Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie 3

23. 3. 2007

Psychická čísla I.část

Psychická čísla  - vnitřní založení, udává nám duševní rozpoložení, dědičné záležitosti, základní charakterové vlastnosti - to co je nám dáno od narození, hůře se usměrňují negativní vzorce chování

 

Součet 1 - den narození 1., 10., 19., 28.

- symbolizuje silnou individualitu. Tito lidé vystupují s velkou autoritou. Jsou vynalézaví a mají dobrý úsudek. Umí tvrdě pracovat, ale občas mohou některé věci lámat přes koleno. Mají jednostranný pohled na věc a bývají někdy kritičtí. Sami nemají kritiku rádi, pokud se to týká jich samotných. Může se u nich vyskytnout velká ambicióznost přecházející až v píchu. Je třeba takové lidi neustále chválit. Mají rádi svobodu a chtějí být nezávislí.

 

Den narození 1. - jsou nezávislí, neradi se komukoli zpovídají. Jakmile se na ně tlačí a naléhá, začnou být podezřívaví. Je lepší se jich na nic nevyptávat a počkat až se rozhodnou sami co řeknou. Jsou sobečtí a zahleděni do sebe. Rádi o sobě mluví. Neposlouchají názory ostatních lidí. Jsou netrpěliví.

Den narození 10. - umí se spolehnout sami na sebe. Jsou více uzavření - střeží si své soukromí a udržují si od ostatních lidí odstup. Často trpí pocitem izolace. Bojí se, že je druzí zraní a tak jsou raději uzavření. Umí si více poslechnout druhé, ale nemluví o svých problémech. Většinou o pomoc nežádají a snaží se zvládnout situaci sami. Když je více jedniček - sklon k alkoholu.

Den narození 19. - komplikovaní. Nedá se jim porozumět a sami sobě nerozumí. Nevědí kam patří a tak se cítí izolovaní. Potýkají se často se samotou. Potřebují klid, přírodu, samotu, aby se to usměrnilo. Měli by si najít místo, kde by byli užiteční druhým lidem. Pak by si mohli na problémech druhých uvědomit své vlastní chyby. Jsou bojovné povahy a mohou být panovační, náladoví i žárliví. Možná mají sklon k neurózám.

Den narození 28. - řídí se citem, teprve pak následuje rozum. Měli by se nejprve zamyslet a pak jednat. Jsou impulzivní. Vztahy jsou pro ně v životě velice důležité. Vyhýbají se konfliktům. Umí více mluvit o svých problémech.

 

Součet 2 - den narození 2., 11., 20., 29.

- cit, intuice, rozvinutá fantazie, umělecký talent. Chybí cílevědomost. Jsou náladoví, nestálí. Rádi cestují - potřebují v životě změny, aby zvládli neklid. Nepotřebují omezovat druhé.

 

Den narození 2. - jsou pracovití a obětaví pro druhé lidi /hlavně pro své nejbližší/. Dokáží pochopit stanoviska druhých. Aby překonali nerozhodnost pro ně typickou, mohou se zaměřit na hromadění majetku, aby získali pocit jistoty. Často bývají i hádaví - zanevřou na okolní svět, někdy i citové vydírání.

Den narození 11. - nedorozumění. Nejsou si jisti sami sebou a těžko hledají své místo. Nevědí co chtějí od života a tak mívají často pocit nejistoty. Špatně si rozumí s ostatními, ale mají velkou potřebu mít někoho vedle sebe. Chtějí na sebe upozornit a tak se často zabývají něčím, kde na sebe mohou upoutat pozornost. Někdy hůře dodržují společenské normy. To co si vemou do hlavy, chtějí dokázat. Nejlepší obrana je pro ně útok. Mluví jen tehdy, když chtějí. Nesmíte se jich ničím dotkout.

Den narození 20. - nejvíce vnímaví, ale neméně odolní vůči stresu. Jsou hodně vzteklí a tak často ztrácí sebekontrolu. Chvilku mohou být mírní, ale pak je maličkost dokáže pořádně nasupit. Pokud to zvládnou, umí být milí a příjemní. Mají problémy s rozhodováním v citech. Důležitý je pro ně klid, harmonie a potřebují spolupracovat. Jsou nejistí a mají slabší paměť.

Den narození 29. - nejkomplikovanější číslo, schopnost vyvolávat nedorozumění. Špatně řeší problémy nebo je raději vůbec neřeší. Nevidí, že oni mají problém sami se sebou a tak by se měli nad sebou zamyslet. Rozčílí se a ani neví proč. Může se u nich vyskytovat mimosmyslové vnímání

Psychická čísla II.část

Součet 3 - den narození 3., 12., 21., 30.

