Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chiromantie 3

23. 3. 2007

Životní události na čáře života a osudu

Životní události nalezneme na čáře života v jejím průběhu od vrcholu směrem dolů. Můžeme je také předvídat z čáry osudu v opačném směru, tj. zdola nahoru. Podívejte se na období dětství a časné puberty od vrcholu čáry života směrem dolů. Pokud je čára výrazná a nenarušená, je začátek života šťastný, a pokud narušená je, je život složitý. Ztráta blízké osoby, na které dítěti záleží, je ukázána malou čárkou, která v daném místě odstupuje směrem dolů z čáry života. Události v dalším průběhu života ukazují další části čáry života a čáry osudu. Podívejte se na linie, které vybíhají z Venušina hrbolku a kříží čáru osudu, protože ty ukazují období stresu a zvýšené činnosti. Čára osudu a její okolí je vůbec nejdůležitějším zdrojem informací pro čtení z ruky.

linie životalinie osudu

Hlavní linie - čára života

Čára života vypovídá všeobecně o rázu života, zdraví /zejména v dané době/ a o důležitých životních událostech. Má mnoho společného s tím, kde člověk žije a jaké oběti přináší jiným a naopak. Měla by vypadat zdravě a být o něco tmavší než zbytek dlaně. Čára života začíná na hrbolku Jupitera nebo poblíž něho.

linie života

Pokud se stáčí okolo Venuše, bude domov a rodinný život důležitý a úspěšný.

Pokud však čára plyne přes dlaň, bude pro danou osobu přitažlivější kariéra, cestování a dobrodružství než domov a rodinný život.

Pokud se čára rozdvojí, bude člověk chtít, a také nejspíše i mít, obojí - jak život rodinný, tak i zajímavý život mimo rodinu.

Pokud čára zeširoka obtáčí Venušin hrbolek, má člověk úžasnou chuť do života a je plný fyzické síly a vitality. Miluje domov, je společenský, optimistický a dobrodruh. Pokud je čára přímější, člověk je mnohem studenější, odtažitější a daleko intelektuálnější povahy. Oba typy lidí mohou i nemusí být sexy, ale přistupují k tomu každý jinak.

Lidé s mohutnějším Venušiným hrbolkem jsou chtivější a lidé s hrbolkem jemným jsou v posteli spíše vynalézavější a chytřejší.

Hlavní linie - začátek čáry života

Ostrůvky, roztřepení a všeobecná neupravenost začátku čáry života znamenají jeho obtížný začátek. Roztřepení úplného začátku čáry může označovat záhadu spojenou s původem člověka.

Mezera mezi liniemi života a hlavy, která není překlenuta žádnými jinými čarami, označuje nezávislý život bez odpočinku a nerozumnou povahu. Témuž nasvědčuje také dlouhý Jupiterův a krátký Saturnův prst. Pokud je Jupiter kratší a Saturn delší, bude člověk opatrnější a domáčtější, ale bude si dělat věci po svém a nebude se příliš zabývat tím, zda to vyhovuje ostatním. Nespojené čáry života a hlavy vidíme rovněž u lidí, kteří zůstanou dlouho svobodní, naopak lidé, kteří založí rodinu brzy, mají obě čáry úzce spjaty.

Čára života, která těsně přiléhá k čáře hlavy, označuje člověka, kterému trvá dlouho, než opustí domov nebo se odpoutá od rodiny. To je velmi často pravda, ale také existuje mnoho lidí, pro které to neplatí. Tak například: přestože jedinec opustí poměrně brzy domov a sám se usadí jinde, zůstává nablízku svým rodičům a rodinnému zázemí. Také přistupuje k životu velmi opatrně a s rozvahou a příliš neriskuje.

Pokud jsou linie oddělené, ale spojené jinými příčnými čarami, jsou zřejmé obtíže v dětství. Silná jednoduchá čára napovídá, že člověk mohl být vychováván částečně nebo zcela někým jiným než vlastními rodiči.

Ostrůvky v místě, kde se čáry života a hlavy oddělují, mohou znamenat onemocnění v dětství  nebo citové trauma.

Pokud zde odstupuje od čáry života jiná čára dolů, dítě projde nějakou ztrátou či obdobím dezorientace.

