Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie 5

23. 3. 2007

Výpočet intimního čísla

Intimní číslo vypočítáme ze jména a příjmení....přesněji z jeho samohlásek. Pro ty, kdo nevědí co je samohláska - "A,E,I,O,U,Y".

Opět sčítáme obdobným způsobem jako u výrazového čísla... pro teď budeme vybírat jenom samohlásky ve jméně a příjmení.

Nezapomeňte se řídíme tabulkou, kterou jsem tu předkládala minule. V tomto případě budeme pracovat jenom s těmito písmeny a jejich číselnou hodnotou.

A - 1 E - 5 I - 9 O - 6 U - 3 Y - 7

Jak už jsem psala výsledné číslo po sečtení redukujeme na číslo od 1-9 a pozornost věnujeme i číslům 11 a 22.

Výklad intimního čísla 1

Vyšlo Vám intimní číslo 1? Podívejte se jestli to na Vás pasuje.

Tento člověk touží po osobním úspěchu a seberealizaci. Je velice ctižádostivý. Nesnese průměrnost a vše, co dělá, musí mít ohlas. Je citlivý na lichotky. Chce ovládat a řídit svůj osud, prosadit se a zůstat nezávislý. Je tvořivý, rád plánuje a realizuje. Potřebuje mít před sebou stále nové cíle. Potřebuje hodnotný a výjimečný citový život. Tíhne k dominantnímu postavení v partnerském vztahu. V každém případě se takový člověk nechce podřizovat vůči druhé osobě.

Výklad intimního čísla 2

Vyšlo Vám intimní číslo 2? Pokud ano, tak se mrkněte právě sem.

Takový člověk touží po spojení nebo společenství. Snaží se realizovat se spolu s ostatními a tak potřebuje týmovou práci a spojenectví. Je ohleduplný, citlivý a jemný. Je u něj občas výrazné časté zpochybňování a nestálost pohnutek k jednání. Má sklon k podřízenosti až pasivitě. Velký význam přikládá lásce a přátelství. Něha a laskavost. Touží po lásce, splynutí a třeba i manželství. V životě potřebuje citovou jistotu a jeho život je závislý na partnerském spojení.

Výklad intimního čísla 3

Vyšlo Vám intimní číslo 3? Tak se podívejte jaký má význam.

Takový člověk se touží projevovat ve všech oblastech života, někdy i tvůrčím či uměleckým způsobem. Potřebuje neustále nějakou činnost a soustřeďuje se na různorodé zájmy. Je nezávislý a má radost ze života. Potřebuje činnost, která by mu dovolila povolit uzdu představivosti. Touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními. Nejspíš bude procházet v životě větším počtem vztahů. Usilovně hledá citové štěstí. Je u něj nebezpečí přelétavosti než dojde k usazení. Má smysl pro rodinný soulad, ale občas sklon k žárlivosti.

Výklad intimního čísla 4

Vyšlo Vám intimní číslo 4? Pokud ano, tak se podívejte jací jste.

Takový člověk touží po stabilitě a řádu. Potřebuje pevné základy k uskutečnění svých plánů. Snaží se po seberealizaci v práci nebo v hmotném zabezpečení. Potřebuje vytvářet a mít plány. Umí dobře vynakládat úsilí a vytrvat. Jeho cíle se obvykle realizují v době zralosti /počínaje 40lety/. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i od ostatních. Touží stavět pevně a trvale. Hledá v poklidném vztahu citovou jistotu. Potřebuje se otevřít druhému člověku a dobře komunikovat. Může mít problémy s hledáním skutečné rovnováhy před obdobím zralosti.

Výklad intimního čísla 5

Vyšlo Vám intimní číslo 5? Možná k Vám patří tyto vlastnosti.

Takový člověk touží po osobní svobodě. Má mnoho různých zájmových oblastí. Touží po naprosté svébytnosti. Potřebuje experimentovat. Má velké nadání se přizpůsobovat, ale měl by si dát pozor na netrpělivost. Tento člověk se nejspíš ostatním jeví jako velice přitažlivý. Miluje cestování a nové obzory. Vyhledává neustále změnu. Je houževnatý, touží žít svobodně a vyhýbá se všednosti a rutině. Pokud jsou milostná dobrodružství této osoby usměrněna, lze se nadít trvalého rozvinutí vztahu ve vzájemném spojenectví a respektování svébytnosti.

