Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chiromantie 2

23. 3. 2007

Znaky na vrchu Měsíce

Hvězda - podle tradičního výkladu varuje před nebezpečím na cestách. Podobný výklad má kříž. Pokud je však jeden či druhý z těchto znaků obklopen čtvercem, vyvázne dotyčný bez újmy.

Linie vstupující do ruky z úderové strany jdou přes tento vrch - silná vazba k jiným zemím a jiným místům. Může to znamenat, že bude člověk žít  určitou dobu v zámoří, ale musíte prověřit linii života, osudu a Apollonovu linii, abyste k tomu získali více informací.

Linie hlavy směřující do Měsíce - znamená tvořivou nebo imaginativní osobu, čím hlubší zatáčky, tím větší imaginace. Pokud linie hlavy směřuje na tento vrch a je zakončena vidličkou, bývá osoba vyprávčem barvitých příběhů...nebo trochu lhář.

Linie osudu začínající na Měsíci - získá daná osoba v začátku kariéry pomoc spíše od nezasvěcenců.

Linie Apollonova vycházející z Měsíce - osoba žije  v plně vyhovujícím prostředí od útlého dětství. Také to může znamenat časné štěstí a slávu, jako výsledek tvořivosti tohoto člověka.

Znaky na vrchu Venuše

Mřížka - mřížka představuje koncentraci neřízené energie a zvýšené napětí. Na Venušině vrchu ukazuje na mimořádné zesílení emocí.

Linie běžící kolem základny palce - známé jako rodinné. Dvě rodinné linie mohou znamenat, že jsou v rodině dva majetky. Pokud se stanou červenými nebo modrými, ukazuje to, že se osoba bojí o svou rodinu.

Linie směrované ven přes dlaň - mohou značit vzájemné ovlivňování nebo strach o členy rodiny. Tyto problémy mohou začít, když linie překročí čáru života.

Znaky na negativním Martově vrchu

Kříž - kříž bývá zpravidla negativním znakem symbolizujícím překážky nebo soustředění negativní energie. Zde tento znak upozorňuje na skryté nepřátele nebo antagonistické síly.

Linie vstupuje do ruky z úderové hrany na Marsu a končí nahoře spoljením s Apollonovou linií - člověk těžce pracuje. Může to také ukazovat, že cizinci nebo cizí místa silně ovlivňují jeho život.

Linie zdraví /Merkurova/ nebo točitá linie intuice prochází vedle vrchu - může osoba bojovat za spravedlnost a potřeby ostatních. Také může klidně ochraňovat někoho živého a dobrého. Tato linie zušlechťuje oblast Marsu, značí zájem o zdraví nebo duševní záležitosti spíše než o faktický boj.

Linie Merkurova

linie Merkurova

Linie intuice


kruh intuice

Znaky na Martově pláni

Kříž - na střední ploše ruky, kde se táhne tolik základních linii, se dá jen zřídka nalézt izolovaně umístěný znak. Pokud se tu objeví kříž, prozrazuje zájem o alternativní medicínu nebo okultní vědy.

Pojmenování prstů

Každý prst zastupuje jinou životní oblast a jejich pojmenování vychází ze jmen mytologických bohů: Jupitera, Saturna, Apollóna a Merkura, jejichž charakteristiky odpovídají oblastem vlivu toho kterého prstu. Velikost a tvar každého z prstů naznačuje, nakolik je Vaše osobnost obdařena vlastnostmi, které daný prst reprezentuje.

Ukazováček - JUPITER: v klasické mytologii byl Jupiter nejvyšším z bohů a pánem světa. Ukazováček je tradičně pojmenován po něm, protože zastupuje ego, vůdčí schopnosti a postavení člověka ve světě. Zde se projevuje ctižádost a schopnost se prosadit. Dlouhý ukazováček znamená morální pevnost, nápadně dlouhý pánovitost, krátký naproti tomu prozrazuje bojácnost a vnitřní nejistotu.

Prostředníček - SATURN: prostředníček je pojmenován po Saturnovi, Jupiterovu otci, a je spojován s moudrostí. Tento prst vypovídá o tom, jak se dovedete vyrovnat se svými povinnostmi a zda je Váš přístup k životu zodpovědný, nebo bezstarostný. Dlouhý prostředníček vypovídá o přičinlivosti, ale může znamenat i nedostatek smyslu pro humor. Pokud je prostředníček krátký, prozrazuje, že jde o nezodpovědnou osobu.

Prsteníček - APOLLÓN: Apollón byl bůh Slunce, věštění a hudby i vůdce Múz. Prsteníček odráží tvořivost a také pocit pohody. S mohutným prsteníčkem se často setkáváme u herců nebo tvůrců zábavy. Slabý prsteníček vypovídá o nedostatku tvůrčích schopností, zatímco nápadně dlouhý prsteníček může prozrazovat sklon k hazardu.

Malíček - MERKUR: Merkur, posel bohů, je spojován se schopností komunikace. Malíček proto prozrazuje, jak se umíte vyjadřovat. Čím je delší, tím jsou Vaše vyjadřovací schopnosti lepší. Krátký malíček naznačuje, že Vám někdy dělá potíže nacházet pro své myšlenky vhodná slova. Prohnutý malíček je tradičně známkou bystrosti, ale může prozrazovat i faleš a licoměrnost.

Úhel rozevření

Vaši povahu i Váš přístup k okolí odráží úhel, který vznikne, když odtáhnete palec od dlaně. Pokud je úhel jen nepatrný, ruka bude vyhlížet sevřeněji a znamená to, že je ve Vás více ostražitosti. Větší úhel vypovídá o otevřenějším, přátelštějším a společenštějším založení.

Palec těsně při dlani: palec, který svírá s dlaní jen nepatrný úhel, vypovídá o vnitřních zábranách a ostražité, rezervované povaze. Pokud se kromě toho vyskytnou i známky odhodlání a vytrvalosti, může taková stavba ruky svědčit o úzkoprsosti. Je-li navíc ruka bledá a štíhlá, značí to také sobectví.

Palec v polovině pravého úhlu: rozevření mezi 45° a 90° je u normální ruky nejběžnější. Ukazuje na vyrovnanou, otevřenou a důvěřivou povahu, na člověka se zdravou dávkou sebevědomí. Takoví lidé se při setkání jeví jako srdeční a přátelští.

Palec v pravém úhlu a víc : vykladači z Orientu tvrdí, že palec, který je možné rozevřít do pravého úhlu, svědčí o vyvážené osobnosti. Pokud však úhel přesáhne 90°, povaha začíná být příliš rozpínavá, přehnaně extrovertní a člověk ztrácí sebekontrolu. Nedostatek soustředění znamená neusměrněnou energii.

Sklon prstů

Směr, kterým se prsty naklánějí k sobě nebo od sebe, může o člověku prozradit velmi mnoho.

Pokud je Jupiterův prst odkloněn vně od Saturna ukazuje to na člověka nezávislého, materialisticky založeného, dynamického a ctižádostivého. Pokud je odkloněn k Saturnu bude to člověk nejspíš trvale těžce pracující, ctižádostivý, citově zranitelný a bojí se ublížení a zavržení.

Pokud je Saturnův prst odkloněn k Jupiteru ukazuje to na člověka neklidného, soutěživého a na ovládané a potlačované emoce. Pokud je odkloněn k Apollonu bude tato osobna mít nejspíš spisovatelské dovednosti a rodinné tlaky budou nutit tuto osobu tvrdě pracovat.

Pokud je Apollonův prst odkloněn k Saturnu ukazuje to na člověka který může tíhnout k okultismu, upředňostňuje práci před domácími povinnostmi, je chytrý, logický a racionální. Pokud je odkloněn k Merkuru bude odbojný, neobyčejný a je u něj možný literární a umělecký talent /může skládat písně/.

Pokud je Merkurův prst odkloněn k Apollonu ukazuje to na člověka soucitného, který má rádcovské schopnosti, je lstivý v obchodě, většinou optimista, který může být vznětlivý, je-li pod tlakem. Pokud se kloní vně má nedostatek důvěry, nechce jít do ničeho sám, potřebuje povzbuzení a drží si své okolí v citovém odstupu nebo je nešťastný v lásce.

Délka a uspořádání prstů - Jupiterův prst

Prst Jupitera

 • Dlouhý prst - tento člověk bude ctižádostivý, egocentrický, vůdce a bude dbát o peníze
 • Krátký prst - tento člověk bude plachý, milující, vřelý a nejistý
 • Vysoce posazen - tento člověk bude důvěřivý, ustupující a uvážlivý
 • Nízko posazen - tento člověk bude mít málo odvahy, bude nerozhodný a lze ho přirovnan k mučedníku

Délka a uspořádání prstů - Saturnův prst

Prst Saturnův

 • Dlouhý prst - tento člověk bude studující, vědecký, nábožensky založený a pesimista
 • Krátký prst - tento člověk bude buď šťastný nebo z něj bude povaleč a má hodně rysů klasického hráče
 • Vysoce posazen - tento člověk bývá vždy vysoce posazen
 • Nízko posazen - tento člověk se dá charakterizovat jako mentálně abnormální

Délka a uspořádání prstů - Apollonův prst

Prst Apollonův

 • Dlouhý prst - tento člověk bude mít dobré způsoby, bude nepraktický a umělecky založený
 • Krátký prst - tento člověk je praktický a realistický
 • Vysoce posazen - tento člověk je květnatý, má umělecké sklony
 • Nízko posazen - tento člověk se nestará o umění a hudbu

Délka a uspořádání prstů - Merkurův prst

Prst Merkurův

 • Dlouhý prst - tento člověk může být dobrý řečník, spisovatel, přátelský a sexy
 • Krátký prst - tento člověk může být plachý, nesouvislý a sexuálně výstřední /potlačený/
 • Vysoce posazen - tento člověk může být dobrý v obchodě, ustupující a zručný
 • Nízko posazen - tento člověk může být plachý, nesouvislý a nemotorný

Články prstů

Články prstů jsou tři části každého prstu. Tlusté články znamenají energii a podnikavost, ale také mohou znamenat drsnou stránku povahy. Tenké články prstů vyjadřují více uhlazenosti, ale křehký a velmi nervózní postoj. První články obsahují konečky a ty jsou spojeny s rozumem, druhé články jsou prostřední části prstů a ty jsou spojeny s přeměnou myšlenek a činy, třetí články jsou nejspodnější a týkají se fyzických potřeb.

První článek - dlouhý - člověk je mentálně aktivní, má rád matematiku, křížovky a programování, je spíše duchovně zaměřen než materiálně, krátký - člověk mentálně líný, nechápe nové myšlenky, materialistický a podezíravý k ostatním

Druhý článek - dlouhý - člověk převádí myšlenky v činy - zahradník, kuchař...atd., může být manuálně zručný - umělec, učitel...atd., záleží na jakém je to prstě, krátký - člověk je líný, neznalý, neochotný vynakládat úsilí

Třetí článek - dlouhý - člověk by mohl být dobrý stavitel, má zdravou chuť k jídlu, sexu, životu a pokud je tlustý, je hltoun, krátký - člověk fyzicky slabý, nechce vynakládat úsilí, pokud je tlustý, chtivec.

Konečky prstů

Zaoblené - takový člověk nenávidí napětí a důvody, je družný a má rád rozmařilost

Zašpičatělé - takový člověk má rychlou mysl, dogmatický postoj, má několik přátel, ale je věrný, dobrý organizátor, pokud je prst velmi zašpičatělý, je to snílek, trápí se pro svou podobu

Čtverhranné - takový člověk je uspořádaný, praktický, má statistické vlohy

Lopatkovité - takový člověk je aktivní, může být sportovec, herec, přírodní typ..atd., jeho rozum dobře spolupracuje s tělem, dobrý vědec, právník, ale i umělec

Nehty

Malé nehty často nacházíme u rychle myslících napjatých lidí, kteří jsou tvrdí na sebe i na druhé. Široké nehty patří pomalejším typům, kteří mohou být dobrými řemeslníky. Lidé s širokými, dlouhými nehty mohou být extrémně nepříjemní a škodolibí. Zahnuté nehty značí potřebu bezpečí a občas i chtivost a ničemnost. Vějířovité nehty znamenají ctižádost.

 • Oblý nehet - člověk je přátelský, přizpůsobivý, pokud je široký nehet, nedostatek vitality
 • Úzký nehet - člověk je napjatý, dětský, okouzlující, žádaný
 • Čtverhranný nehet - má vědecké nebo matematické uvažování a krátké, široké nehty ukazují na duchaplnost a zábavnost, nestálost
 • Lopatkovitý nehet - člověk je aktivní, vědecký, ctižádostivý a sportovně založený

Palec

Palec by měl být asi stejně dlouhý jako Merkurův prst. Je umístěn na vřetenní straně ruky, která představuje vnější pohled, energický a silový aspekt osobnosti člověka. Palec ukazuje řídící sílu, která nás motivuje.

Jestliže se palec otáčí zpět ve špičce, může osoba být marnotratníkem - např. může jít koupit jednu konkrétní věc a vrátí se s něčím úplně odlišným. Pokud je špička palce čtverhranná, osoba je praktická, pokud je oblá, staví se na obranu těch, kteří jsou slabší než ona, pokud je lopatkovitá, osoba je řemeslník, a pokud není palec příliš tlustý kromě toho, že je lopatkovitý, může být dobrý výtvarník.


 • Pevný palec - člověk těžce pracující, silný, extrovert, dobré regenerační schopnosti
 • Slabý palec - člověk nezdravý, nemá rád výzvy
 • Napěchovaný palec - člověk nejistý, úzkostný, napjatý
 • Dlouhý, hubený palec - filosof, snílek, většinou moc nepracuje
 • Dlouhý, tlustý palec - velmi silná vůle
 • Krátký, hubený palec - člověk pasivní a ovládaný
 • Krátký, špalkový palec - člověk agresivní, tyranský
 • Vysoko posazený palec - jeho emoce jsou pod kontrolou, těžko proniknutelný
 • Nízko posazený palec - může být horkokrevný, otevřená osobnost
 • Tuhý/ohebný palec - pokud je tuhý, tvrdohlavec, pokud je ohebný, přizpůsobivý

Zbarvení nehtů

Za ideálních podmínek má být zbarvení nehtů stejnoměrné a o odstín světlejší než převládající barva hřebetu ruky. Na ruce Evropana bývá nehtové lůžko pod rohovinovou vrstvou zarůžovělé, na ruce Afričana mívá barvu bílé kávy. Nažloutlé, zahnědlé či modravé zbarvení může být vodítkem k rozpoznání určitého onemocnění. Větší či menší skvrnky a barevné odchylky, třeba bělavá místa, často upozorňují na nevyváženou stravu.

Zarudlé nehty - fyziologicky signalizuje červené zbarvení nehtů sklon k potížím krevního oběhu. Jinak bývá červená barva nehtového lůžka spojována s cholerickým založením. Červené nehty často prozrazují popudivou povahu.

Bledé nehty - nehty výrazně bledší než okolní kůže na hřbetu ruky mohou svědčit o nedostatku železa. Pokud jde o povahu, často je nápadně bledé, bílé, někdy až našedlé zbarvení nehtů známkou sklonů k sobectví.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář