování a pacient by se měl koncentrovat na reakce svého organismu. Při využívání pyramid.energie osoby cítí v pyramidě teplo a ztrácejí pojem o čase, takže čtyřhodinový pobyt v pyramidě se zdá časově jako cca půl hodiny. Doba strávená pod pyramidou je individuální v rozmezí od 15minut až do 6až8hodin. Tento čas je třeba určit pro každou osobu individuálně /určení např. dotazem přes kyvadlo/.

Baterie pyramidální energie čtyřprvková

S nárůstem výšky modelu pyramidy stoupá i množství vyzařované energie. Pyramidy, jež mají sloužit lidem, by měly být vysoké 150 až 180cm. Pro nedostatek místa doma byla navržena baterie čtyř stejných 3cm vysokých pyramid, spojených lepenkovými částmi tak, aby tvořily vertikální baterii. Záření emitované jednou malou pyramidou bývá nedostačující a je třeba toto záření odpovídajícím způsobem zesílit a proto byla vyvinuta pyramidální baterie. Ta pomáhá k léčbě různých bolestí /zlomeniny, vykloubeniny, silné bolesti hlavy či revmatismus.../

Důležité je správná orientace S-J, umístění na rovném povrchu, možnost přenést emitovanou energii pomocí přenášeče /bavlněná nit a měděný kotouček/ na postižená místa. Energii lze přenášet i přes solar plexus, což pomáhá při ztracené psychické rovnováze. Baterie má nejlepší účinky u lehčích onemocnění a lze používat i po delší čas po cca 15minutách. Když baterie nepracuje, měla by být složena. U základny baterie získáme islnější záření záporné zelené. Baterie 4 černých pyramid má energetický efekt větší. Pozitivní efekty jsou zejména při použití dvou šňůrek - jedna z vrcholu baterie, druhá z určitého místa v podstavci baterie, jeden kroužek emituje kladnou zelenou energii, druhý zápornou zelenou energii. Při terapii se používají oba kroužky současně. Bateri s dvěma vývody se údajně s určitým úspěchem používají i u menších lehčích druhů nádorů.

Generátory pyramidální energie

Jeden takový generátorek mám doma. Je to opět dědictví po dědovi, které mi zbylo.

Mohou sloužit jako podstavec na potraviny nebo jako zařízení k nabíjení nápojů biokosmickou energií. Jsou pak chutnější a déle čerstvější /káva, čaj, mléko, sladkosti, vína, alkohol../. Pro nabíjení hliník.fólií je nejvýhodnější plocha 10mm nad vrcholem pyramid. Proto je vhodné zadělat pyramidy do dřevěného rámečku se dnem z tvrdšího papíru /jako spodní díl krabice, aby boky krabice byly 10mm nad vrcholem pyramid. Na vrch se natáhne silonová sítka a na tu se pokládají předměty k nabití /hliník.fólie, potraviny, nádoby apod./ Je třeba nezapomenout na vodorovné umístění základny pyramid. Tento pyramidální generátor může sloužit jako podstavec pod nádoby na konzervaci potravin.

Nabitá hliníková fólie: využití k zmírnění bolestí /např. neuralgie, migrény, revma, hojení ran, zlomenin, pohmožděnin, regulace krevního oběhu/. Nabitou folii můžeme používat vícekrát, mezi tím ji vždy dobíjíme. Nabíjení trvá 10 až 15dnů, přírůstek energie je cca 7procent za den. Po nabití nesmíme fólii dělit /střihat, řezat/ kovovými nástroji nebo ji odložit na kovový předmět, úplně by se vybila!!!

Generátor pyramidální energie typ H25: malé pyramidky 25mm vysoké v počtu 30kusů z hliníku jsou sestaveny do 6řad po 5ks v řadě. Pracuje pouze v pravoúhlé soustavě a delší strana musí směřovat ve směru S-J. Lze též užít 20 pyramidek ve 4řadách po 5kusech. Na těchto generátorech lze energetizovat hliníkové folie a léčit jak těmito generátory tak energeticky nabitými foliemi různé zdravotní problémy.