Hlavní linie - střední část čáry života

Jakékoliv narušení čáry života v tomto úseku svědčí o nějaké události. Situaci v rodině znározňují čáry vyzařující z Venuše přes linii života. Zdraví a citové ladění může být ukázáno ostrůvkem, malou mezírkou /s překrývajícím navázáním nebo bez něho/, mřížkou nebo nějakou jinou překážkou. Malé problémy v rodině můžeme vidět jako malá narušení čáry, zatímco velké změny v životním stylu vidíme jako narušení větší. Dlouhý ostrůvek ukazuje, že se člověk bude uskromňovat nebo přinášet po určitou dobu oběti. Může se zapsat do nějakého kurzu jako dospělý student, žít s velmi málo penězi či snad podporovat partnera. Častým obrazem dnes je, že čára zde předčasně končí a je vystřídána silnou linií osudu. Mnohdy vidíme čáru života rozlomenou či rozdvojenou a sekundární čáry se objeví po stranách tam, kde by měla být čára původní. Taková narušení jsou způsobena závažnými změnami a posuny v životě, které často znamenají převrat v rodinné situaci a změnu bydliště. Rozvod a nový sňatek jsou klasickými příčinami těchto změn osudu.

Jamky nebo tečky na čáře života svědčí o problémech s páteří. Jakákoli čára vycházející z linie života ukazuje, že si člověk zlepšil životní podmínky nebo vyvine úsilí v blízké budoucnosti, aby se tak stalo. U některých lidí můžete nalézt ostrůvek s takovouto vyzařující čarou. Svědčí to o období "sklizně ovoce" po vynaloženém úsilí.

Hlavní linie - konec čáry života

Tenký, slaboučký a roztřepený konec čáry života svědčí o dlouhém období nemoci či pracovní neschopnosti v pozdějším životě. Nicméně čáry se mohou měnit a také se mění, a tak k tomuto katastrofickému scénáři nemusí vůbec dojít. Pokud se čára života ke svému konci láme, ale je podepřena jinou, silnější čarou na Venuši, může člověk na chvíli ztratit domov či rodinu, ale jen proto, aby se znovu šťastně usadil později.

Pokud nalezneme rozdvojenou čáru, jejíž obě části běží více či méně rovnoběžně, bude mít člověk velké starosti s udržením domova a rodiny a nikdo mu s tím nepomůže. Zajímavá práce nebo dlouhé cestování je ukázáno čárou života, která se odklání od Venuše a volně běží přes dlaň. Je velmi pravděpodobné, že člověk s takovou čarou bude žít nakonec za mořem a zcela jistě nezůstane tam, kde vyrostl.

Hlavní linie - čára hlavy

Tato čára informuje o tom, jak člověk myslí, o jeho přístupu k práci a jakou práci bude nejspíše dělat. Narušení čáry vypovídají o stavu duševního i fyzického zdraví, zvláště v oblasti hlavy. Jevy na čáře rovněž odhalují, jak si člověk stojí v zaměstnání.

linie hlavy

Hlavní linie - začátek čáry hlavy

Těžkosti na počátku života jsou znázorněny ostrůvky, zářezy, rozvětveními a křížícími se čarami na začátku linie hlavy. Extrémně nesmělá osoba bude mít čáru hlavy velmi upravenou a budící dojem, že se vůbec nechce oddělit od čáry života. Další možností, jakou může být toto vyjádřeno, je čarou začínající spolu s čárou života. Společenský člověk má čáru, která se rychle od čáry života odděluje anebo s ní není spojená vůbec.

Křížící se čárky na začátku čáry hlavy mohou znamenat neutěšenou rodinnou situaci v dětství, zvláště pokud je narušena výuka ve škole. Pokud dítě nenávidělo školu, ukázalo by se to jako narušení čáry v tomto úseku. Období vojenské služby je vyznačeno jako diamant, který spojuje obě čáry v daném místě. Pokud není diamant narušen, muži se pravděpodobně v armádě líbilo.

Hlavní linie - střední část čáry hlavy

Zoubkované trojúhelníkovité formace visící z čáry hlavy, ať už v jejím začátku či v dalším průběhu, svědčí o období omezování a nudy. Často tyto znaky jsou vídány u lidí, kteří strávili čas ve vězení. Oválné obrazce a ostrůvky o nespokojenosti či nudě v zaměstnání.

Jakékoli rozvětvení směrem vzhůru svědčí o období zlepšení ve smyslu nového zaměstnání, úspěšného podnikání, složených zkoušek či nějakého jiného úspěchu. Rozvětvení směrem dolů neznamenají ztráty, ale spíše opuštěné či z nějakého důvodu neuskutečněné plány.

Série nahromaděných ostrůvků pod čarou hlavy znamenají bolesti hlavy a často migrény. Samostatný ostrůvek, mezera, mřížka či nějaké jiné narušení, svědčí o problému v souvislosti s hlavou. Pokud se objeví pod prstem Saturna či Apollona, mohou znamenat problém s očima či ušima. Jasná a silná čára hovoří o dobrých duševních schopnostech v průběhu života. Vlnitá čára znamená duševní či citové problémy, které člověku znemožňují myslet jasně. Jasně vytyčená cesta k pracovnímu úspěchu je rovněž vyznačena holou čárou hlavy, zatímco u člověka, který často mění směr a prochází mnohými změnami, bude čára vlnitá a narušená rozvětveními směrem nahoru i dolů.

Hlavní linie - konec čáry hlavy

Dlouhá čára hlavy patří tomu, kdo má bystrou hlavu a v životě ji používá. Takový člověk má vždy zájem se něco nového naučit a sleduje, co se děje okolo něj, a nejspíše bude také protřelý. Bude celý život pracovat, protože je rád členem týmu, má rád společnost kolegů a pocit, že je užitečný.

Krátká čára hlavy může patřit někomu, kdo brzy vypne a vzdá se, ale také specialistovi, který ví velmi mnoho o jedné specifické věci. Takový člověk může být buď extrémně úspěšný, nebo nemít vůbec žádný zájem o práci. V prvním případě bude spíše nadřízeným než členem týmu.

Přímá čára by měla svědčit o nadání pro matematiku, zatímco naupravená patří spíše umělecky založenému člověku či spisovateli. Neplatí to zcela, ale objevili jsme, že lidé, kteří pracují celý život v prostředí byznysu, např. v obchodě či v kanceláři, mají čáry rovnější. Člověk se zakřivenou čárou může také žít obyčejným životem, ale bude mít sny, koníčky a tvořivé záliby. Lidé se zakřivenou čarou budou pracovat spíše s lidmi, zatímco lidé s čarou přímou pracují raději s figurami a praktickými věcmi.

Přímá čára, která se náhle sklání dolů, patří člověku, který v sobě hromadí temperament a potom vybuchne. Pokud je oblast horního Marsu a polštářek palce silný, vybuchnutí bude nejspíše spojeno s násilím.

Mírný sklon patří vyrovnané osobnosti s bystrou myslí a dobrou představivostí, zatímco sklon větší může označovat osobu, jejíž představivost může převážit zdravým rozumem. Větší sklon, který končí na Měsíci, znamená, že osoba má aktivní představivost, kterou může používat v zaměstnání. Takový člověk je tvořivý, pravděpodobně umělecky založený, hudebně či básnicky nadaný.

Hlavní linie - větvení čáry hlavy

Vzestupná větvení jsou vždy optimistickým znamením, protože označují časy zlepšení vlastních vyhlídek a úspěchů. Dlouhá větev označuje velmi úspěšnou změnu směru.

Pokud větvení směřuje k Apollonu, může člověk očekávat úspěch společenský, rodinný nebo v oblasti tvořivosti.

Pokud větvení směřuje k Merkuru, může očekávat úspěch v oblasti obchodu a komunikační.

Hlavní linie - čára hlavy - dvojité čáry, rozdvojení a rozdělení

Dvojitá linie hlavy se dvěma jasně oddělenými čarami je raritou. Takoví lidé se nedokáží dostatečně koncentrovat na nic, aby se v životě dostali o něco dál, a mohou tak skončit duševně nemocní. Hluboká rozdělení mohou znamenat neschopnost uspořádat si život, nebo také označovat někoho, kdo má velmi rozporuplný život - například byznysmana, který se ve svém volném čase vášnivě zabývá křížením psů nebo baletem.