- iniciativita, aktivita, sebevědomí, odvaha, logické myšlení. Navazují kontakty se všemi vrstvami obyvatelstva. Většinou dokáží své sliby splnit a zakončí vše započaté. Někdy mají přehnaný optimismus a jsou více ctižádostiví se sklonem k domýšlivosti. Občas se může projevit sklon k riskování. Mají stále něco na práci - pocit přepracovanosti.

 

Den narození 3. - schopnost nadšení může přecházet až na velkou upřímnost, která může škodit. Chybí jim diplomacie. V životě potřebují přátele a tak bývají často oblíbení. Mají sklony k výčitkám, kdy dokáží vystihnout u druhých nejcitlivější místo, aby mohli ranit - tendence k necitlivému chování.

Den narození 12. - znají větší míru ve všech činnostech. Mají větší smysl pro rodinu a potřebují v životě partnera. Jsou otevření k poznatkům a snaží se je shromažďovat.

Den narození 21. - snaha s každým vyjít, větší diplomacie. Mají větší cit a orientaci na jednání s druhými lidmi. Lepší komunikace a snaha řešit problémy.

Den narození 30. - obrovská síla a schopnost bystrého a rychlého myšlení dává sebejistotu a názorovou vyhraněnost. Málokdy se nechají přesvědčit o opaku. Mají dobrou a rychlou orientaci v každé situaci. Jsou upřímní, otevření a tak se to často může dotknou ostatních lidí. Nemají rádi průměrnost a vše řeší radikálními způsoby, protože jsou velice nároční. Potřebují neustále o něčem diskutovat. Při negaci mohou být až suroví - tyrani - nemají slitování a necítí svůj cit.

 

Součet 4 - den narození 4., 13., 22., 31.

- trpělivost, praktičnost, netečnost. Nesnaží se jít tolik dopředu. Mají horší rozlišovací schopnost a tak nepoznají, co je užitečné a co zbytečné. Někdy náladoví - umí být milí, ale vzápětí hrubí.

 

Den narození 4. - přistupují ke všemu promyšleně a metodicky. Rádi pomáhají řešit problémy druhých, ale sami často trpí nejistotou, kterou se snaží ukrývat. Mají málo fantazie a tak jsou spíše realisti.

Den narození 13. - schopní organizátoři, důležitá materiální jistota. Mají pocit vlastní nedostatečnosti, protože mají na sebe velké nároky a pak trpí za to, že nemohou svým slibům dostát. Umí být i nedůtkliví a urážliví až dokáží i ubližovat. V dětství často dominantní rodiče.

Den narození 22. - nejistota při rozhodování, kdy více znejistí, když jim někdo začne radit. Na jednu stranu potřebují partnera a vztah, protože se staví špatně na vlastní nohy - vnímají ho jako součást sebe sama. Promítají své představy na druhé. Neustále jsou nespokojení. Emoční reakce až agresivita - myslí si, že za všechno mohou ostatní.

Den narození 31. - velká originalita, ctižádost, schopnost pracovat. Přesně vědí, co chtějí od života. Dosáhnou vždy toho, co chtějí. Jsou velice pracovití a mají velké nároky na sebe i druhé. Někdy se tvrdě snaží a dělají tlak na ostatní, nemají rádi slabosti. Bývají to dost tvrdí rodiče.

 

Součet 5 - den narození 5., 14., 23.

- neklidná a nestálá povaha, impulsivita, pohyb, neklid, sklon riskovat, spekulace, sklony ke hraní, rychlé jednání, rychlý úsudek - většinou správný, podnikavost. Rádi se baví a mohou být i výstřední. Žijí většinou přítomností, protože pro ně nemají smysl dlouhodobé plány. Často dokáží pečovat o svůj vzhled.

 

Den narození 5. - otevřenost vůči pokroku a změnám, nesnáší omezení. Nedovolí, aby jim někdo organizoval život. Potřebují hodně prostoru a pokud jsou omezování bývají nedůtkliví a náladoví. Často neznají slovo "NAVŽDY".

Den narození 14. - obrovská nezávislost, organizační schopnosti, dobrodružná povaha, schopnost jít za svým cílem. Také potřebují k životu bezpečí a řád. Nezapomínají na křivdy a mohou být i vznětliví. Často se může objevit i sklon k diktátorství. Někdy i pocit nadřazenosti s touhou vládnout.

Den narození 23. - méně diplomacie, spíše vznětlivost a bojovnost, nervozita. Mají velkou potřebu prosadit svou fantazii. Velmi těžko se s nimi domlouvá. Nevědí kam patří a tak hůře hledají ukotvení. Někdy mohou být až necitelní, sobečtí. Je u nich častá citová nestálost - hledají stále nové vztahy.