Výklad intimního čísla 6

Vyšlo Vám intimní číslo 6? Ano, tak neváhejte a koukejte si přečíst Vaše vlastnosti.

Takový člověk touží po klidu a souladu. Vyhýbá se napětí a konfliktům. Přijímá odpovědnost a poskytuje své služby ostatním. Má umělecké sklony a smysl pro krásu. Jeho city převládají a motivují činy. Pro své bližní dělá maximum. Má rád umění, touží po vyrovnaném a šťastném citovém životě. Přisuzuje velký význam životu ve dvou a rodině vůbec.

Výklad intimního čísla 7

Vyšlo Vám intimní číslo 7? Tak se podívejte na jeho význam.

Tento člověk touží po vnitřním životě. Rád rozjímá a přemýšlí. Je pro něj důležité vědění a zdokonalování. Může u něj být mnohdy až citová zdrženlivost či sobeckost. Může žít v určitém osamění a tak se často může jevit jako uzavřený a odtažitý. Potřebuje pro sebe prostor pro své vlastní "Já". Touží po bohatém vnitřním životě a vývoji. Citový život se rozvíjí v opravdovém spojenectví, vzájemném partnerském respektu ke svobodě druhého.

Výklad intimního čísla 8

Vyšlo Vám intimní číslo 8? Tak se podívejte jací jste.

Takový člověk se touží uplatnit po stránce hmotné nebo se věnuje plodné, rozumné a pokud možno neobyklé činnosti. Dokáže uspět a má dar přesvědčit ty, které potřebuje pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů. Má velký smysl pro spravedlnost a vyžaduje ohleduplnost vůči druhým lidem. Občas zatouží po moci. Je pro něj důležité žít v solidních, trvalých a vyrovnaných citových vztazích. Je třeba si dát pozor na občasné prudké nebo neuvážené reakce. Občas postrádá smysl pro jemné odlišnosti a má sklon k touze ovládat druhého.

Výklad intimního čísla 9

Vyšlo Vám intimní číslo 9? Pokud ano, podívejte se na výzanam devítky.

Taková osoba touží po uskutečnění svých ideálů. Pro velkou věc se dokáže obětovat. Hledá dobrodružství, obrazně i ve skutečnosti. Touží naplnit svůj ideál a být ostatním užitečný. Může mít emotivní a přecitlivělou povahu. Občas usiluje o nesplnitelné a tak bývá vystaven zklamáním. Chce být bezpodmínečně užitečný druhému a tak rád předává vědomosti. Hledá naprostou a pravdivou lásku. Umí se velice citově angažovat. Jeho život často bývá křehký, ustaluje se a vyrovnává v době zralosti.

Výklad intimního čísla 11

Vyšlo Vám intimní číslo 11? Ano, tak se podívejte na jeho význam.

Takový člověk rád prosazuje originální a výjimečné plány. Snaží se uvést své sny a ideály ve skutečnost. Má nadání k poznávání vnuknutím. Klade si velké nároky a je netrpělivý. Jeho životní rytmus je nepravidelný. Potřebuje ovládat druhého. Je silně citově založený a je to taková idealistická povaha. Někdy může mít vášnivé a rozporuplné vztahy. Sklon "potlačovat" druhého. Umí být dobrý stejně tak jako i zlý.

Výklad intimního čísla 22

Vyšlo Vám intimní číslo 22? Tak se podívejte na jeho význam.

Takový člověk se chce pozvednout a něco dokázat v celosvětovém měřítku. Dokáže vytvářet smělé a dlouhodobé plány, užitečné pro společenství. Možnost uplatnění v zahraničí nebo sklon k velkým cestám. Život v jeho celku ovládá zejména kariéra. V jistých případech se lze obávat citového zmaření a zklamání z nedostatku času, poněvadž ideály mohou být soustředěné jiným směrem. Někdy chaotický a nestálý citový život. V nejlepším případě se dostaví stabilní realizace ve zralém věku.

Výpočet čísla realizace

Číslo realizace vypočítáme tak, že sečteme všechny souhlásky ve jméně a příjmení. Opět se řiďte přiloženou tabulkou podle které, dosadíte za souhlásky přiřazené číselné hodnoty.

Zkusím Vám to zase ukázat na mém příkladu:

NINA BOROVIČKOVÁ

5+5 2+9+4+3+2+4 = 34 = 3+4 = 7

Moje číslo realizace je číslo 7.

Číslo realizace 1 a 2

Vyšlo Vám číslo realizace 1?

Takový člověk má schopnost řídit nebo se seberealizovat. Má v sobě sjednocujícího a organizačního ducha. Umí se dobře uplatnit, rozhodovat a vést ostatní.

Vyšlo Vám číslo realizace 2?

Takový člověk rád spolupracuje s ostatními lidmi a rád se spolčuje...týmová práce. Umí dobře poskytnout radu jiným a jedná solidárně.

Číslo realizace 3 a 4

Vyšlo Vám číslo realizace 3?

Takový člověk má dobré komunikační schopnosti. Dokáže tvořit a umí vést jednání. Daří se mu v práci vázané na kontakty a vztahy s druhými. Někdy je pro něj nezbytná nezávislost na ostatních lidech. Nebezpečí rozmělnění.

Vyšlo Vám číslo realizace 4?

Tento člověk má smysl pro pořádek a důsledný postup. Dokáže tvrdě pracovat a soustředit se. Uspěje díky vlastnímu úsilí a trpělivosti, ale úspěch se dostavuje pomalu.

Číslo realizace 5 a 6

Vyšlo Vám číslo realizace 5?

Takový člověk je velice přizpůsobivý. Je velice sebejistý ve vztazích a počinech. Dokáže být velice obratný a rychlý. Ve vztazích bývá často nezávislý. Nejspíš rád cestuje a žije neustále v pohybu. Ve svém životě potřebuje neustále nějaké změny.

Vyšlo Vám číslo realizace 6?

Tento člověk potřebuje harmonické prostředí pro činnost. Má smysl pro lidské záležitosti a je zodpovědný. Umí se usmiřovat, řešit problémy a je dobrý organizátor. Někdy se u něj může projevit umělecká tvořivost. Když se rozhoduje a vybírá směr...je pro něj důležitý názor druhých. Daří se mu v umění nebo v práci vázané na veřejnost nebo zákazníky.

Číslo realizace 7 a 8

Vyšlo Vám číslo realizace 7?

Takový člověk dokáže dobře analyzovat a umí rozpoznávat problémy. Uplatnil by se dobře v poradenství. Potřebuje určitou dávku nezávislosti. Má smysl pro bádání, studium a specializované oblasti poradenství. Jeho představivost mu pomáhá uspět v neobvyklých a nezávislých oborech a to i navzdory překážkám.

Vyšlo Vám číslo realizace 8?

Tento člověk je podnikavý a prakticky založený. V potřebném okamžiku se dokáže dobře rozhodnout a je si svým rozhodnutím jist. Má dobrý čin v obchodních záležitostech a transakcích všeho druhu. K jeho úspěchu mu pomáhá velká dávka energie, upřímnost a autorita. Může mít občas potíže s rovnováhou v hmotné oblasti.

Číslo realizace 9, 11 a 22

Vyšlo Vám číslo realizace 9?

Tento člověk má rozvinutý smysl pro styky s lidmi. Důležitou roli hrajou zahraniční cesty. Má vynikající kontakty s kolektivy. Je oddaný a tak často poskytuje ostatním své služby. Realizuje se prací pro jiné a musí se cítit užitečný. Stále má před očima nějaký ideál. Je moderní a vynalézavý.

Vyšlo Vám číslo realizace 11?

Takový člověk je tvořivý a dokáže dobře rozvíjet nové myšlenky. Umí řídit větší skupinu lidí. Vede nepravidelný životní rytmus. Obtížnost s následováním, ale s jistými výsledky. Je velice aktivní, ctižádostivý a schopný uspět v originálních činnostech.

Vyšlo Vám číslo realizace 22?

Tento člověk je dokonalý profesionál. Je zodpovědný a pečlivý. Vytváří rozsáhlé a ctižádostivé plány. Projevují se v něm velké tvůrčí schopnosti. Někdy může mít trochu strohé postoje.

Číslo 8 a 4 ve dnu narození

Zajímavý kousíček jsem našla v knize Lindy Goodmanové - "Hvězdná znamení". Píše tady o určitých dnech v měsících. Velký význam tak věnuje číslu 8 a 4. Tady Vám napíšu alespoň úryvek.

Lidé narození pod psychickým číslem /den narození/ 8.,17. a 26.

Pro tyto lidi je cesta k úspěchu plná nástrah. I když mohou dosáhnout velkého postavení...jsou sužováni stresující zodpovědností, úzkostnými starostmi a přemírou práce. Většinou se jim podaří nahromadit majetek - není to však trvalé štěstí. Platí často příliš vysokou cenu za lásku, která s sebou téměř nevyhnutelně přinese nějaké utrpění. /Zejména, když je jeho partner/ka/ narozená 4.,13.,22. nebo 31. dne/. Pak může v manželství zažít mnoho osudových ran, psychické napětí, smutek a citové strádání. Tito lidé by si měli proto dávat pozor na číslo popisné domu, telefon.číslo..., aby jejich součet po zredukování nebyl 4 nebo 8. Změnit je na šestku. Vibrace se zvýší pokud je sluneční znamení Kozoroh nebo Vodnář.

Lidé narození pod psychickým číslem /den narození/ 4., 22., 31. a 13.

Není to tak silné jako u čísla 8. Rodinní příslušníci často mívají 4 nebo 8 ve dni narození po zredukování nebo život. číslo nebo tlefon atd.. Snaží se vést osobu na cestě světla.

Iniciály - číselný význam

Přiřadili jste k písmenům svých iniciál číselné hodnoty a vyšlo Vám nějaké konečné číslo? Tak ho porovnejte právě tady:

Číslo 1 - ukazuje na řídící postoj. Tvořivost a svébytnost.

Číslo 2 - sdružovací a chápavý postoj. Citlivost. Diplomacie.

Číslo 3 - komunikativní postoj a společenskost. Sebevyjadřování. Tento člověk se potřebuje nějakým způsobem projevovat.

Číslo 4 - kladný, tvořivý postoj. Pracovitost a strohost. Organizování.

Číslo 5 - nezávislý postoj. Přizpůsobivost a smysl pro změnu.

Číslo 6 - odpovědný postoj a smysl pro vyváženost. Citovost.

Číslo 7 - postoj niterné uzavřenosti. Přemýšlivost, původnost myšlenek, jasný úsudek.

Číslo 8 - konkrétní a spolehlivý postoj. Realizace v zájmu úspěchu.

Číslo 9 - oddaný postoj, velké myšlenky. Smysl pro služby.

Číslo 11 - předvídavý a panovačný postoj. Síla a ovládání druhého.

Číslo 22 - spolehlivá odbornost. Smysl pro náročné plány. Tento člověk se snaží uskutečňovat.

První samohlásky ve jméně a příjmení

První samohláska jména ukazuje naše intimní rysy /soukromí/. První samohláska příjmení ukazuje naše rysy ve společenském životě /vnější svět/

První samohláska A - rozkazovačnost, přímost, potřeba sebepotvrzení

První samohláska E - hybnost, přizpůsobivost, smysl pro vztah

První samohláska I - citovost, citlivost, smysl pro poskytnutí služby

První samohláska O - síla, taktnost a ohleduplnost v citovém projevu

První samohláska U - schopnost tušení a poznání vnuknutím. Vnitřní napětí, oddanost

První samohláska Y - váhavost, nejistota. Tajnůstkářství. Smysl pro tajemno.

Kombinace životního čísla 1

Schopnost vzájemné komunikace mezi lidmi - rodiči, životními partnery, sourozenci, spolupracovníky a přáteli je určována našim životním číslem. Znamená to, že lidé s různými životními čísly jsou v neustálém kontaktu (pracovním a osobním). Jak si mezi sebou rozumí lidé, kteří mají každý jiné životní číslo?

 

Životní číslo 1 s životním číslem 1 -

Dvě jedničky, dvě autority ve vztahu. Obě chtějí vládnou, takže vztah mezi nimi je velmi výbušný, často se dostavují krize. Není to příliš vhodné spojení, pouze za předpokladu (a to platí u všech životních čísel) pevného vymezení svých základních pozic.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 2 -

Jednička je v popředí a touží dominovat, dvojka je citlivější, intuitivnější. Je reálný předpoklad, že se podřídí jedničce. Dobré vztahy jsou poplatné duchovní úrovni partnerů, přesto může vztah těchto lidí vyvolávat atmosféru napětí.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 3 -

Vztah těchto lidí je již mnohem harmoničtější. Jednička a trojka jsou čísly konstruktivními, přesto bude trojka působit na jedničku rušivě, zejména pro svou nesoustředěnost. Vztah jedničky a trojky bude úspěšný pouze za cenu velkých ústupků.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 4 -

Jednička má na čtyřku pozitivní vliv, čtyřka naopak zbrzdí impulsívnost jedniček, je samostatná, dokáže se podřídit. Může jít o dobrý vztah.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 5 -

Může jít o dobrý vztah, protože jednička dokáže pochopit neklidnou a dobrodružnou pětku, je to vztah otevřený a vyvážený.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 6 -

Vcelku dobrý vztah. Méně samostatné šestce dodává jednička iniciativu a rozhodnost. Harmonii do vztahu přináší i schopnost šestek dělat určité ústupky.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 7 -

Tato čísla představují dvě silné osobnosti, je zde však velký rozdíl mezi jejich zaměřením. Sedmička je podezíravější, pracuje více pro druhé než jednička, která je zaměřena spíše na sebe. Tato čísla mohou sice spolu dobře vycházet, není to ale spojení příliš vhodné.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 8 -

Obě tato čísla představují moc a vládu. Jedná se o silný vztah. Osmičce je vlastní zodpovědnost, jedničce vůle a ctižádost. Vztah mezi oběma čísly je příznivý.

 

Životní číslo 1 s životním číslem 9 -

Tato čísla mají potřebu dávat, i když každé jiným způsobem. Může vzniknout trvalý vztah, který se navzájem obohacuje.

Kombinace životního čísla 2

Životní číslo 2 s životním číslem 2 -

Je to vztah družný a klidný, chybí však energie, proto se často dostavuje určitá jednotvárnost. Dvojka potřebuje aktivitu a vedení.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 3 -

Ideální, klidný vztah. Dvojka je něžná a velkorysá, energická trojka se od ní zase učí diplomacii.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 4 -

Dvojka je zaměřena na city a intuici, čtyřka na řád a pořádek a materiální záležitosti. Tento vztah může být proměnlivý, možný za cenu určitých ústupků.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 5 -

Jedná se o vztah velmi živý ale zároveň nejistý kde se mohou odehrávat nepředvídatelné proměny.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 6 -

Tato dvě citlivá čísla symbolizující lásku, trvalé city a dokonalou shodu mohou vytvořit velmi šťastný vztah.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 7 -

Obě tato čísla jsou čísla citu. Tak se může stát, že je citu nadbytek a vztah bude méně harmonický.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 8 -

V tomto vztahu může panovat shoda. Osmička dodává dvojce jistotu. Jejich charaktery se doplňují, bude to vztah konstruktivní. Harmonický však bude jen tehdy, pokud osmička nebude omezována.

 

Životní číslo 2 s životním číslem 9 -

Spíše povrchnější vztah, který má jen málo naděje na delší trvání. Je tady sice shodná citovost, ale právě tyto ústupky budou společným problémem.

Kombinace životního čísla 3

Životní číslo 3 s životním číslem 3 -

Trojky - dynamičtí a přátelští lidé. Obě trojky půjdou společně k úspěchu, díky dynamičnosti bude jejich vztah výbušnější a nebude mít dlouhého trvání.

 

Životní číslo 3 s životním číslem 4 -

Opět neharmonický vztah. Čtyřka nehodlá dělat ústupky, trojka je proměnlivá.

 

Životní číslo 3 s životním číslem 5 -

Vztah, který se může vzájemně obohacovat. Trojka je dynamická a nápaditá, pětka je dobrodružná a neklidná, může však pomoci trojce dovést její nápady do konce. Toto spojení je lepší v pracovní oblasti, než v partnerství.

 

Životní číslo 3 s životním číslem 6 -

Silný, harmonický vztah. Šestka poskytuje trojce zázemí, je tu vzájemné obohacení.

 

Životní číslo 3 s životním číslem 7 -

Sympatický vztah. Trojka je otevřená inteligenci, sedmička dovede tento vztah rozumně budovat.

   

Životní číslo 3 s životním číslem 8 -

Tato čísla představují dostatek energie. Trojka je kamarádská a svobodomyslná, osmička chce vládnout. Pro dokonalé partnerství mají velmi málo společného spíše jsou úspěšní jako obchodní partneři.

 

Životní číslo 3 s životním číslem 9 -

Ve společném vztahu může dojít ke shodě pokud však devítka přistoupí na určité ústupky a trojka zase naopak zbrzdí svůj temperament.

Kombinace životního čísla 4

Životní číslo 4 s životním číslem 4 -

Vytvářejí trvalý vztah, který bude mít svůj řád, svou disciplínu. Hrozí však nebezpečí citových obtíží.

 

Životní číslo 4 s životním číslem 5 -

Konfliktní vztah - pětka má ráda svobodu, čtyřka má zaběhnutý řád. V žádném případě nepůjde o dlouhodobější shodu.

 

Životní číslo 4 s životním číslem 6 -

Čtyřka je řád, šestka má ráda požitky a radosti. Vinou velkých rozdílů v zaměření vzniká problematický vztah.

 

Životní číslo 4 s životním číslem 7 -

Může dojít k dobrému soužití - čtyřka je pro sedmičku oporou, která se uplatňuje zejména v pracovních vztazích.

 

Životní číslo 4 s životním číslem 8 -

Vztah mezi těmito čísly je sice možný, ale pro neústupnost na obou stranách mohou vznikat konflikty.

 

Životní číslo 4 s životním číslem 9 -

Devítka má nápady, které se někdy odchylují od reálu, což je v rozporu s praktickou čtyřkou. Vztah bude problematický v pracovní i osobní rovině.

Kombinace životního čísla 5

Životní číslo 5 s životním číslem 5 -

Proměnlivý vztah, ve kterém chybí stálost, obě pětky potřebují volnost a tak dochází k častým konfliktům. Může jít sice o vztah silný, ale málo trvalý.

 

Životní číslo 5 s životním číslem 6 -

Problematický vztah. Pětka je nestálá, šestka má sklon potlačovat, takže vzniká napětí.

 

Životní číslo 5 s životním číslem 7 -

Obě čísla potřebují nezávislost. Pětka ulehčuje sedmičce život, je to vztah křehký.

 

Životní číslo 5 s životním číslem 8 -

Obě čísla jsou tzv. vůdčí, takže jde o vztah náročnější, projevují se v něm výbušnost a netrpělivost, které mohou vyvolávat napětí.

 

Životní číslo 5 s životním číslem 9 -

Dynamický, proměnlivý a nestálý vztah.

Kombinace životního čísla 6

Životní číslo 6 s životním číslem 6 -

Je to sice vážný vztah, ale chybí v něm originalita, proto hrozí nuda.

 

Životní číslo 6 s životním číslem 7 -

Spíše poučný vztah. Sedmička má pocit, že ji šestka zdržuje. Je možný pozitivní vývoj, pokud sedmička bude na určité úrovni a výší - šestka je číslem materialistickým, sedmička číslem duchovním.

 

Životní číslo 6 s životním číslem 8 -

Velmi obtížný vztah. Osmička je číslem karmickým, která se posouvá ve svém vývoji prostřednictvím životních zkoušek a překážek, šestka potřebuje klid, zázemí a pohodu.

 

Životní číslo 6 s životním číslem 9 -

Může vzniknout dobrý vztah, pokud mají obě čísla společný ideál.

Kombinace životního čísla 7

Životní číslo 7 s životním číslem 7 -

Jedná se o dvě čísla duchovní, sedmička je číslem spíše pesimističtějším. Dobrý vztah mohou vytvořit pouze tehdy, budou-li obě čísla na stejné úrovni.

 

Životní číslo 7 s životním číslem 8 -

Mohou vytvořit silný a klidný vztah. Obě čísla jsou karmická. Sedmička se učí na svých osudových zkouškách stejně jako osmička, která je navíc společenštější.

 

Životní číslo 7 s životním číslem 9 -

Vytvářejí velmi složitý vztah, protože sedmička je pro devítku příliš pesimistická.

Kombinace životního čísla 8 a 9

Životní číslo 8 s životním číslem 8 -

Jedná se o alergický vztah, je tu neustálý boj o moc a postavení.

 

Životní číslo 8 s životním číslem 9 -

Ambiciózní vztah, protože povahy obou čísel se vzájemně doplňují, může však docházet k problémům - devítka je plná ideálů, což cílevědomé osmičce nemůže vyhovovat.

 

Životní číslo 9 s životním číslem 9 -

Je to vztah, který se může doplňovat, protože jde o čísla citová a tolerantní. Potíže mohou nastat v emocionální sféře.

Tarot a numerologie - Číslo osobnosti - výpočet

Číslo osobnosti vypočítáme obdobným způsobem jako životní číslo. Jediný rozdíl je v sčítání. Životní číslo se vypočítá sečtením všech čísel v datumu narození za sebou. Příklad osoba narozená 24.12.1953.

Životní číslo: 2+4+1+2+1+9+5+3 = 27 = 2 + 7 = 9 Životní číslo je 9. /číslo 27 je tzv.mezisoučet a ten se dál redukuje na číslo od 1 do 9/. Někdo bere ohled i na mistrovská čísla 11 a 22. Podrobnější informace o životním čísle najdete ve starších příspěvcích v ARCHÍVU.

Číslo osobnosti se počítá:

    24

 + 12

1953

------

1989

Číslo 1989 dál redukujeme 1+9+8+9 = 27. Protože je to počítání tarotové měli bychom se podívat jestli konečný výsledek neodpovídá nějaké tarotové kartě. V balíčku karet je jich celkem 22. /Kartu 0 Blázen přiřadíme číselně 22/. V našem případě nám vyšlo číslo 27....tudíž se nenachází v karetní sestavě. Budeme ho tedy dál redukovat a to: 2+7 = 9. Vyšlo nám číslo osobnosti 9, což odpovídá tarotově kartě Poustevník.

Jiný příklad:

    11

 +  7

1954

------

1972

Číslo 1972 budeme dál redukovat 1+9+7+2 = 19. Karetní sestava má označení pro tuto kartu Slunce. Dál tedy číslo 19 už nemusíme redukovat. Číslo osobnosti pro tuto kartu je 19.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta BLÁZEN 0/22

Karta BLÁZEN má tarotové číslování 0, ale pokud Vám právě vyšlo číslo osobnosti 22 budete přihlížet na tuto kartu.

 • Hlavní charakteristika: vyzařování, odvaha, transcendence
 • Afirmace: "Jsem zářivou bytostí.", "Jsem živoucí zázrak."
 • Symbolika: duch svatý, šibal, klaun, mim, šašek u dvora, génius

Působíte na své okolí jako vysoce tvořivá osobnost, neustále toužící po změně. Neznamená to bláznivost ani ztřeštěnost. Jste jen odvážní a rádi riskujete. Vaše vystupování působí bez jediné známky strachu i v případě, že máte v sobě strach ukryt. Přitahuje Vás vše mystické a nadsmyslové. V druhých lidech umíte vyvolat touhu po dobrodružství a podpořit jejich odvahu. Vždy jste připraveni žasnout nad zázraky života a dokážete tím nakazit i své okolí. Ve svém životě se necháváte vést svou intuicí.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta MÁG 1

Karta MÁG má tarotové číslování 1.

 • Hlavní charakteristika: projev, komunikace, dokonale načasované sdělení, přizpůsobivost
 • Afirmace: "Komunikuji s účinností.", "Šířím kolem sebe kouzlo, když využívám svých talentů."
 • Symbolika: kouzelníci, Merlin, Merkur, TV/Média, satelity, šaman, čaroděj, počítače

Máte určité talenty a vlohy, které mají ohromnou moc, zejména v komunikaci. Vynikající uplatnění Vás čeká ve všech oborech, kde lze uplatnit komunikaci s lidmi. Máte vrozenou schopnost inspirovat a motivovat lidi jakoukoliv formou komunikace, neboť ta je vždy dokonale načasovaná. Máte pocit, že všechno zvládnete, jen dbejte na to, aby vše vždy bylo ve prospěch všech.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Velekněžka

Karta VELEKNĚŽKA má tarotové číslování 2.

 • Hlavní charakteristika : intuice, nezávislost, průzračná jasnost
 • Afirmace: "Důvěřuji sám sobě.", "Vážím si své vnitřní celistvosti.", "Jsem intuitivní a vnímavou bytostí."
 • Symbolika: Isis, Panna Maria, delfské věštby, bohyně, řecké písmeno psí, parapsychologie, stavy jiné skutečnosti, psychologie, řádové sestry, mnichové

Nesmírně si vážíte nezávislosti a toho, že se můžete obracet k sobě jako ke svému zdroji. Máte hluboký smysl pro rovnováhu a harmonii. Jste urputní a dokážete překonat těžké překážky a neomylně směřovat ke svému cíli. Jste vybaveni velkou vnímavostí, proto během krátké chvilky odhalíte, co má smysl a co nemá. V jakékoliv situaci, v projektu nebo v případě vztahu umíte rychle rozpoznat, kde byla narušena rovnováha a umíte také hned nabídnout schůdné řešení jak vše napravit. Mimořádné schopnosti vizí, vnímání a vhledu Vás předurčují stát se výborným zprostředkovatelem v jednání, konzultantem nebo diagnostikem.

Tarot a numerologie - číslo osobnosti - tarotová karta Císařovna

Karta CÍSAŘOVNA má tarotové číslování 3.

 • Hlavní charakteristika: péče, podpora, starostlivost, krása
 • Afirmace: "Mou přirozeností je pečovat a podporovat druhé.", "Raduji se z krásy, harmonie a řádu.", "Moudře dávám i přijímám."
 • Symboly: matka Země, Venuše, královna, Měsíc, jin, anima, Sirény, matka příroda, kuchaři, zdravotní sestry, modelky, matky, návrháři

Vaším úkolem je pro Vás výchova a poskytování podpory druhým. Současně dbát, aby pomoc, kterou lidem dáváte, odpovídala také jejich ochotě posloužit stejným způsobem jiným. Máte neuvěřitelnou možnost ukázat ostatním, jak je krásné, když je člověk vyvážený, moudrý a ve svých citech plný důvěry. Přesto, že nepodmíněná láska je Vaším největším darem, může se u Vás někdy projevit tendence příliš se v některých vztazích rozdávat. Také můžete být v některých citových záležitostech příliš ukvapeni. Stejně tak se Vám může stát, že Vaše citlivost a schopnost hlubokých citů ve Vás vyvolá potřebu obrnit se proti možnému citovému zranění, případně se při projevu svých citů ze stejného důvodu držíte zpátky. Tyto tendence se mohou objevit v obdobích stresu. Stejně tak je možné, že když se objeví, budet o známka toho, že sami o sebe nepečujete ve stejné míře, jako pečujete o druhé.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

KARTY

(alena, 29. 4. 2012 11:57)

dobrý den paní Nino,chtela bych se ucit vykladat karty a numerologii již delsí dobu se tím zabívam -nevysli vám nejaké knihy ,koupila bych si je,cítim,že vy jste na tuto oblast dobra oproti jinym lidem co se ezoterikou zabívaji.Alena Resslova.