Podívejte se na jakékoli rozvětvení a posuďte, kam směřuje. Například větvení směrem k Měsíci znamená obdaření praktického člověka tvořivým talentem a představivostí a také sklon k práci s lidmi. Větvení směrem k Marsu či Merkuru znamená odvahu a nadání pro byznys. K Apollonu potom rodinný, společenský a umělecký úspěch.

Rozdvojení a dělení čar všeobecně znamená všestrannou osobu s mnoha zájmy, přáteli a spoustou událostí v životě, která je velmi zaměstnaná a více než pravděpodobně alespoň v jednom ze zaměstnání na volné noze. Lehce se znudí a potřebuje v životě velkou pestrost. Může být neupřímná a nestálá ve vztazích, pravděpodobně proto, že potřebuje pokušení a duševní stimulaci od mnoha různých lidí.

Řetězená čára hlavy znamená slaboduchost. Čáry, které se na konci třepí, svědčí o selhání mysli. Může to znamenat narůstající duševní nedostatečnost, Alzheimerovu chorobu či něco jiného spojeného s hlavou, jako například slepotu či hluchotu.

Hlavní linie - čára srdce

Běží přes dlaň pod prsty a koresponduje s emocemi a láskou. Některé zdravotní problémy týkající se hrudníku se zde také odrážejí. Existují neshody mezi odborníky na čtení z ruky o tom, který konec čáry srdce je vlastně koncem a začátkem. V této knize ze které je čerpáno je uváděna metoda, kdy je začátek považován u části pod hrbolkem Merkura na hraně ruky.

linie srdce

Hlavní linie - čára srdce - druhy čar srdce

Dlouhá čára srdce může končit na hrbolku Jupitera pod Jupiterovým prstem. Krátká pod Saturnem. Dlouhá čára znamená schopnost a přijímat lásku. Krátká blokádu v milostném a sexuálním životě. Pokud je čára nepoškozená, je i romantický život přímý. Mezery a zlomy v čáře znamenají rozchody a pravděpodobně zlomené srdce. Mělké čáry srdce, které jsou blíže prstů, mají většinou více těchto zlomů a narušení než ta hlubší.

Ostrůvek na této čáře může znamenat zdravotní problém, zvláště pokud je přímo pod hrbolkem Merkura. Nacházíli se někde jinde, znamená nejspíše období zmatku a ztrát. Pokud je ostrůvek velký a izolovaný, bude člověk vystaven nějakému šoku, snad nečekanému odchodu partnera či jeho úmrtí.

Zdvojená čára srdce znamená velkou loajalitu a senzitivitu. Linie, které jsou jen částečně utvořeny nebo se vytrácejí směrem dolů k čáře hlavy, znamenají neobvyklý přístup k lásce. Také mohou znamenat problémy v milostém životě.

Hlavní linie - čára srdce a zdraví

Šupinkovité místo na začátku čáry srdce pod prstem Merkurovým může být varováním před nastupujícími problémy se srdcem. Musíte zkontrolovat nehty, zd jsou namodralé či nafialovělé, abyste to mohli potvrdit.

Pokud se čára srdce sklání při tlaku na prsty směrem dozadu, může to být znamením, že plíce a srdce nepracují správně. Ještě jednou zkontrolujte nehty - měly by mít zdravou růžovou barvu, nikoli namodralou. Nehty by měly být správně přichyceny ke konečkům prstů a neměly by odstávat.

Jakékoli narušení čáry srdce v jejím průběhu, kdy se čára stáčí vzhůru k prstům, může znamenat problémy s prsy.

Linie osudu

linie osudu

Pokud byste se měli naučit jen jedinou věc ze čtení z ruky, snažte se pochopit význam čáry osudu a Apollona, protože tyto dvě nám opravdu sdělí, co se děje v životě člověka lépe než cokoli jiného na ruce. Čára osudu běží po dlani vzhůru od dolního okraje ruky k jejímu vrcholu.