Psychická čísla III.část

Součet 6 - den narození 6., 15., 24.

- jemnost, něžnost, láska, smyslnost, osobní kouzlo, dobrý vkus, vybrané chování a společenskost, dobré vztahy v rodině, důležitá láska i sex, roztěkanost, nestálost. Nemají rádi vulgárnosti a hrubosti.

 

Den narození 6. - harmonie ve vztazích. Neumí žít bez lásky, ale mají vyhraněný pohled o partnerovi (vědí přesně s kým chtějí žít). Mohou doplatit na jistou důvěřivost a naivitu. Mají menší sebevědomí. Je pro ně důležité rodinné zázemí, kde mohou čerpat energii. Velice záleží na tom jaké se jim dá ocenění doma. Někdy mohou brát na sebe vinu druhých, aby si udrželi vztah. Časté zklamání - nereálné očekávání.

Den narození 15. - touha po prosazení, citlivost a zranitelnost. Nejsou tak moc citově otevření - zachovávají si odstup. Mají sklon více riskovat. Větší průbojnost a sklon k dobrodružství.

Den narození 24. - praktický a harmonický přístup k životu, cit pro přírodu a zvířata, praktičnost. Menší schopnost zvládnutí stresu - mohou být pak přecitlivělí a nevyrovnaní nebo se to může vystupňovat k tomu, že nejsou schopni se rozhodnout. Někdy bezohledné jednání.

 

Součet 7 - den narození 7., 16., 25.

- náladovost, sklon k destruktivnímu jednání, nerozhodnost, neustálé narážení na překážky. Procházejí těžkými životními zkušenostmi (trvání zhruba do středního věku, ale pak už je to dobré). Mají velkou sílu, aby zvládli tyto problémy. Jsou nezávislí, spravedliví a často uzavření (potřebují být sami). Často něco neustále studují.

 

Den narození 7. - rychlé jednání a velká rozhodnost. Neradi se poučují a všechno si musí vyzkoušet na vlastní kůži. Často uskutečňují momentální nápady. Jednají přímočaře a tak může být jejich jednání občas až zraňující. Někdy mohou působit jako, že nestojí oběma nohama na zemi. Při negativních vlivech může převládat citlivost nad rozumem. Pokud jsou hluboce zklamání mohou se utápět v drogách, alkoholu nebo intrikářství.

Den narození 16. - pevné názory, sklon a potřeba velet doma i v práci, velká přímočarost - někdy až pohrdání konvencemi a pravidly. Snaží se a potřebují zachovat si harmonii a rovnováhu ve vztazích, což se může promítat i do oblasti, kde berou zodpovědnost za druhé.

Den narození 25. - potřeba partnerství v úzkém niterném vztahu. Stojí zde proti velká citovost a impulsivita a tak u nich může docházet k neklidu. Při takovém neklidu v tu chvíli musí hned udělat něco bez jakýchkoli souvislostí a sami většinou nevědí, proč to tak udělali. Nejsou schopni učinit zásadní rozhodnutí a tak mohou déle snášet i to co jim nevyhovuje. Je pro ně těžké postavit se čelem proti problémům. Přesto problém tuší, ale bojí se.

 

 

 

Součet 8 - den narození 8., 17., 26.

- vážnost, přemýšlivost, trpělivost, sklon k melancholii. Obtížně navazují kontakty s druhými lidmi (udržují si jakýsi odstup). Často nemají smysl pro běžný typ společnosti. Nezdary a krize jsou naprostou samozřejmostí a součástí života - berou to jako zákonitost. Při překážkách spíš pomáhají dojít k cíli. Důvěřivost, poctivost. Většinou nelžou.

 

Den narození 8. - velká logika v uvažování, často předpoklady pro podnikání, udržení rovnováhy ve všech oblastech a každodenních činností. Pokud není rovnováha zachována trpí tíhou zodpovědnosti. Může se objevit sobeckost, pletichaření nebo se snaží získávat výhody na úkor druhých lidí.

Den narození 17. - síla, neústupnost, potřeba vlastních zkušeností, nevyrovnaná energie - může vést ke skonu dramatického projevu a dramatickým výlevům. Mají větší soucit s druhými a potřebují se o ně starat. Potřebují stále ubezpečovat, že mají vynikající kvality - jinak vrtošiví a zlostní.

Den narození 26. - intuice, cit, láska. S lehkostí dokáží překonávat životní nesnáze. Mají velké organizační schopnosti a umí oddělit pracovní život od osobního života. Mohou se někdy přeceňovat a pak jim chybí síly. Někdy jakoby ztratili smysl pro realitu. Přílišná arogance, nadutost.