Generátor pyramidální energie typ H10: jde o 30 hliníkových pyramid v 5řadách po 6 pyramidách vysokých 10mm. Generátor je tak malý, že ho lze nosit s sebou v tašce a při použití nemusí směřovat na S-J. Levou dlaň položíme na vrcholek pyramid na 10až15minut. Po několika hodinách nabíjení /S-J/ má pozitivní vliv na léky, posiluje květiny a rostliny a stimuluje je, umožňuje rychlejší klíčivost a růst. Energetizuje i tabák a cigarety už po 48hodinách a mají pak lepší chuť a zmenšují spotřebu nikotinu a zmenšují touhu potřeby si zakouřit.

Generátor pyramidální energie typ H5: jedná se o generátorek 5-ti řad po 6-ti pyramidkách vysokých pouze 5mm. Nabíjí se ve směru S-J delší stranou generátorku, ale při použití už nemusí být směrován S-J. Je to "srdeční" generátor a působí např. při příznacích arytmie, při dušnosti, nedostatečném prokrvování a okysličování, po infarktech nebo při nedostatečném prokrvení a okysličování krve. Použijeme přiložením hladkou stranou na oblast na dobu nutnou k jeho uklidnění a obnovení normálního psychického stavu. Může ho využívat několik osob, není vázán na jednu osobu. Může ho jedna osoba používat i celý den a pak není třeba ho používat i v noci při spánku. Věnujte též pozornost na způsob výživy, aby se právě tou zdravotní stav nezhoršoval!

Modely větších pyramid

Jako modely byly zkonstruovány i pyramidy velikosti člověka a při výzkumu bylo zjištěno uvnitř takových pyramid mnoho energetických center /čaker/ a jsou velmi podobná centrům v lidském těle.

V dolní části takové pyramidy si experimentátoři uvědomovali vlažný a hebký pocit, při zvednutí rukou k vrcholu pyramidy pociťovali bodavé pocity do končetin jako by jim byly vráženy drobné jehličky. I v různých prostorách v pyramidě měli různé pocity - v některém určitém místě ve velmi krátké době například bolesti hlavy.

Při jednom pokusu byly osoby v pyramidě cca 12minut a po vyjití z ní, měly pocit mírného oblouznění. Večer byly příliš ospalé. Ráno byly ve výborném stavu. Osoby měly pocit, že jim pyramida skutečně vyčistila auru. Pyramidy by měly i odstraňovat bolesti hlavy migrenózního typu.

Pyramidová meditace

Potřebné kameny: 1 rodinit, 1 křišťál, 1 záhněda

Tři kameny aktivují hemisféry našeho mozku, tvoří tím jasné, čisté vědomí a vedou zpět k prozáření. Položte kameny pod pyramidu, která byla předtím pečlivě zaměřena na sever. Potom si sednete na tu stranu, kde není žádné rušení, většinou je to na jih, a rukama přijímejte zesílenou vibraci, vznikající v pyramidě, anebo nechte tuto vibraci na sebe působit.

Orientace pyramid

Aby se v pyramidě koncentrovala energie, musí být její základna umístěna vodorovně a boční stěny musí směřovat přesně ve směru S-J, tj. k magnetickému pólu Země. Pyramida položená na bok či pootočená ze směru S-J nemá žádné energetické a jiné vlastnosti. Energie, která se v pyramidě akumuluje, není člověku, zvířatům ani rostlinám škodlivá, ale naopak, posiluje jejich vitalitu a znemožňuje množení bakterií a mikroorganismů, které způsobují rozklad potravin eventuelně hnilobné procesy.

Podle pyramidologů se nemohou její účinky srovnat se žádnou známou formou energie. Dokonce se tvrdí, že pyramida dokáže koncentrovat ionizovaný vodík z kosmu a slučovat ho s infračerveným slunečním zářením a tím vytváří "kosmobioenergii".


Energie kolem nás

Na povrch Země působí stále dvě protichůdné síly: podzemní a kosmická, která spolupůsobí. Tyto energie udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Poruší-li se tato rovnováha, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé častěji umírají na různé nemoci. Pyramida má schopnost obě síly koncentrovat a umožňuje také jejich ovládání. Model pyramidy je jedním z mála zařízení umožňujících skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích.

Zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá i energie záření. Dosah účinků závisí tedy i na geometrických rozměrech modelu pyramidy. Úhel mezi základnou a stěnou modelu pyramidy větším než má pyramida v Gíze (Cheopsova) prý otvírá astrální vidění, ale silně mumifikuje.

V každém modelu pyramidy spolupůsobí tři druhy energie: energie elektrická (je emitovaná vrcholem pyramidy), energie magnetická (vychází z modelu jako záření bočních stěn) a energie mentální (polarizovaná na "zeleno" s mumifikačním účinkem).

Negativní účinky pyramid?

Většinou působí pyramidy buď příznivě nebo neutrálně. Při velmi dlouhém pobývání v meditační pyramidě osoba obdrží "mnoho energie nebo se cítí příliš nabitá", avšak vesměs se jedná o chybu meditujícího, který správně nekoriguje používání pyramidy. Nejde tedy o selhání pyramidy.

Kyvadélkem nad vrcholem pyramidy lze prokázat spirální energetický vír vycházející z vrcholu pyramidy, který se rozkládá jak do výšky tak i do strán. U pyramidy z kartonu vysoké pouze 4palce (cca 10,5cm) dosáhne vír nad pyramidu až do výše 8stop nad vrchol (2,43m) a rozšíří se do průměru téměř 6stop (1,82m).

Pyramidy podle materiálu a vyhotovení

Materiál na stavbu modelu pyramidy má být jednolitý a ucelený.

 1. pyramidy z přírodního krystalu - jsou omezeny velikostí, kvalitou krystalu nacházejícího se v přírodě
 2. pyramidy z drahých kamenů - výběr bary. Působení radiosteticky.
 3. pyramidy z křišťálového skla kvalitní materiál je optické sklo. Vhodné např. při léčení akupresurou, výška modelu je obvykle 30mm.
 4. pyramidy ze skla - velikost a barevnost omezena schopností návrháře, mistra skláře a brusiče.
 5. pyramidy z akrylu - možnost volby barvy, sestaveno z bočních stěn.
 6. pyramidy z kovů - obvykle měď, hliník, velikost prakticky neomezena. Někdy u větších modelů se provede v kombinaci se sklem. Ruší negativní záření např. z obrazovek televizorů, staví se na televize.
 7. pyramidy ze dřeva - od nejmenších pyramid až po pyramidy relaxační, které mají jen hrany a základu z hranolů, tyčí, málokdy s plátěným potahem.
 8. pyramidy z papíru - použití i z barevného papíru (pozor ne z vlnitého kartonu!) a lepenky. Použití na pokusy a energetizace.
 9. pyramidy z lan - možnost využití i v bytech. Možnost ukotvení do podlahy, stěn, stropů. Z lan se vytvoří jen hrany pyramidy a ochraničení základny.
 10. pyramidy z ostatních materiálů...příklad - indiánské "týpí", wigwamy, jurty, eskymácká igů apod.
 11. pyramidy jako mentální představa - cvičením vizualizace si lze vytvořit v prostředí i mentální pyramidu např. jako mentální ochrana proti nežádoucímu odebírání mentální energie -proti energetickým upírům.

Materiál na stavbu modelu pyramidy volíme takový, jehož schopnost absorbovat energii je největší. Má to vliv na její působení, i když hlavním faktorem působícím absorci energie je tvar modelu pyramidy.

MATERIÁLY na modely pyramid:

Kartonové - nejčastěji vysoké 30 až 40cm, dělají se z kartonu odpovídající tlušťky (aby se nezdeformovaly nebo nezhroutily). Obvykle je dostatečně pevná a umožňuje sejmout boční stěny. Kartonové modely pyramid jsou pomalejší v působení. Zvýšíme proto energetizační efekt natřením nebo polepením bočních stěn barevně: SEVERNĚ - černá, JIŽNĚ - červená, VÝCHODNĚ - modrá, ZÁPADNĚ - bílá. Polepení vnitřních stěn hliníkovou folií umožní zvýšit energetický efekt pyramidy.

Použití: nejčastěji se zavěšuje nad postel, přesněji nad hlavou nebo hrudníkem asi 40 až 50cm od těla. Během seance se model pyramidy nesmí hýbat. Nutno zachovat orientaci světových stran např. ukotvením jednoho rohu na hřebíček ve zdi, přívázáním nití nebo provázkem.

Umístění pyramid

Pyramida ležící ve směru úhlopříčky jihozápadně od větší pyramidy oslabuje škodlivé záření emitované větší pyramidou. Jižní hrana směřující JZ je popisována jako suma záprné "zelené" energie, jejíž velikost se rovná součtu kladných energií vyzařovaných z vrcholů hran SV - SZ - JV.

U Cheopsovy pyramidy plní tuto funkci Chefrenova pyramida a její zápornou "zelenou" energii zachycuje Menkauerova pyramida, která leží JZ od Chefrenovy pyramidy.

Kolem větších pyramid jsou umístěny menší pyramidy tzv. "satelitní", jsou postaveny v jedné řadě podél jedné či více stran větších pyramid, jsou s těmito stranami v řadě rovoběžné s hranou základny větší pyramidy, jíž jsou satelity. Těchto satelitů bývá v jedné řadě 2 až 4, podle délky hrany základny příslušné pyramidy.

Význam černého vrcholu pyramidy

Pyramidon z černého dioritu na vrcholu Velké pyramidy plní svoji funkci zachycování negativní energie. Časem však byl tento dioritový pyramidon rozebrán, rozkraden nebo opadal.

 

Modely pyramid menší i větší se nyní pokrývají pyramidonem (je to vlastně malá pyramidka černě natřená, menší než 1/3 výšky modelu pyramidy. Tloušťka plechu pyramidonu je u menších modelů přibližně 0,2mm, u větších - relaxačních - až 1mm pro modely pyramid vysoké 1,8 až 2 metry.

Skeletová pyramida - její stavba

Nejprve postavíme hrany čtvercové základny, na ně pak hrany stěn (8 dalších dřevěných prvků- 4+4), každou stěnu samostatně. Stěny potáhneme PVC fólií a pak je spojíme do tvaru pyramidy spojovacími prvky - 1x nahoře u vrcholu modelu pyramidy a 4x v rozích u základny pyramidy. Tyto pyramidy je vhodné stavět alespoň 2m vysoké, přičemž v jižní stěně jsou vbudovány vstupní dveře. Funkčnost této relaxační pyramidy se zvětší nasazením pyramidonu na její vrchol.

Nejlepším místem v ní je tzv. "královská komora", která je ve výšce 1/3 vášky pyramidy od základny. Toto místo je nejen centrem koncentrace energie, ale též jejím těžištěm. Skeletová pyramida se buduje jako relaxační nebo meditační pyramida.

K čemu slouží skeletová pyramida?

K regeneraci organismu, odstraňování nervových a psychických problémů. Působí léčivě na měkké tkáně a krevní oběh, reguluje různé změny krevního tlaku, urychluje hojení ran, léčí těžké migrény, revmatismus, bolesti páteře, ale i orgány tvrdšího tkaniva.

Konzervuje potraviny, energetizuje vodu. V těchto případech je vhodné model umístit na podstavec tak, aby použitá nádoba s vodou nepřesahovala přes boční stěny. Kterýkoliv podstavec (ale ne kovový!) odtrhuje podstavce pyramidy od podložky a tím značně zmenšuje působení záporné zelene energie, která je emitována jižní stranou podstavce. Energetický efekt pyramidy je vyšší než 2/3 normální výšky použité pyramidy. Např. u 30cm je tento efekt takový, jako bychom použili 50cm pyramidu položenou na podložce. Doporučuje se proto pyramidy stavět na podstavce (4 kůlky v rohách 10 až 19cm vysoké) spojené asi 3cm od vršku a spodku celkem osmi lištami.