Linie osudu - druhy čar osudu

Někdy naleznete ruku, která žádnou čáru osudu nemá. V takovém případě se podívejte na obě ruce, zda nenaleznete alespoň nějaké. Jakýkoli zbytek čáry Vám dá nějakou informaci pro pokračování.

Čára může být čistá a jasná, jdoucí přímo vzhůru od dolního okraje ruky až po její vrchol, nebo může začínat až v polovině ruky či v blízkosti vrcholu dlaně. Může se skládat z jednotlivých, úplně samostatných fragmentů, nebo mohou fragmenty směřovat do linie života či některé jiné čáry. Může být vertikální, diagonální nebo složená z kousků. Pokud je čára života velmi narušená nebo rozlámaná, linie osudu se velmi často zdvojuje a tvoří součást čáry života.

Dlouhá a přímá čára osudu je poměrně neobvyklá. Takovou můžeme nalézt na rukou svědomitých lidí, kteří směřují k předem danému osudu, a stále plní, co se od nich očekává. Pokud se čára začne ke svému konci při vrcholu ruky rozdělovat, může se člověk cítit unaven svou přízemní existencí a začne se dotazovat, co má vlastně ze života. Pokud se čára začne stáčet směrem k Jupiteru a končí na vrcholu ruky, člověk využije ve svůj prospěch cokoli, co mu zkříží cestu. Zdá se, že zalomená čára osudu svědčí o člověku, který je připraven si svůj život řídit sám. Čáry osudu se často na obou rukou velmi liší. Na levé ruce nám řekne, co si člověk od života přeje, zatímco na ruce pravé nám sdělí, jak se realita liší od jeho tužeb.

Linie osudu - na začátku čáry

Za předpokladu, že čára osudu začíná u spodního okraje ruky, může být její počáteční bod kdekoliv uvnitř od čáry života až po hrbolek Měsíce. Vzájemná blízkost čar či naopak jejich vzdálení ukazuje, jak je člověk vzdálen své rodině. Pokud čára začíná v linii života, bude mít rodina silný vliv na počátku života jedince. Toto ovlivnění může být velmi užitečné, může dát člověku šťastné dětství, dobré vzdělání a pomoci mu vybudovat si zdravé sebevědomí. Jedinec může začít pracovat v rodinném podniku a osamostatnit se ve chvíli, kdy čára osudu opouští čáru života. Druhou stranou mince však je, že dětství může být plné omezování, které je výsledkem tlaku rodiny, jež se snaží přivést dítě k náboženství či určitému sociálnímu standartu. Taková rodina nemusí jevit zájem o skutečné potřeby dítěte, vidí jen to, jak by podle jejich názoru mělo žít.

Materiální otázky, jako jsou peníze, byznys a majetek, mohou dominovat v raném myšlení takového člověka, snad jako výsledek výchovy a mohou ovlivňovat jeho chování v průběhu života. V důsledku toho může takový jedinec zůstat velmi materiálně založen, ale také může v pozdějším životě objevit jiné hodnoty a zatratit své původní smýšlení.

Pokud čára začíná na Měsíci, mohou to být lidé na okraji společnosti, kteří pomohou člověku najít cestu životem. Není to však nutné, protože také sebemotivace může pomoci. Další možností je, že člověk dokáže využít své imaginativní a tvořivé schopnosti ku svému prospěchu, anebo to může být cestování a cizinci, kteří sehrají roli v osudu takového člověka.

Jestliže čára začíná kdekoli jinde ve spodní části ruky, je člověk nezávislý a sebemotivovaný. Další události, které zahýbají životem, budou znázorněny jako čáry, které se spojují nebo oddělují od čáry osudu, nebo se s ní v daném místě kříží. Obtížný start do života bude nejspíše znázorněn čarou osudu začínající na Neptunu, velmi nepravidelnou, s ostrůvky nebo rozrušenou na svém začátku.

Linie osudu - začátky života

Vezměte si pravítko nebo tužku a položte je vodorovně napříč dlaní v úrovni kloubu, který připojuje palec k dlani. Vše, co se nachází pod tužkou, vypovídá o životě do začátku třetí dekády nebo nejvýše o období okolo 25let. Je zřejmé, že pokud se zde nenachází žádná čára osudu, nemám epříliš možností k výkladu. V takových případech je stejně dobré podívat se na začátky linií života a hlavy, protože ty mohou obsahovat potřebnou informaci.

Čáry, které vybíhají do začátku linie osudu, mohou znamenat, že člověk byl dostatečně fyzicky i duševně vyspělý pro trvalý vztah již v mladém věku a že se pravděpodobně oženil nebo s někým žil již v mládí. Jestli to byl celoživotní vztah nebo jen experiment, který neobstál v testu, ukáže čára osudu ve svém dalším průběhu. Pokud čáry vstoupily ze strany Venuše, jedinec se usadí s někým z blízkého okolí, koho již může rodina znát dříve. Pokud čára vstupuje od Měsíce, partnerem bude někdo neznámý. Pokud se však člověk oženil brzy a žádné jiné čáry do linie života nevstupují, pak je sňatek učiněn z rozumu a nezbývá než doufat, že láska přijde později.

Ostrůvky, mřížky, mezírky a další čáry běžící přes tuto oblast linie osudu svědčí o těžkostech na počátku života. Ostrůvek znamená období zmatku, ztrát a neštěstí, zatímco mřížka představuje překážky pro další osobní pokrok. Zalomení a mezery jsou v této oblasti velmi časté a znamenají pozastavení, ale také období, kdy se člověk rozhoduje, zda změní směr. Pokud se čáry u zlomů částečně překrývají, znamená to, že člověk nebude mít potíže s následky svých rozhodnutí. Pravděpodobně půjde o nový start ještě v době, kdy staré věci nebudou uzavřeny.

Když čára osudu jakoby poskočí směrem k palci, jedinec uskuteční kroky ke zlepšení svých pozic /zvláště pokud se jedná o větší ruku/. Pokud poskočí směrem k Měsíci, bude se více zajímat o rodinný život, koníčky a další osobní věci /to určitě zkontrolujte na obou rukou/.

Ušlechtilá, zatoulaná čára běžící přes linii osudu, zvláště pokud má ostrůvek nebo je nějak jinak narušena, svědčí o rodinných problémech v dětství nebo pubertě. Zkontrolujte počátek čáry života, abyste si tuto informaci potvrdili.

Linie osudu - střední zóna

Čára osudu začínající uprostřed ruky na rovině Marsu ukazuje, že člověk nenajde cestu života až do období okolo 25roku života. Jako u ostatních hlavních čar i zde platí stejná pravidla. Tak například čára, která se připojuje k linii osudu v této oblasti, může znamenat romantický vztah, nebo jednoduše osobu, která bude mít na člověka vliv a vstupuje do jeho života právě v tomto období. Pokud se čára připojuje v místě, kde se linie osudu dělí, bude nutno učinit nějaká rozhodnutí. Pokud je rozdělená samotná připojující se čára, potom bude člověk muset na svých záležitostech pracovat.

Ostrůvky znamenají nedostek financí a mezírky, mřížky nebo jiná narušení čar období těžkostí. Pokud čára poskočí směrem k palcové části ruky, člověk nalezne cíl, ke kterému bude směřovat, a dosáhne nějakého světového úspěchu. Uskočení čáry k úderové straně ruky svědčí o člověku, který se v dané době více zajímá o rodinu a osobní věci. Pokud se k linii osudu ve kterékoli části připojí čára, která s ní běžela poblíž paralelně, může nastat období, kdy bude člověk na volné noze. Na ruce ženy to může také znamenat příchod dětí a postup v kariéře zároveň. Tím se v obou případech stává život velmi pestrým a naplněným.

Připojující se nebo ovlivňující čáry zde mohou znamenat narození dítěte nebo založení rodiny. Čára, která opustí linii osudu a běží směrem k čáře života, znamená, že člověk se z nějakého důvodu vrací ke své rodině nebo ke svým kořenům. Takovým scénářem by například bylo, kdyby se člověk rozvedl a na nějaký čas se nastěhoval zpět k rodičům.

Pokud v této oblasti končí čára osudu rozdvojením a poté znovu začíná o kousek výše, člověk náhle změní své postavení a vydá se jinou cestou - například odejde ze zaměstnání nebo změní povolání.

Linie osudu - určení času

Lidé, kteří čtou z ruky se často neshodnou v udávání doby ve které události nastanou. Zkušeností je, že v tom ani přesní být nemůžeme. Tak například si mnozí myslí, že čára osudu kříží linii hlavy ve věku 35 let, ale jiná domněnka je blíže k 30 letům. Nicméně čáry hlavy se často různí, a proto je nejlepší nebýt zcela přesný. Pokud uvidíte nějakou událost, popište ji danému člověku, udejte přibližně věkové rozmezí ve kterém si myslíte, že se stala a potom jej požádejte, aby vám přesný věk sdělil.

Linie osudu - zbylá část čáry osudu

Čára osudu ve svém průběhu kříží linii srdce, a to zhruba v úseku odpovídajícím věku okolo 40let, podle toho, jak hluboko je čára srdce uložená. Pokud se v této oblasti láme a utváří více rovnoběžných čar, je možné, že se člověk dostane na volnou nohu. Další možností je, že se život v zaměstnání stane velmi různorodým a pestrým.

Linie osudu se v této části často rozpadá na čar několik a ty dále běží rovnoběžně nebo okolo původní čáry. Někdy se k ní přidávají linie z oblasti spojení čáry života a hlavy, někdy vstupují z místa zhruba pod hrbolkem Apollona. Další čáry mohou ukazovat na další zdroje příjmu.

Nyní se budete muset zaměřit na to, jakým směrem čára /nebo čáry/ dále pokračují. Pokud cestuje směrem k Jupiteru, bude člověk usilovat o dosažení úspěchů v kariéře. Pokud, a to je velmi časté, přejmě čára osudu i čáru srdce, znamená to vložení emočních sil do své práce spíše než do osobního života. Ať už tak nebo tak, na konci života bude mít člověk pocit, že něčeho dosáhl.

Pokud čára /nebo čáry/ osudu končí na hrbolku Saturna, bude člověk po celý život tvrdě pracovat. Buď z toho důvodu, že bude potřebovat peníze, anebo jen proto, že patří k těm, kteří rádi hodně pracují. Může se stát boháčem, ale kvalita jeho života zcela jistě utrpí.

Pokud se čára nebo její větev stočí k Apollonovu prstu, zakončí člověk své dny šťastně v okruhu přátel a rodiny. Nemusí být bohatý, ale bude šťastný a bude mít vyrovnané názory. Pokud se čára osudu v této oblasti ztrácí, může člověk přijít o peníze nebo se přestane obtěžovat námahou.

Pokud se zde k čáře osudu připojí jiná čára /nebo dosáhne až na čáru Apollonovu/, člověk zdědí peníze, pozemky nebo nějaké jiné materiální hodnoty. Také čára, která se vine k Apollonovi, může znamenat další pozemky nebo místo, které je rezervováno pro víkendy a dovolené.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

životní linie navazuje na linii osudu, co to znamená?

(Petra, 12. 3. 2017 17:51)

Častým obrazem dnes je, že čára (čára života, životní linie)zde předčasně končí a je vystřídána silnou linií osudu. TO PŘESNĚ MÁM, ALE VYSVĚTLENÍ K TOMU NENÍ V ČLÁNKU ŽÁDNÉ, ŠKODA:-)

downův syndrom

(František, 10. 3. 2015 19:41)

chtěl bych se zeptat mám na pravé ruce tzv. opičí čáru ale nijak se u mě Downov syndrom neprojevuje, může mít opičí čára ještě jiný význam??

dotaz

(hanka, 3. 2. 2015 13:47)

Dobrý den,
chtěla jsem se Vás zeptat, co by mohlo znamenat, když nemám na levé ruce čáru osudu.
Děkuji za odpovéď Hanka

Zajímavé

(Ajdy a leník, 12. 3. 2009 11:40)

Moc pěkný a chtělo byto víc obrázku !!!!!!!

Re: Zajímavé

(bonny, 24. 4. 2013 13:41)

Souhlasím. Noc pěkné a zajímavé, ale i mě tu chybí víc obrázků. Pro člověka, který se v chiromantii moc nevyzná je to málo názorné.