Psychická čísla IV.část

Součet 9 den narození 9., 18., 27.

- neklid, stálá potřeba pohybu a činnosti. Nesmějí se nudit. Potřebují v životě /jakoby/ s někým bojovat, ale nejasně a nepromyšleně. Snadno se nechají vyprovokovat k výbuchům. Jsou disciplinovaní, pracovití, lehce překonávají překážky a neradi někomu ubližují. Když se nudí jsou protivní a nešťastní.

 

Den narození 9. - uvážlivost, sklon k bádání, analytické schopnosti, dobří řečníci, schopnost povědět pravdu, starostlivost, chápavost, odpovědnost. Velice si cení přátelství, ale mají sklon k ustaranosti a stále přemýšlejí, což je může často zavádět do samoty. Celý život jsou přitahováni k lidem, které znají z minula (nějakým způsobem jim zasáhli do života). Trpí pocitem přepracovanosti, protože nikoho neomítnout. Někdy mohou být nedůtkliví i nesnesitelní. Berou někdy příliš všechno vážně.

Den narození 18. - silná osobnost, vážnost, zodpovědnost, často nadprůměrné schopnosti, kladen důraz na upřímnost a zásadovost, hledání moudra a pravdy. Od partnera očekávají naprostou věrnost. Možná jsou trochu žárliví a podezřívaví. Často trpí špatnou spavostí.

Den narození 27. - velká svědomitost, moudrost, vnímavost. Vědí čeho chtějí v životě dosáhnout. Mají velkou zodpovědnost za sebe a ostatní. Potřebují partnera a když ho nemají - necítí se dobře. Vše berou příliš vážně. Může být i sklon k sebeničení, alkoholu, drogám.

Význam písmen - písmeno "A"

Slíbila jsem, že napíšu něco o rozboru jména a příjmení, takže jako první se podívejte na tabulku z předešlého příspěvku a čísla si určitě opiště nebo vytiskněte, budou se ještě hodit.

Každé písmeno má v numerologii určitý význam a každé symbolizuje něco jiného. Napíšu Vám pro začátek význam jednotlivých písmen....taky zajímavý.

Písmeno A

Odpovídá číslu 1, stupnici C, v hebrejské abecedě písmenu alef. Jeho živelm je vzduch a ve zvěrokruhu se pojí se znamením Berana. Je to písmeno mužské a pozitivní, vyjadřuje duševní činnost a podnikavost. Je otevřené a má dobré vibrace.

Význam a symboly - Slunce, štěstí a zručnost, úspěšná akce, mnoho možností, bdělost, tvořivost, uvědomění si sebe sama, nové začátky, příznivé změny, elán, cestování, změny bydliště, něco, co začíná a ovlivní další život.

Jedinec pod vlivem písmena "A" by mohl být průkopník, extrovert, panovačný jedinec. V případě ženy znamená setkání s mužem.

Význam písmen - písmeno "B"

Písmeno B

Odpovídá číslu 2, ve stupnici tónu D, v hebrejské abecedě písmenu bejt, ve zvěrokruhu znamení Býka. Je to písmeno emotivní, pasivní, citové, ženské a negativní. Je introvertní a majetnické

Význam a symboly: plodnost, dvojakost, sentimentalita a zdrženlivost, znamená diskrétnost nebo tajnůstkářství, zjitřené emoce, skryté úmysly, jež mohou vyústit v netolerantnost, ale také potřebu bezpečí a stability, falalismus, spolky, pasivní vlivy, podřízenost, nesmělost. Dává a hledá lásku.

Znamená citové problémy, rozvod, pohnuté události.

Význam písmen - písmeno "C"

Písmeno C

Odpovídá číslu 3, ve stupnici tónu E, v hebrejské abecedě písmenu gimel, ve zvěrokruhu znamení Blíženců.

Je ženské i mužské zároveň, vyjadřuje intuici, duševní činnost, obojakost.

Význam a symboly: znamená činorodou myšlenku, pohyb, násobení, velitelské sklony, plodnost nových myšlenek, výdrž, pedagogické nadání, tvořivost, dar komunikace, radost, je dobrým znamením pro cesty, dopravní prostředky, dopisy, zprostředkovatele, prostředníky, štěstí, radost v citových i obchodních záležitostech, narození dítěte.

Význam písmen - písmeno "D"

Písmeno D

Odpovídá číslu 4, ve stupnici tónu F, v hebrejské abecedě písmenu dalet, ve zvěrokruhu znamení Raka.

Je to písmeno tělesné, emotivní a ženské.