Využití pyramidové energie v každodenním životě

Skeletová pyramida

Tato pyramida je složena ze skeletových - dřevěných - latěk. Ty pouze vymezují hrany a základnu pyramidy a ve vrcholu a v rozích základny jsou laťky spojeny. Tato pyramida působí jako plnostěnná pyramida. Spojení v rozích může být např. i vsunutím do kovových pouzder vhodně svařených.

V pyramidě si můžeme např. sednout na židli nebo sedátko. Můžeme ji umístit nad sedátko a pyramidu podložíme např. opěradly židlí. Skelety jsou vlastně skládací se základnou o délce cca 195cm (tedy výška pyramidového skeletu je pak cca 124cm. Pod takovým skeletem přímo sedíme na zemi či na sedátku. Orientace pyramidy je vždy ve směru světových stran. Na vrcholu pyramidy je zvláštní konstrukce, do níž se boční lišty zasunou, v rozích u základny by to mělo být obdobně.

Pod pyramidou by neměla být doba dávkování delší než 30minut, hlava sedící osoby by měla být níže než 2/3 výšky skeletu. Na vrchol pyramidy můžeme též nasadit ještě hliníkový pyramidon černě natřený. Při sezení pod skeletem můžeme poslouchat i meditační hudbu, dělat dechová cvičení, číst si nebo i psát.

Pobyt v konstrukci obvykle umožňuje rychlou regeneraci vitálních sil a pomáhá proti revmatismu, angině, nachlazení, žaludečním vředům a při různých bolestech a zánětlivých stavech. Léčení pod pyramidou lze posílit ještě dechovými cvičeními a poslechem relaxační hudby - ve stavu uvolnění je bioenergetické působení mnohem intenzivnější.

Hliníkové pyramidy

Hliníková pyramida vysoká 15cm

Plnostěnná pyramida, používá se k odstraňování krátkodobých bolestí hlavy a menších zdravotních problémů. Zbavuje též nervozity a umožňuje dosažení plné relaxace ve velmi krátké době. Slouží i k nabíjení kosmickou energií místo denního odpočinku nebo místo spánku, ale i ke konzervaci potravin (v malých dávkách). Doba jejího nabití vodorovně uložená a orientovaná S-J je asi 30minut. Potom ji můžeme používat a ani nemusíme dodržovat orientaci S-J ani vodorovnou polohu. Můžeme ji po nabití i nosit na hlavě 1x až 3x denně po 20 až 30 minut. Označíme si na pyramidě severní stěnu a při nabíjení ji vždy správně orientujeme.

Hliníková pyramida vysoká 30cm

Je plnostěnná, s černým pyramidonem. Označíme si severní stěnu a vždy ji tak orientujeme. Je to nejčastější typ používaný v domácnostech. Posiluje organizmus, léčí těžké migrény, bolesti páteře, zlepšuje a urychluje regeneraci, normalizaci zvýšeného krevního tlaku, urychluje hojení ran, pomáhá si dobře odpočinout. Konzervuje potraviny, energetizuje vodu. K odstraňování bolestí se používá jen několik hodin denně, ostatní čas se využije na energetizaci vody, konzervaci potravin. Nepoužívat na konzervaci potravina a energetizaci vody současně. Voda se totiž rychleji a více vypařuje a to není pro konzervaci potravin vhodné. Nutno orientovat S-J.

product

Zásady:

 • v době nabíjení pyramidy ji umístíme na podložku nebo stůl, musí být v klidu a vždy stejnou stranou orientována na sever a základna být ve vodorovné poloze. Při energetizaci vody po 30 minut pak není třeba pro seanci lidí pyramidu znovu dobíjet.
 • pro seanci pod pyramidou, nebyla-li předtím použita k energetizaci vody, musí být pyramida vybita a to tak, že 15 minut před seancí ji položíme na některý bok, ale podstavec (základna) musí směřovat na sever.
 • pro každou další osobu musíme pyramidu nabíjet zvlášť
 • během seance nesmí být na těle osoby nebo na jejím oblečení žádné kovové předměty, nepaltí to ale pro bižuterii a prsteny nebo přívěsky z drahého kovu.
 • pod pyramidou se sedí klidně, nebz pohybu, távří k severu. Ruce volně na kolenou, chodidla na podlaze, trup vyrovnaný, dýchání volné, zpomalené. Uklidnit se a nevnímat okolí. Doba pod pyramidou 15 až 30 minut dle náročnosti terapie.
 • pyramida nepracuje podle schematu, ale reguluje pouze to, co v člověku nepracuje správně.

Zahradní pyramidy

Jsou to malé pyramidy z hliníku nebo mědi, používají se k zesílení rostlin nebo semen. Rostliny vystavené působení pyramid rostou rychleji, jsou větší, zdravější a nejsou napadány škůdci. Umísťují se v zemi do hloubky 10cm od vrcholu pyramidky k povrchu země a zem z díry po pyramidce odstraníme. Před předčasným opotřebováním ochráníme pyramidky vložením do PVC sáčků. Stavíme je na vybrané části políček, záhonků apod., na nichž máme cenější rostliny nebo zeleninu. Mohou být položeny na zemi nebo zakopány do země zcela nebo částečně, základna vodorovně, orientace S-J, pyramidka 12 až 15cm vysoká může vyčnívat vrcholem cca 5cm nad zemí, nebo být vložena do výkopu tak, aby vrchol pyramidy byl 10cm pod úrovní země, nebo je rozmístníme jen na zem. Vzdálenost mezi jednotlivými pyramidkami je 5 až 6cm. Rozložení pyramid v terénu má na úrodu působit harmonicky, zabraňují výskytu škůdců, krtků, hlemížďů apod. Můžeme jednotlivé pyramidky dát i na keře nebo vzácnější kultury. Od vrcholu pyramidky můžeme i natáhnout měděné lanko, jehož druhý konec energeticky pomocí kořenů dobíjí jiné stromy nebo rostliny v blízkosti.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ear-splitting and Stunted Blood Pressure Symptoms

(Aaffereili, 22. 8. 2018 0:51)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-prix-quebec/

Pyramidy

(Jita, 11. 8. 2012 20:52)

Jakou stranou musi směřovat na ty větové strany tou plochou a nebou tou hranou ? Moc diky Jita.

pre psychicky nevirovnaneho jedinca

(yuri, 27. 1. 2011 1:32)

komentar z 03,11,2010 16:36 tento navstevnik je absolutny idiot obmedzeni pyr.energia je skutocna
nech sa najprv presvedci a potom hovori blb.

Pro psychicky nevyrovnane jedince

(Navstevnik, 3. 11. 2010 16:36)

Tak to je hezke,jak lze lidi oblbovat.Mimo cirkve,reklamy,a jinych zverstev je strach o sebe dalsi pokus.Co dodat,zadny vedec jeste nezmeril onu energii.Totiz ani to nejde.Zadna neni,fyzikalni nesmysl.Je jen v mozku duverivcu.Stejne jako horoskopy to nema zadny podklad,ktery by to dokazal.Blbcum litost,vychcanym agitatorum poklona.

Pyramidy

(Pyramidy, 19. 5. 2010 17:48)

Pěkné stránky

Super

(Radek, 10. 3. 2009 23:58)

Po přečtení snad pochopí každý.Gratuluji,mám to vyzkoušeno,funguje to.Kdo nevěří,ad si ji postaví a uvidí jaký to má grády...

ellochim

(Babis, 17. 12. 2008 11:10)

gratuluju,moc hezky rozepsane a pochopi i ten co nema vubec sajnu.

rozměr pyramidy

(Jirka, 2. 10. 2008 23:58)


Ctěl bych si postavit pyramidu vysokou zhruba 4-5 metrů a nikde nemůžu najít tabulky nebo info.o výpočtu přesných rozměrů . Může mi někdo poradit?

energie

(Radek, 29. 9. 2008 23:52)

Pyramidy jsou super,mám to vyzkoušený.Stačí půl hodiny a jsi super naditý....

piramidi

(jakub, 9. 9. 2008 9:08)

jsou blbíííííííííííííííííííííííjjjjjjjjjjjjjjjaaaaassnnnněěěěěěěěě

piramidka

(jarousek, 25. 9. 2007 16:23)

pekne je to ja sme jara blbecek