Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie 6

23. 3. 2007

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Císař

Karta CÍSAŘ má tarotové číslování 4.

 • Hlavní charakteristika: vůdcovství, stavitel, vykonavatel, průkopník, futurista
 • Afirmace: "Těší mě pomáhat.", "Vážím si svých vůdčích schopností.", "Těší mě začínat něco nového."
 • Symbolika: králové, vůdci, bojovníci, otec, Slunce, jang, animus, autorita, Artuš a svatý Grál, prezidenti, ředitelé

Máte schopnost inspirovat a motivovat druhé. Máte silně vyvinuté vůdcovské schopnosti a Vaše okolí Vás často dosazuje do vůdčích pozic. Pro Vás je naprosto přirozené pustit se do čehokoli samostatně nebo i podnikat.  Uplatníte se také v organizacích nebo institucích, kde byste mohli být šéfem oddělení nebo projektu. Jak mužům, tai i ženám odhaluje tento archetyp jejich vztah k moci a vůdčím rolím. Císař je symbolem otce nebo patriarchy, a tak je možné, že přes svého vlastního otce nebo i přes jiné postavy, které vůči Vám zaujímaly otcovský postoj, si nakonec sami definujete, jací byste v životě chtěli být. Energie Císaře Vás nutí, abyste svou moc a autoritu vědomě uchopili a nevzdávali se jí. Pokud se neumíte smířit s autoritou druhých a rádi provokujete nebo máte problémy s autoritativními lidmi, znamená to, že sami jste svou osobní moc a své vůdcovské kvality ještě nezvládli.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Velekněz

Karta VELEKNĚZ má tarotové číslování 5.

 • Hlavní charakteristika: učitel, rádce, konzltant, zdroj, manažer, inspirace
 • Afirmace: "Inspirují mě situace, ve kterých lekce přijímám i uděluji.", "Ctím, co je ve mně svaté."
 • Symbolika: velekněz eleuzínských mystérií, poradci, Buddha, Ježíš, teologové, Zeus, Kronos, rabín, papež, vnitřní učitel

Velmi důležitou roli pro Vás hraje rodina. Kamkli vkročíte vytváří se kolem Vás něco jako rodinná komunita, ve které panuje atmosféra ochoty vycházet si vstříc. To platí jak v oblasti soukromé, tak pracovní. Mezi Vaše hlavní rysy patří poctivost a praktičnost. Svým založením jste kolektivní tvor. Jste rádi v pozici toho kdo učí druhé, ale stejně tak je pro Vás přijatelná opačná situace. Jste natolik dobře vybaveni, že umíte informace jak dobře vnímat, tak je dobře předávat. Proto se můžete dobře uplatnit v oblasti vyučování, poradenství a řízení. Zajímá Vás nejen tvůrčí proces, který proběhne od zrodu myšlenky k jejímu uskutečnění ve hmotě, ale také konečné využití výsledku. Proto Vás také přitahuje umění. Vnímáte ho jako možnost dávat své inspiraci konkrétní podobu a využívat přitom mnoha technik. Jste přitahováni k osobám narozeným ve znamení BÝKA. Během Vašeho života přijdou často chvíle, kdy Vy sami povedete ostatní na jejich cestě za duchovním vývojem anebo se budete věnovat objevování svého vnitřního bohatství. Lidé s tímto číslem mají zpravidla hluboce filozofickou povahu a silnou víru v sebe samé i v druhé.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Zamilovaní

Karta Zamilovaní má tarotové číslování 6.

 • Hlavní charakteristika: láska, sjednocení, vztahy, dualita, opozice
 • Afirmace: "Jsem milující bytostí.", "Se všemi vycházím dobře.", "Je pro mne jednoduché se rozhodovat."
 • Symbolika: Antonius a Kleopatra, Adam a Eva, sjednocení animy s animem, jin/jang, Slunce/Měsíc, Amor, holubice a had

Máte nadání inspirovat a motivovat osoby každého věku a všech generací. To také znamená, že jste schopni výborně spolupracovat ve dvojici i ve skupinách. Charakter této karty Vás učí jak přistupovat k lidským bytostem, ale také k myšlenkám a k tvůrčím projektům. Právě díky vlivu této karty ovládáte umění jak rychle navázat vztah a ihned odhalit jeho slabé a silné stránky. Mezi Vaše největší schopnosti patří komunikace s lidmi a rozhodování. Zejména, když si máte vybrat mezi dvěma možnostmi, umíte také zvolit nejvhodnější způsob jak obojí propojit, aby vznikl ještě významnější celek. Tento symbol znázorňuje synergický princip spojování, který říká, že dva nebo více celků spojených dohromady tvoří větší hodnotu, než by byla celková hodnota jednotlivých celků stojících samostatně. Tento dar, harmonicky kombinovat vzájemné protiklady a slučovat paradoxy, máte i Vy. Umíte propojit různé myšlenky, odlišné situace a řešení, která jsou na první pohled neslučitelná, i dát dohromady naprosto rozdílné lidi. Ostatní by nikdy nenapadlo, že je podobná kombinace možná. Vaše schopnost je založena na hlubším vnímání a vhledu do situace, takže víte jaký typ propojení je pro obě strany přijatelný. Jste citliví a umíte vycítit co lidé potřebují a také pochopit co se odehrává na nejjemnějších strukturách vztahů. Proto si čas od času dopřejte trochu klidu pro zpracování svých zkušeností. Ve Vašem životě přijdou období, kdy pocítíte touhu být sami a oprostit se od silné orientace na lidi kolem sebe. Tato fáze života vyvolává touhu být sám se sebou, objevovat své vnitřní světy a být v prostoru, který je oproštěn citového vydírání a manipulace.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Vůz

Karta Vůz má tarotové číslování 7.

 • Hlavní charakteristika: motivace, příčina, záměr, vítězství/triumf
 • Afirmace: "Umím stimulovat a motivovat druhé.", "Přijímám zodpovědnost za všechny své činy.", "Vše uskutečňuji s lehkostí."
 • Symbolika: Alexandr Veliký, rytíři, gladiátoři, dobyvatelé, křižáci, Apollón a jeho vůz, automobily, plavidla, letadla, vesmírné raketoplány, objevitelé

Potřebujete pestrost a jste schopni pracovat s úspěchem na několika úkolech najednou. Změna a rozmanitost jsou nepostradatelnými složkami Vašeho života. Vy neřešíte otázku co chcete dělat, ale otázku kolik věcí byste mohli zvládnout současně. Jste ochotni se něčemu výhradně věnovat jedině tehdy, pokud při tom nepřijdete o pocit vzrušení a pokud to pro sebe budete považovat za dost velkou výzvu. Tyto dvě kvality vyhledáváte jak v osobním, tak v profesionálním životě. Vaše cesta je cestou nastolování rovnováhy mezi Vaší potřebou aktivity a klidu, cestou neustálých změn, které Vám přinášejí nejen hmatatelný užitek, ale také Vás těší.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Spravedlnost

Karta Spravedlnost má tarotové číslování 8.

 • Hlavní charakteristika: rovnováha, pravda, smírčí řízení, míra, zákonnost
 • Afirmace: "Jsem vyrovnanou a vědomou bytostí.", "Vážím si své pravdomluvnosti i v těžkých situacích.", "Ctím své slovo i závazky."
 • Symbolika: váhy, vše, co slouží k měření, soudy a poroty, Dharma, karmické vyrovnání, psaní, publikování, vyrovnávání, Themis, Maat, Títáni

Tato karta uvádí, jak výsostně je pro Vás důležitá krása, rovnováha a harmonie. Máte rádi přímost, jednoduchost a jednoznačnost projevu. Nesnesete situace, které jsou zbytečně komplikované, neprůhledné a plné intrik. V některých obdobích svého života budete cítit silnou potřebu vnést rovnováhu do dvou oblastí /financí a zdraví/. Možná sami předložíte návrhy, do kterých by mohli investovat druzí. Další pole Vašich životních aktivit mohou představovat aktivity psaní, publikování nebo výzkum. Nebo sami přijdete s originálními nápady, které budou moci využít i jiní. Přitahují Vás nové myšlenky týkající se sféry zákonodárství, zdraví, financí a publikování /zejména, pokud mohou pomoci lidem/. Fascinují Vás osoby narozené ve znamení VAH /21.9. - 21.10./, v nich objevujete odraz své vlastní potřeby lásky a jednoznačného jednání. Vy sami schopnost vyjádřit se jasně a jednoznačně ovládáte a vážíte si jí také u druhých. Důležitým zdrojem nových sil je pro Vás příroda. Vaši duši uzdravuje spojení vody, zeleně a slunečních paprsků.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Poustevník

Karta Poustevník má tarotové číslování 9.

 • Hlavní charakterisitika: osvícení, hledač, završení, odhalení, objevování vnitřních světů
 • Afirmace: "Těší mě ukončit a rozřešit, co je třeba.", "Těší mě objevovat své vnitřní světy v meditaci i ve chvílích samoty.", "Cením si toho, co má hlubší smysl a význam."
 • Symbolika: Pilgrim, mnich, mudrc, filozof, světla, svítilny, elektřina, poučovatelé, ti, jež kráčí v popředí a ukazují cestu, Rogue, průvodci, uvaděč, detektiv, špión, cestovatel

Máte hluboký smysl pro řád a harmonii a rádi trávíte čas sami. Umíte objevit a ctít svou nejvnitřnější podstatu. Máte hlubokou filozofickou povahu a vážíte si času stráveného sami se sebou. Lidé tohoto typu žijí duchovně a svou duchovnost také projevují. O duchovních otázkách nemají sklon nahodile hovořit. Váš dosavadní vývoj Vás přivedl k obrácení se do sebe, proto můžete někdy být pro své okolí i těžko pochopitelní. Společnost druhých máte rádi do doby, pokud Vám neomezují prostor pro Váš duševní, citový i fyzický život. Jako poustevník se do sebe stahujete ve dvou případech. Je pro Vás nesnesitelné, když jste omezováni a nemáte potřebný prostor, to se až dusíte. Odcházíte také v případě přílišného chaosu a zmatku, protože Vy sami ke svému životu nutně potřebujete harmonii, krásu a rovnováhu. Protože vzbuzujete respekt a vyvoláváte pocit jistoty, staví Vás často Vaše okolí do vedoucích postavení. Pomáhat ostatním ve fázi, kdy sami něco dotahujete, je Vašim nadáním. Máte přirozenou schopnost pomoci druhým najít nový směr, když začnou ve svém životě cítit potřebu změn.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta "Kolo štěstí"

Karta "Kolo štěstí" má tarotové číslování 10.

 • Hlavní charakteristika: prosperita, hojnost, cykly, vývoj a degenerace,pravděpodobnost, průlom, šance
 • Afirmace: "Daří se mi.", "Těší mě projevovat své vnitřní bohatství.", "V období změny mě těší se přizpůsobit."
 • Symbolika: mandala, kruh, modlitební mlýnky, křesťanský růženec, ruleta, princip sudiček a osudu, holismus, čakry, kolotoče, pouťové atrakce, kompas, hodiny, rituální kola

Přitahuje Vás všechno neotřelé a originální, inspiruje Vás dělat věci, které před Vámi nikdo nedělal a k vyšším cílům. A pokud už je někdo realizoval, pak Vás láká zpracovat tutéž myšlenku v jiném kontextu, který předtím ještě nikoho nenapadl. Vašim hlavním rysem je touha objevovat. Jste pružní a nezdolní, průkopníci a futuristé, kteří předběhli svou dobu. Jako byste měli šestý smysl rozpoznat okamžitě opravdovou příležitost a prohlédnout co se z finančního nebo tvůrčího hlediska vyplatí a co se tak jen tváří.

Kolo štěstí také symbolizuje rytmy, které ovládají svět. Jednou je ovládané instinktem a smysly, jednou zase vědomím a inteligencí. Střídá se tady dobro se zlem, den s nocí, smrt se životem, vzestup s pádem. Symbolizuje náš osud jako vyvažování. Jednou jsme dole, jednou nahoře. To se děje člověku do té doby, než si uvědomí proč to tak probíhá /jinak se protipóly kola štěstí v jeho životě dále opakují/. Na pochopení tarotové desítky spolupůsobí předchozí tarotová devítka.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta "Síla /Chtíč/"

Karta "Síla /Chtíč/" má tarotové číslování 11.

 • Hlavní charakteristika: odvaha, moc, mravní síla, vitalita, vášň, vůle
 • Afirmace: "Těší mě projevovat svou energii, vitalitu a nadšení ve všem, co prožívám.", "Jsem dobrou bytostí, plnou síly."
 • Symbolika: Herkules, Samson, Mars, Bastet, Sachmet, Fortuna, Nurejev, krotitelé lvů, olympiády, ti, kdo přežijí, vymítači

Je ve Vás spousta tvořivosti, energie i schopnost riskovat. Přitahují Vás různé druhy umění, případně svou tvořivost využíváte na mnoha úrovních a jste také oceňováni za originalitu přístupu k tradičním záležitostem. Máte osobní kouzlo a charisma s vysokou úrovní tvořivosti. Ke každé situaci se snažíte přistupovat co nejoriginálněji. Hluboce věříte, že úspěch lze dosáhnout i tam, kde v to jiní nedoufají. Vaší podstatou je vnitřní morální síla a trpělivost spojená s odvahou.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Viselec

Karta Viselec má tarotové číslování 12.

 • Hlavní charakteristika: nová perspektiva, vzdávání se, víra, oběť, povinnost, zasvěcení
 • Afirmace: "Těší mě nazírat tutéž situaci ze všech možných perspektiv.", "Těší mě, když se zbavuji všeho, co je zastaralé.", "Těší mě přijímat od druhých."
 • Symbolika: Ódin, Thoth, Yggdrasil, stoj na hlavě, most a vis /tělocvičné prvky/, Neptun, Poseidón, potápění, kombinace ukřižování/znovuvzkříšení

Je pro Vás důležité posuzovat situace i osoby z mnoha možných úhlů a perspektiv. Těžce přijímáte, jste-li jakkoli omezováni. Máte dar skoncovat se všemi zastaralými vzorci myšlení a chování. S cílem pomoci odhalit omezující bloky u jiných lidí, jako jinou perspektivu pohledu používáte humor. Pro pochopení těchto omezení a nahlédnutí z jiného úhlu jste schopni jejich daný problém dokonce i přehrávat. Vašim největším nadáním je teď schopnost neustále překonávat vlastní omezení. Díky tomu se rozvíjí Vaše schopnost pomáhat v tomto procesu i ostatním.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Smrt

Karta Smrt má tarotové číslování 13.

 • Hlavní charakteristika: transformace, proměna, vynoření, osvobození
 • Afirmace: "Těší mě, když cítím, jak rostu a jsem více a více sám sebou.", "Odpoutávám se od lidí a situací s lehkostí a důstojností."
 • Symbolika: kostra, had svlékající svou kůži, Fénix, lotosový květ /z bahna vyroste květ/, labuť /proměna ošklivého kačátka/, motýl, smrtka s kosou

Jste pevnou součástí transformace a změny, přičemž se zvlášť důrazně odpoutáváte od své minulosti a směřujete vpřed. Během života se často dostanete do situace, kdy buď budete jiným pomáhat v období rozvodu nebo jim pomůžete překonat ztrátu milované osoby. Také je můžete podněcovat k novým zkušenostem, ev.doslova asistovat při příchodu dětí na svět. Důležitými zrcadly v životě jsou pro Vás lidé narození ve znamení Štíra. Jsou Vám blízcí svým odhodláním postupovat hluboké změny, které jdou daleko za hranice jejich rodinného předurčení a podmínek, ve kterých vyrostli. Proces odpoutávání se od minulosti, který by měl být doprovázen láskyplností a odpuštěním, ve Vás otevírá nový aspekt objektivity. Vám samotným je důvěrně známa bolest a utrpení, které přináší připoutanost. Proto jste ochotni pomoci ostatním a ukázet jim, jak milovat objektivně a být přitom připraven dát druhému kdykoliv svobodu. Umíte prožívat život i vztahy do hloubky a přece jste schopni nechat druhého ze vztahu odejít. Umíte opustit situace a lidi, když dozrál jejich čas a Vy cítíte, že je to součástí Vašeho vývoje /cesty/.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Umění/Umírněnost

Karta Umění/Umírněnost má tarotové číslování 14.

 • Hlavní charakteristika: synergie, alchymie, kombinace, integrace, asimilace
 • Afirmace: "Jsem tvořivou a celistvou bytostí.", "Moje magnetická stránka je stejně rozvinutá jako dynamická."
 • Symbolika: mýty o stvoření, kámen mudrců, Artemis, Kentaur, Sfinx, cíl, umělci, spisovatelé, hudebníci, horníci, mytologové a symbolisté

Tato karta charakterizuje Váš projev v okolním světě. Jednou z Vašich přirozeností je propojovat zdánlivé protiklady a paradoxy, abyste vytvořili významnější celek. Chápete, že jakékoliv umění v sobě nese syntézu mnoha protikladných složek, které když se spojí, vytvoří symetrii a rovnováhu. Máte velmi hluboký vhled do skrytých struktur věcí a vidíte možnosti a kombinace, které by jiné nikdy ani nenapadly. Je to Vaše vnitřní vědomí, které ví, že výsledný účinek dvou nebo více spojených složek je vždy silnější, než jediné osamocené složky. Proto vždy volíte proces spojování a kombinace protikladů a hledáte to nejideálnější řešení. Nikdy se nespokojíte s obecně danou perspektivou nebo konstatováním, že jde o protiklady, které jsou nesmiřitelné. Máte nadání uvést do rovnováhy také situace, u kterých se to jeví jako zcela nemožné. Zrcadlem Vašich snů a vizí, které čekají na uskutečnění, jsou osoby narozené ve znamení střelce. Anebo je pro Vás plný inspirace měsíc ve Střelci. Právě při působení tohoto vlivu využíváte své schopnosti integrovat celky různé povahy.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta ĎÁBEL

Karta Ďábel má tarotové číslování 15.

 • Hlavní charakteristika: pokušení, touha, veselost, vitalita, humor, odolnost, vjem, stabilita
 • Afirmace: "Svůj smysl pro humor si udržím i v obtížných situacích.", "Užívám si své smyslnosti.", "Jsem bytostí plnou života a radosti.", "Stojím nohama pevně na zemi."
 • Symbolika: kozel, Satyrové, Bakchos, Dionýsos, drak, na prahu vědomí, ten, kdo dlí na prahu, hvězda Vesta, oko boha Šivy, Lingam a Yoni, Pan, Ra, tantra

Velice důležité pro Vás je udržet si za každých okolností smysl pro humor. Hodně pro Vás také znamená Vaše výkonnost. Jste praktičtí a přesto si umíte dopřát radost. Ostatní se rádi zdržují ve Vaší blízkosti nejen pro Vaši zemitost a Vaše kouzlo, ale přitahuje je i Váš smysl pro humor, kterým umíte okořenit každou praktickou činnost. Fascinují Vás osoby narozené ve znamení kozoroha, které jsou zrcadlem Vašich schopností dosáhnout vytčeného cíle a s půvabem zvládat několik zodpovědných úkolů najednou. Během měsíce v kozorohu jste ochotni přijmout své problémy s veselou myslí a vnitřním klidem. Stejně tak jste schopni pomoci ostatním s jejich potížemi. Vysoce si ceníte toho, že jste schopni zůstat otevření a vnímaví vůči neotřeným způsobům řešení, která se nabízejí, když se ocitnete tváří v tvář své životní výzvě. Svá konečná rozhodnutí realizujete s pomocí své dynamické a asertivní energie. Při hledání správné cesty se radíte se svým nitrem a jste ochotni přijímat věci takové jaké jsou, bez přikrašlování.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta VĚŽ

Karta VĚŽ má tarotové číslování 16.

 • Hlavní charakteristika: očištění, obnovení, sebeuskutečnění, zbourání, vystavění
 • Afirmace: "Svou energii si snadno obnovuji.", "Naplňuje mě odhodlání uskutečnit své pravé Já.", "Mé tělo je chrámem mého ducha."
 • Symbolika: babylónská věž, šikmá věž v Pise, citadela, Faust, domy, reality, anatomie, diety, cvičení, výheň, krby, horečky, odmaskování

Máte přirozenou schopnost v osobnostech lidí. Nedělá Vám potíže podílet se třeba na renovaci budov nebo na analýze chodu různých organizací. Ihned umíte odhalit, co má sílu přežít a co ne. Přitahuje Vás proces uzdravování člověka, spravování nefunkčních věcí a korigování vývoje situací. Tím pomáháte završení procesu proměny, aby znovu mohla být nastolena rovnováha a krása. Věříte principu, že jakmile jednou organismus zažije chaos a porušení řádu za účelem sebezničení, vždycky přeorganizuje své vnitřní struktury do mnohem vyvinutějších a pokročilejších forem. Všemu, co vidíte, se snažíte ztvárnit formu. Uvnitř jste rození architekti a návrháři. Neustále přicházíte s novými nápady a myšlenkami. Když jste mezi lidmi, okamžitě vycítíte, kdo má porušenou vnitřní rovnováhu a kdo naopak je vnitřně srovnaný. V některých obdobích svého života se budete zajímat o léčitelství. Při navazování kontaktu se svou nejhlubší podstatou Vám bude také pomáhat pobyt v přírodě.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Hvězda

Karta Hvězda má tarotové číslování 17.

 • Hlavní charakteristika: důvěra, naděje, vize, světlo, uznání, sebeúcta
 • Afirmace: "Jsem kráčející hvězdou.", "Vážím si sebe sama.", "Vidím, co bude pro lidi v budoucnosti dobré."
 • Symbolika: Orion, Plejády, Sírius, betlémská hvězda, Davidova hvězda, kometa, Hollywood, hvězdy, hvězdy na americké vlajce, hvězdičky jako ohodnocení dětí ve škole/symbol uznání a úspěchu/

Lidé Vás vnímají jako bytost vyzařující přirozenost a sebedůvěru. Máte kouzlo a magnetismus, kterým přitahujete lidi i příležitosti. Symbol Hvězdy je často spojen se slávou a uznáním a v různých obdobích života Vás čeká uznání za činy, kterými jste nějak prospěli druhým. Máte přirozenou schopnost pomáhat ostatním při řešení otázek sebeúcty. Instiktivně cítíte, že jak arogance, tak stavění se do pozadí jsou signály nízké sebeúcty. Umíte druhé podpořit v tom, aby důvěřovali svému vnitřnímu vedení a intuici. Prací na sobě si můžete vybudovat tuto důvěru i schopnost beze strachu se svěřit. Jste si vědomi toho, že arogance ani sebeodsuzování nemohou existovat v přítomnosti lásky k sobě samému, sebedůvěry a sebeúcty. Zrcadly Vašich novátorských schopností a tvořivého průkopnického ducha jsou pro Vás osoby narozené ve vodnáři. Od přírody jste vizionářem, který důvěřuje své intuici a svým pocitům. Vaše mysl je plná inspirace a nových myšlenek a také plná odhodlání tyto myšlenky uskutečňovat.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Měsíc

Karta Měsíc má tarotové číslování 18.

 • Hlavní charakteristika: průchod, volba, pravda, iluze, romantika
 • Afirmace: "Těší mě dělat důležitá rozhodnutí.", "Vážím si upřímnosti a čestnosti ve vztazích.", "Přitahuje mě vše tajemné jak v mém nitru, tak v nitru těch druhých."
 • Symbolika: kouzelné zrcadlo, masky, Anúbis, skarabeus, cade, kopretina, kosmická loď, jejímž cílem je Měsíc, duha, kolektivní vědomí, brány, portály, Luna, měsíční cykly, Hathor, Seléne, Sóma

Vaše osobnost oplývá velkým osobním magnetismem a je tak jako Měsíc často schopna vnést světlo tam, kde vládne tma. Jste romantičtí, ale přesto jste ochotni dát přednost cestě, která Vás bud inspirovat a ne oklamávat. V některých obdobích svého života se proto budete muset vyrovnat buď se sebeklamem, nebo se skutečností, že někdo klame Vás. Ale Vašim posláním je stát si za tím, co vnímáte jako pravdivé, abyste se mohli ve všech životních situacích dokonale poznat. I když se bude hodně lidí domnívat, že Vás znají a budou se nazývat Vašimi přáteli, protože je bude přitahovat Vaše kouzlo, je jen málo těch, které byste svými přáteli nazvali i Vy. Protože jste hluboce citliví, je pro Vás důležité, abyste nejdříve v sobě rozvinuli důvěru a oddanost, než se rozhodnete dát možnost druhému člověku nahlédnout do své duše. Přitahují Vás lidé narozeni v rybách. Máte přirozené nadání rozhodovat se. Život Vám často předkládá dvě nebo více možností k výběru. Obyčejně se pokusíte tyto dvě nebo i více možností propojit, případně u každé z nich pečlivě zvažujete všechna pro a proti. Protože Vaším neodmyslitelným talentem je vidět věci v jejich pravém světle a na základě toho volit správné řešení, budete možná pomáhat ostatním s tím, aby více pronikli ke svému pravému "Já" a rozhodli se pak pro změny, které jim umožní, aby své nově objevené světy vyjádřili.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Slunce

Karta Slunce má tarotové číslování 19.

 • Hlavní charakteristika: synergie, spolupráce, kooperace, spoluvytváření, týmová práce
 • Afirmace: "Daří se mi v týmové práci." "Těší mě účastnit se skupinového úsilí." "Těší mě spolupracovat."
 • Symbolika: skupinová práce, solární energie, oko boha Rea, Osiris, Šiva, Hélios, slunečnice, Spojené národy, papežská stolice

Vaše osobnost se ve svém projevu podobá Slunci. Je pro Vás přirozeností tvořit a stejně tak i motivovat lidi kolem sebe a stimulovat průběh situací, ve kterých se ocitáte. Nedělá Vám potíže pracovat ve skupině nebo jen v týmu o dvou lidech. Přitahuje Vás týmová práce, partnerství a spolupráce, které přináší nové tvůrčí nápady. Jste přesvědčeni o platnosti principu synergie, který říká, že když se spojí dva nebo více prvků, vytvoří skutečnost větší hodnoty, než by byla celková hodnota všech těchto prvků stojících o samotě. Pokud Vás ale lidé kolem neinspirují, přestože mají stejnou nebo i větší míru tvůrčí originality, dáváte přednost samostatné práci. Pokud v některých obdobích svého života pocítíte, že Vás určitá partnerství a týmová spolupráce příliš vyčerpávají a berou Vám energii a neposkytují Vám inspiraci, budete je muset opustit. Dáte přednost lidem a situacím, které mají stejnou sleneční energii jako Vy, enž abyste byli sluníčkem a zdrojem životní energie pro lidi, kteří zdroj inspirace ztratili a spoléhají na to, že se jejich zdrojem stanete Vy. Důležitým pramenem ze kterého čerpáte novou energii a sílu je pro Vás příroda a slunce. Měli byste si dopřát více přírody a slunečních paprsků, protože jak zeleň, tak slunce jsou metaforou, zosobňující Vaši podstatu.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Soud/Aeon/Znovuzrození

Karta Soud nebo také Aeon má číselné přiřazení 20.

 • Hlavní charakteristika: porozumění, dobrý úsudek, pozorování, výchozí bod/uskutečnění
 • Afirmace: "Jsem objektivním a spravedlivým pozorovatelem." "Vážím si všeho, co ze mne vytváří celistvou bytost."
 • Symbolika: poslední soud, vulkán, Pluto, bohyně Nut, diplomaté, prostředníci, přinést světlo do tmy, Prométheus

Je pro Vás důležité být tvořiví jak v soukromí, tak ve Vaší profesi. Asi byste neuměli žít jen pro rodinu bez možnosti tvůrčího uplatnění v profesi. Stejně tak by Vás neuspokojovalo žít samou prací a být ochuzeni o to, co rodina a citové vztahy poskytují. Ve vnějším světě se potřebujete projevovat tvůrčím způsobem. Zrcadlem Vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života jsou pro Vás proto osoby narozené ve znamení Lva. V měsíci Lva také můžete začít pracovat na něčem novém nebo dát novou dimenzi svým vztahům a profesionálním aktivitám.

Na ostatní působíte jako neobyčejně vnímavá a intuitivní bytost, která má hluboký vhled a vidí pod povrch věcí. Jste schopni odhalit celý osobní příběh u každé věci, situace i člověka. Okamžitě jste schopni posoudit, jestli věci mají smysl nebo nemají. Také Vám nechybí schopnost předávat své postřehy dál takovým způsobem, aby je ten, komu jsou určeny, mohl přijmout. Vždycky na ostatních hledáte spíše to, co stojí za povšimnutí a čím mohou inspirovat a motivovat druhé, než abyste kohokoli kritizovali a tak ho ponižovali. S Vaším nadáním komunikačních vloh spojených s hlubokým vnímáním, byste, mohli vyniknout v roli poradce nebo kritika v kterékoli tvůrčí oblasti nebo i na jiném poli aktivit.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Svět/Vesmír

Tarotová karta Svět nebo označována jako Vesmír má číselné přiřazení 21.

 • Hlavní charakteristika: zjevení, uskutečnění, rozmach, osvobození, dosažení
 • Afirmace: "Těší mě objevovat nepoznané." "Těší mě realizovat své myšlenky." "Cestování mě inspiruje."
 • Symbolika: planeta Země, ekologie, kosmická vejce, Nový svět, galaxie, objev, lůno, Prázdnota, nirvána, kundalini, zeměkoule, ostatní planety, světové společenství, jednotné vědomí

Jste bytostí, kterou přitahuje možnost objevovat, pouštět se do dobrodružství a budovat nové světy. Rádi cestujete, abyste mohli objevovat nepoznané kouty země a neznámé kultury. Máte nadání vidět věci v perspektivě a z pohledu budoucnosti. Umíte instinktivně vycítit, co by se mělo přebudovat nebo přeorganizovat, ať už je to na úrovni prostředí, ve kterém žijete, v případě nápadů, projektů nebo lidí. Máte nadání zregenerovat a nabít novou energií nejen sami sebe, ale i ostatní. Lidé Vás vnímají jako nesmírně tvořivou osobnost, která se kvalitou podobá znamení Lva, také jako praktického a produktivního člověka, čemuž odpovídá znamení Býka, ale také jako originální osobnost plnou novátorských nápadů, jakou představuje znamení Vodnáře a konečně jako osobnost, která s velkým citovým nasazením prožívá to, co pro ni má hluboký význam jako je přisuzováno znamení Štíra.

Ve Vašem životě nastanou určitá období, kdy se budete aktivně zabývat ekologickými problémy a kdy Vás bude hluboce zajímat osud Země. Budete se snažit přispět k tomu, abychom jako lidstvo ve vesmíru přežili. Také Vás asi budou v této době nesmírně zajímat otázky vzniku vesmíru jako celku. Možná, že přispějete k teoriím, projektům a službám, které napomáhají vzájemnému porozumění. Tento typ práce Vás bude přitahovat jak na úrovni národní, tak mezinárodní, stejně jako cestování. Těžko snášíte jakékoli omezování. Vaše schopnost překonat vše, co Vám brání, abyste sse dostali k jádru věci, Vám umožní stavět nové světy ve svém nitru i ve vnějším světě. Důležitým tématem pro Vás v různých obdobích života bude otázka svobody.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

soulad

(Lenka, 9. 10. 2007 10:18)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli člověk s číslem osobnosti 6( zamilovaní ) a člověk s číslem osovnosti 20 ( Aeon) mají něco společného, jak by jim to mělo vycházet v partnerství? Děkuji za odpověď, Lenka