Význam a symboly: vyjadřuje hmotnou podstatu a tělesnost, aktivitu, schopnost, praktičnost a pohyblivost, ovládání těla, energii, vůli, realizaci, cestování, poškozené zdraví, nedar, tvoří a uchovává.

Písmeno nevhodné pro začátek milostného vztahu nebo manželství.

Význam písmen - písmeno "E"

Písmeno E

Odpovídá číslu 5, ve stupnici tónu G, v hebrejské abecedě písmenu he, ve zvěrokruhu znamení Lva, je to písmeno tělesné, energické, panovačné, mužské, stálé a materialistické. Je spojeno s ohněm.

Význam a symboly: sestup posvátného do hmotného, zjevení nějakého poslání, mocné působení na okolí, pedagogické nadání, aktivní inteligenci, rovnováhu, jistotu dobrého zdraví, uzdravení, změnu způsobu života, odhalené tajemství, šťastná milostná dobrodružství bez dlouhého trvání, lásku spíše fyzickou než citovou, manželství, stěhování, cestu, zlepšení finanční situace.

Význam písmen - písmeno "F"

Písmeno F

Odpovídá číslu 6, ve stupnici tónu A, v hebrejské abecedě písmenu vav, ve zvěrokruhu znamení Panny.

Je to písmeno intuitivní obojaké a nejisité.

Význam a symboly: váhavost s rizikem omylů nebo roztěkanost, obavy, smysl pro krásu a umění, smyslnost, sklony k vědeckému bádání a technice, rozpačitost, odpovědnost, originální pojímání života, citové iluze, svatbu, rozvod, změny v rodině, milostný poměr, dvojí vábení, spojenectví, domácí převrat, duševní harmonie

Význam písmen - písmeno "G"

Písmeno G

Odpovídá číslu 7, ve stupnici tónu H, v hebrejské abecedě písmenu zajin, ve zvěrokruhu znamení Váhy.

Je to písmeno duševní, mužské, negativní.

Význam a symboly: harmonie a vítězství, vnímavost k vnějším silám, silné působení na ostatní, magnetismus, souznění s okolím, populatita, síla, osamocenost, rozjímání, chrání umělce, směřuje k uskutečnění ve všech oblastech, aktivuje rozhodnutí vstoupit v manželství, přináší zisk, velikost, způsobuje složité citové vztahy.

Význam písmen - písmeno "H"

Písmeno H

Odpovídá číslu 8, ve stupnici tónu C, v hebrejské abecedě písmenu he, ve zvěrokruhu znamení Štíra. Je to písmeno duševní.

Význam a symboly: vyrovnanost, jasnost a přesnost úsudku, strohost, nezávislost ducha, logika, nestrannost, metodičnost, přesnost, ctižádost, peníze, změna ve finančních poměrech, výhra nebo ztráta, možné setkání s justicí, rozsudek, soudní proces, rehabilitace, konec iluze v citové oblasti, rozvod, změna v osobní moci: její zvýšení nebo snížení, vzestup a pád v citovém životě

Význam písmen - písmeno "I"

Písmeno I

Odpovídá číslu 9, ve stupnici tónu D, v hebrejské abecedě písmenu tet, ve zvěrokruhu znamení Střelec.

Je to písmeno emotivní, citlivě reagující, štědré a hrdé, mužské, obojaké, proměnlivé.

Význam a symboly: spojení s ohněm, bohatstvím a hojností, znamená iniciaci, citovost, poznání, samotu, celibát, studium, hledání, opatrnost, citová pohnutí, nervy, zmatky, tradici, rezervovanost, přechod z extrému do extrému, vášeň, smutek, nevhodné zpoždění, překážky v cestě touhy, změny zdravotního stavu a citů, vyústění a konec, vyjevení dosud skrytých plánů, napomáhá sklonům k filozofii a léčitelství.

Význam písmen - písmeno "J"

Písmeno J

Odpovídá číslu 10, ve stupnici tónu E, v hebrejské abecedě písmenu jod, ve zvěrokruhu znamení Kozoroha.

Je to písmeno duševní aktivity, ženské, je znamením země.

Význam a symboly: zdokonalování, podnikavost a předvídavost, spontánnost, plodná energie, štěstí, prozíravost, zdravý úsudek, posílení citů, změna stylu života, změna citů díky šťastným okolnostem, úspěch, štěstí, nová odpovědnost, nedorozumění, narození dítěte, ukončení přátelských vztahů.

Význam písmen - písmeno "K"

Písmeno K

Odpovídá číslu 11, ve stupnici tónu F, ve zvěrokruhu znamení Vodnáře. Je to písmeno intuitivní, stálé, mužské, jeho živlem je vzduch.

Význam a symboly: akce, činnost, plození, sexualita, psychická energie a morální síla, schopnost vést jiné v jakékoliv materiální záležitosti, práce, dočasnost, netrpělivost, vnímavost, živost, neposednost, tvůrčí síla a dobývání, ochrana či varování před rozptylováním nebo rozhazováním, šarm umožňující mít dobrý vliv na jiné, poslání, uznávané nadání, duchovní zjevení, citové úspěchy

Význam písmen - písmeno "L"

Písmeno L

Odpovídá číslu 12,ve stupnici tónu G, ve zvěrokruhu znamení Ryb. Je to písmeno duševní aktivity, proměnlivé a intuitivní, ženské, odpovídá vodnímu živlu.

Význam a symboly: oběť, nedostatek rozhodnosti v citové oblasti, obojakost, nedokončení toho, co začneš, výčitky svědomí, vykupitelská oběť, dobrovolná práce pro druhé, neuskutečnitelné plány, iluze, osvícení, pomalost, oddanost, odříkání, zrada, síla setrvačnosti, cesta, úspěch, radost, krása, pozvednutí duchovní a intelektuální, je to dobré znamení pro trvalé vztahy.

Význam písmen - písmeno "M"

Písmeno M

Odpovídá číslu 13, ve stupnici tónu A. Je to písmeno tělesné, základní, denní a mužské.

Význam a symboly: transformace, naprostá změna plánu, jasnozřivost, osudovost, vůle, vzdálenost, odpoutání, necitelnost, nepohyblivost, zdravotní problémy, omezení, roztržka, bolestné vysvobození, romantická dobrodružství, krátkodobé lásky, vnitřní zmatek, stěhování a vynucené cesty.

Má špatný vliv na stav financí.

Význam písmen - písmeno "N"

Písmeno N

Odpovídá číslu 14, ve stupnici tónu H. Je to písmeno duševní, noční, neutrální a stálé.

Význam a symboly: vynalézavost, samotářství, vědeckost, smířlivost, proměnlivost, přizpůsobivost, zasvěcenost, stálost nálady, uklidňující vliv, silná sexualita, hledání změny, rychlé změny v pracovních i citových záležitostech.

Význam písmen - písmeno "O"

Písmeno O

Odpovídá číslu 15, v stupnici tónu C. Je to písmeno emotivní, denní, mužské a proměnlivé.

Význam a symboly: vášeň a laskavost, všechny vášně až po zaslepenost, od lásky ke skandálu, od buřičství k anarchii, sex, peníze, demagogie, egoismus, nerovnováha, nervózní nestálost, uskutečnění, chlípnost, machinace, pokušení, špatný vztah, korumpující peníze, chvilkové vítězství, svatba nebo rozvod

Význam písmen - písmeno "P"

Písmeno P

Odpovídá číslu 16, ve stupnici tónu D. Je to písmeno duševní aktivity, základní, noční a ženské.

Význam a symboly: zhroucení, dočasnost, domýšlivost, pýcha, tyranie, chtivost, velikášství, neukojené ambice, nemoc, sklony k despotismu, přepínání sil, nebezpečí, že jedinec půjde cestou vedoucí ke katastrofě, líté boje, osoba kterou je třeba nasměrovat na pozitivní dráhu, jinak jí hrozí nebezpečí, připravenost ke skutku, schopnost, velký úspěch po tvrdém boji, nehoda, porážka, slabost, vzpoura, potíže v citové oblasti, vztahy bez štěstí.

Význam písmen - písmeno "Q"

Písmeno Q

Odpovídá číslu 17, stupnici tónu E. Je to písmeno intuitivní, denní, neutrální a stálé.

Význam a symboly: naděje, regenerace, harmonie, jednání z osobního popudu, umělecká inspirace, duchovní a materiální pomoc, rovnováha, naděje dojít až do cíle, něha, nestálost, tvoření v řádu a ladu, přitažlivost, uplatnění ve všech oblastech, vyřešení všech potíží, setkání s láskou, dobré zdraví, finanční úspěch, umělecký úspěch, autorita, příhodné cestování.

Význam písmen - písmeno " R"

Písmeno R

Odpovídá číslu 18, ve stupnici tónu F. Je to písmeno emotivní, noční, neutrální a proměnlivé.

Význam a symboly: iluze, přelud, omyl, představivost, utopie, nedostatek, logika, rozmary, důvěřivost, falešný pocit jistoty, pochopení, citové pohnutí, neposednost, odhalené tajemství, pomluvy, skandál, bolest, nemoc, nehoda /hlavně při cestách/, zpoždění, citová prohra či ztráta, nepřeje manželství

Význam písmen - písmeno "S"

Písmeno S

Odpovídá číslu 19, ve stupnici tónu G. Je to písmeno duševní aktivity, základní a denní, mužské a citové.

Význam a symboly: to, co zvučí a vibruje, vítězství a silný vliv, svědomí a velkorysost, aktivní nadřazenost, tvořivost, umělecké vlohy a vkus, bratrství, štěstí, vznešenost, laskavost, pocty, sláva, potřeba uznání, bolestný idealismus, silný vliv a velký dosah, láska k bližnímu, ovládání všeho, moudrost psaného slova, síla citů, štěstí, citová harmonie, hmotný úspěch, dobré zdraví, nervy, mnoho citových poruch, ale nakonec se všechno urovná, nové nápady v oblasti duševní aktivity, zlepšení bytových podmínek, vítězství v jakékoliv oblasti.

Význam písmen - písmeno "T"

Písmeno T

Odpovídá číslu 20, ve stupnici tónu A. Je to písmeno emotivní a noční, ženské a stálé.

Význam a symboly: závan inspirace, inteligence, zjevení, síla vést jiné, poslání, mise, prozíravost, stabilita, zdraví, rovnováha, touha po povznesení, citovost, duchovnost, napětí, touha po poznání, náhlé odhalení, někoho, kdo je připraven se obětovat, znovuzrození v citové oblasti, velké zpoždění, zklamání, uzdravování, věhlas, publicita, cesty, stěhování, nové činnosti, originální a odhodlaný čin, odměny, dobrodružství, cestování, svatba.

Význam písmen - písmeno "U"

Písmeno U

Odpovídá číslu 21, ve stupnici tónu H. Je to písmeno intuitivní a denní, mužské a proměnlivé.

Význam a symboly: dokončení, lesk, světlo, perfekcionismus, vynalézavost, ochrana, silný vliv, prostředí vhodné ke konkrétním výsledkům, vzpurný člověk, pomalost, konzervativnost, úspěch, společenský ohlas, chvilkové vítězství, uspokojená touha, přicházející cit, dobré zdraví, šance, překážky, úplné zhroucení, citové a hmotné ztráty, období frustrací.

Význam písmen - písmeno "V"

Písmeno V

Odpovídá číslu 22, ve stupnici tónu C. Je to písmeno intuitivní, noční, ženské a neměnné.

Význam a symboly: nestálost, sobecká a chladná úvaha, nespolehlivý duch, city, jež nemají trvání, pasivita, vznětlivost, neschopnost řídit, nejistota v závazcích, zjevení, pozitivní či negativní mysticismus, odchod, cesta, emigrace, dobrovolné opuštění, nedostatek loajality, nevěra, bankrot, zhroucení, dobré zdraví, stabilita ve vztazích, šťastné lásky, úspěch

Význam písmen - písmeno "W"

Písmeno W

Odpovídá číslu 23, ve stupnici tónu D. Je to písmeno tělesné a denní, mužské a stálé.

Význam a symboly: vůle, přesnost, morální zásady, jistota, podněty, logika, inteligence, výbuch, síla, duchovní podpora, postup, prestiž, podnikavý duch, převratná změna ve všech oblastech, dobré zdraví, cestování, úspěchy a nezdary ve finančních otázkách i v lásce, změna politické strany nebo náboženství

Význam písmen - písmeno "X"

Písmeno X

Odpovídá číslu 24, ve stupnici tónu E. Je to písmeno emotivní, citové a noční, ženské a proměnlivé.

Význam a symboly: protiklad, pochybnost, váhání, dvojí možnost nebo dvojí neúspěch, vášeň, nevěra, roztěkanost, citové zhroucení, pláč, těžká volba, vztahy, odpovědnost, přizpůsobivost partnerovi, ¨snížená fyzická odolnost, zdravotní potíže, nervové napětí, dobré postavení, autorita

Nedoporučuje se oddávat se magii.

Význam písmen - písmeno "Y"

Písmeno Y

Odpovídá číslu 25, ve stupnici tónu F. Je to písmeno intuitivní, základní, denní a mužské.

Význam a symboly: pokrok, ochrana, vývoj, směr, takt, talent, zasloužený úspěch, velká aktivita, rychlost činu, síla, dobré zdraví, tajemství, dobývání moci, vítězné pokračování ve zvolené cestě, nenadálá zpráva, mnoho rozhodnutí, jež je třeba učinit a která změní život, uskutečnění všeho, neuvážené citové vztahy, drogová závislost, křižovatky.

Význam písmen - písmeno "Z"

Písmeno Z

Odpovídá číslu 26, ve stupnici tónu G. Je to písmeno emotivní, energické a noční, ženské a stálé.

Význam a symboly: zkušenost, příležitosti, eventuality, nádhera, řád a harmonie, smysl pro spravedlnost, schopnost uskutečňovat, smysl pro materiální svět, logiku, rychlé chápání, hmotný úspěch, hromadění moci, znovunalezená rovnováha, vliv, dobývání, sklon k sobectví, potíže v citové oblasti, možnost rozvodu, citový rozchod.

Čísla mentální, fyzická, emocionální a intuitivní

Každé písmeno by se dalo zařadit do určité kategorie. A tak se o to pokusíme.

První kategorie je mentální /rozumová/ - tato písmena dávají vlastníkovi schopnost chápat, analyzovat, vynalézat, produkovat nápady, tvořit.

Druhá kategorie je fyzická - tahle písmenka dávají vlastníkovi schopnost konat, uskutečňovat reálně nápady vlastní i druhých lidí, konkretizovat plány, dovádět ke zdaru zvolené či zadané cíle.

Třetí kategorie je emocionální - dává vlastníkovi schopnost vyjadřovat city a citová hnutí. Dar ovládat emoce, dar citlivosti a citovosti, estetickou a uměleckou tvořivost.

Čtvrtá kategorie je intuitivní - dává vlastníkovi schopnost velice jemně vnímat, vidět nebo vytušit věci na první pohled nezachytitelné, schopnost rozlišovat city i rozumem.

Teď zkuste na papír napsat celé Vaše jméno a příjmení. Přiřaďte k jednotlivých písmenům jednu ze čtyř kategorií. Pak se podívejte kolikrát se tam jaká kategorie objevovala a sledujte, která to byla nejčastěji a která se tam vyskytovala nejméně. Podle toho můžete zjistit, která ze čtyř variací je u vás nejvyvinutější a která nikoliv.

Tady jsou vypsaná přiřazení:

mentální /rozumová/ - A, G, H, L, P

fyzická - D, E, M, N, W

emocionální - B, I, J, R, S, T, X, Z

intuitivní - C, F, K, O, Q, U, V, Y

Jak vypočítat výrazové číslo?

Výrazové číslo /někdy také jmenné číslo, vibrační číslo - si vyberte/

Toto číslo se vypočítá, tak, že podle tabulky přiřadíme jednotlivá písmena k číselným hodnotám. Budeme pracovat se jménem a příjmením. Všechny hodnoty sečtěte a redukujte /čísla 11 a 22 jsou mistrovská, dál se neredukují/.

Výrazové číslo popisuje osobu všeobecně, její charakter, slabiny i silné stránky. Ukazuje jak se onen člověk jeví ostatním.

Uvedu na příkladu mého jména a příjmení:

NINA            BOROVIČKOVÁ

5+9+5+1   2+6+9+6+4+9+3+2+6+4+1

Jméno = 20 = 2+0 = 2

Příjmení = 52 = 5+2 = 7

Výrazové číslo bude = 2 + 7 = 9

Význam výrazového čísla - číslo 1

Vyšlo Vám výrazové číslo 1? Pokud ano, tak se mrkněte na jeho význam.

Tento člověk je ctižádostivý, odhodlaný a tvořivý. Snaží se o seberealizaci.Raději útočí než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a aurotitativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převztí velení i v lásce, druhý se musí podřídit. Je upřímný a nadšený, city dává najevo jen zřídka.

Obtížně snáší nadvládu nebo omezení, neboť rád řídí a tvoří spíš než vykonává. Může mít sklon k sobectví, ovládání druhých a k svéhlavosti. Je třeba zvládat vlastní Já.

Význam výrazového čísla - číslo 2

Vyšlo Vám výrazové číslo 2? Pokud ano, tak se podívejte na jeho význam.

Tento člověk je citlivý, emotivní, sentimentální, vyrovnaný, rozvážný, diplomatický a přívětivý. Má klidný temperament, je mírný a trpělivý, touží po souladu. Touží po spolupráci s ostatními. Má schopnost naslouchat druhým lidem a být spolehlivým pomocníkem. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ho tolik nepřitahuje, vyhrávat bitvy mu nepříjde tak užitečné. Je stvořený pro život ve dvou, realizuje se v různých sdruženích a spolcích. Je skvělým spolupracovníkem a obratný, potřebuje být stále obklopen buď pracovním kolektivem nebo klienty. V práci i v lásce je závislý na vyrovnaném a harmonickém ovzduší.

Když je osamocen, má velké potíže převzít za sebe odpovědnost. Nedaří se mu uplatnit své kvality v napjatém a nervózním prostředí. Sklon k pasivitě a uzavřenosti. Někdy se možná až příliš nechává ovlivňovat druhými nebo může být příliš závislý.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář